Medewerkers

  Alle medewerkers van Blariacumcollege

Ad Steenbakkers
Teamleider vmbo bbk leerjaar 3 & 4
Amy Timmermans
Taalcoördinator
Arlette Peeters
Ondersteuningscoördinator vmbo
Ayyoub Henjaly
Decaan vmbo bk bovenbouw
Bart Mulder
Teamleider gemengde leerweg/theoretische leerweg leerjaar 3 & 4
Bart Peeters
Respectcoördinator
Bas van Gestel
Decaan vwo
Bert Coumans
Teamleider havo en vwo, leerjaar 1 t/m 6
Bert Verhagen
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Charlotte Custers
Teamleider Maasland, regionale voorziening voor extra ondersteund vmbo en havo, leerjaar 1 & 2
Elle Horrichs
Hoofd facilitaire dienst
Iris Kusters
Gedragswetenschapper
Janneke Donkers - Sanders
Schoolopleider/docent coach
Joep Derckx
Medezeggenschapsraad
Josette Schreurs
Schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen en medewerkers
Judith Aerts
Ouderraad
Lara Özdemir
Leerlingenraad
Lillianne Wevers
Coördinator prof. team en schoolopleider/docent coach
Maaike Verstegen
Hoofd administratie/inkoop
Marcel van Heel
Ondersteuningscoördinator havo/vwo (incl. Maasland)
Maria Savelberg
Jeugdarts
Marij Kersten
Maatschappelijk werk + leerlingbegeleiding
Milou Daniëls
Respectcoördinator
Peter Verhey
Respectcoördinator
Petra Hendriks
Verzuimcoördinator
Richard Geurts
Decaan havo
Tim Strik
Campusdirecteur
Vacature
Decaan vmbo gt bovenbouw
Xavier Schobben
Teamleider vmbo onderbouw