Medewerkers

  Alle medewerkers van Blariacumcollege

Ad Steenbakkers
Teamleider vmbo bbk leerjaar 3 & 4
Anna Kroon
Leerlingenraad
Bart Peeters
Respectcoördinator
Bas van Gestel
Decaan vwo
Bert Coumans
Teamleider havo leerjaar 3, 4 & 5 en vwo leerjaar 3, 4, 5 & 6
Bert Verhagen
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Bert Verhagen
Vertrouwenspersoon
Charlotte Custers
Teamleider Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo, leerjaar 1 & 2
Deen Wevers
Verzuimcoördinator
Dennis Willemssen
Decaan vmbo gt bovenbouw
Donné van der Weide
Rekencoördinator vmbo
Elle Horrichs
Hoofd facilitaire dienst
Els Hovens
Teamleider vmbo kt leerjaar 1 & 2
Francis Meijers
Medezeggenschapsraad
Geebie van Waaijenburg
Teamleider vmbo bbk leerjaar 1 & 2
Hans Derks
Programmamanager
Jacquelien Kool
Taalcoördinator havo/vwo
Jean van Wijlick
Ouderraad
Josette Schreurs
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Josette Schreurs
josschreurs@ogvo.nl
Vertrouwenspersoon
Leonie Goutier
Taalcoördinator vmbo
Lillianne Wevers
Coördinator prof. team en schoolopleider/docent coach
Maaike Verstegen
Hoofd administratie/inkoop
Marcel van Heel
Ondersteuningscoördinator havo/vwo
Maria Savelberg
Jeugdarts
Marij Kersten
Maatschappelijk werk + leerlingbegeleiding
Mascha Bosman
Ondersteuningsplanraad
Ondersteuningscoördinator vmbo
Matthijs van der Giesen
Teamleider theoretisch havo/ havo/vwo, leerjaar 1 & 2
Mayke Coppus
Marketing- communicatiemedewerker
Pia Lamers
Decaan vmbo basis/kader bovenbouw
Pieter Verberne
Teamleider gemengde leerweg/theoretische leerweg leerjaar 3 & 4
Richard Geurts
Decaan havo
Sjoerd Bongaerts
Decaan vmbo onderbouw
Vacature
Rekencoördinator havo/vwo
Yvonne Sanders - van Arendonk
Directeur