Medewerkers

  Alle medewerkers van Blariacumcollege

Ad Steenbakkers
Teamleider vmbo bbk leerjaar 3 & 4
Anna Kroon
Leerlingenraad
Arlette Peeters
Ondersteuningsplanraad
Ondersteuningscoördinator vmbo
Bart Mulder
Teamleider gemengde leerweg/theoretische leerweg leerjaar 3 & 4
Bart Peeters
Respectcoördinator
Bas van Gestel
Decaan vwo
Bert Coumans
Teamleider havo leerjaar 3, 4 & 5 en vwo leerjaar 3, 4, 5 & 6
Bert Verhagen
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Charlotte Custers
Teamleider Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo, leerjaar 1 & 2
Deen Wevers
Verzuimcoördinator
Dennis Willemssen
Decaan vmbo gt bovenbouw
Donné van der Weide
Rekencoördinator vmbo
Elle Horrichs
Hoofd facilitaire dienst
Francis Meijers
Medezeggenschapsraad
Jean van Wijlick
Ouderraad
Josette Schreurs
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Leonie Goutier
Taalcoördinator vmbo
Lillianne Wevers
Coördinator prof. team en schoolopleider/docent coach
Maaike Verstegen
Hoofd administratie/inkoop
Marcel van Heel
Ondersteuningscoördinator havo/vwo
Margie Strijbos
Marketing- communicatiemedewerker
Maria Savelberg
Jeugdarts
Marij Kersten
Maatschappelijk werk + leerlingbegeleiding
Matthijs van der Giesen
Teamleider theoretisch havo/ havo/vwo, leerjaar 1 & 2
Pia Lamers
Decaan vmbo basis/kader bovenbouw
Richard Geurts
Decaan havo
Tim Strik
Campusdirecteur
Vacature
Rekencoördinator havo/vwo
Xavier Schobben
Teamleider vmbo onderbouw
Yvonne Sanders - van Arendonk
Campusdirecteur