Praktische zaken

Lestijden

VMBO ONDERBOUW
VMBO BK BOVENBOUW
HAVO/VWO BOVENBOUW

LesuurTijd

1

08.30 - 09.20 
209.20 - 10.10
310.10 - 11.00
Pauze11.00 - 11.25
411.25 - 12.15
512.15 - 13.05
Pauze13.05 - 13.35
613.35 - 14.25
714.25 - 15.15
815.15 - 16.05
9

16.05 - 16.55

HAVO/VWO onderbouw
maasland
VMBO GT BOVENBOUW

lesuurTijd

1

08.30 - 09.20

209.20 - 10.10

Pauze

10.10 - 10.35
310.35 - 11.25
411.25 - 12.15

Pauze

12.15 - 12.45

5

12.45 - 13.35
613.35 - 14.25
714.25 - 15.15
815.15 - 16.05
916.05 - 16.55

Lestijden verkort lesrooster

Bij een verkort lesrooster vervallen les 7, 8 en 9

VMBO ONDERBOUW
VMBO BK BOVENBOUW
HAVO/VWO BOVENBOUW

LesuurTijd

1

08.30 - 09.10
209.10 - 09.50
309.50 - 10.30
Pauze10.30 - 10.50
410.50 - 11.30
511.30 - 12.10

6

12.10 - 12.50

HAVO/VWO onderbouw
maasland
VMBO GT BOVENBOUW

lesuurTijd

1

08.30 - 09.10

209.10 - 09.50

Pauze

09.50 - 10.10
310.10 - 10.50
410.50 - 11.30

5

11.30 - 12.10

6

12.10 - 12.50

Jaaragenda

schooljaar 2023-2024

Laden...
 

Verkort lesrooster

DAGEN MET EEN VERKORT LESROOSTER


di. 7 november 2023

do. 9 november 2023

woe. 13 december 2023

di. 23 januari 2024

do. 25 januari 2024

woe. 31 januari 2024

wo 28 februari 2024

di. 9 april 2024

do. 11 april 2024

Vakantierooster en lesvrije dagen 2023-2024

Vakantie(dag)data 
Maandag na zomervakantiema 28-08-2023
Vrijdag voor de herfstvakantievr 13-10-2023
Herfstvakantiema 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023
Extra vrije dagvr 17-11-23
Kerstvakantiema 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024
Carnaval (voorjaarsvakantie)ma 12-02-2024 t/m vr 16-02-2024

Onderwijsdag voor personeel

ma 19-02-2024
Paasmaandagma 01-04-2024
Extra vrije dagdi 02-04-24
Meivakantie (incl. Hemelvaart)ma 29-04-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinkstermaandagma 20-05-2024
Zomervakantie ma 08-07-2024 t/m vr 16-08-2024

Agenda toekomstige leerlingen

Activiteitdata
informatieavond Junior Masterclass (OGVO)25 september 2023
Proeflessen13 december 2023 en 31 januari 2024
Open huis28 februari 2024
Aanmeldingen brugklassers25 en 26 maart 2024
Kennismakingsmiddag brugklassers 19 juni 2024
Ga naar de website

Communicatie

WEBSITE

Op onze website staan allerlei gegevens die belangrijk zijn voor een goed functioneren op school. Kwaliteitsgegevens zoals examenresultaten en in-, door- en uitstroomgegevens zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

CONTACT

Schoolleiding en coaches zijn onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer van het Blariacumcollege: 077-359 0200 en via e-mail: info-blc@ogvo.nl.

De e-mailadressen (werk) van specifieke medewerkers zijn op te vragen via info-blc@ogvo.nl.

OGVO APP

Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app (iOS/Android), de OGVO app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en de berichten van de school en de klas van uw kind en kunt u via 'Berichten' makkelijk vragen stellen aan de school en de coach. Handig dus om de app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Voor meer informatie over de app verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl. In het Support Center van Hoy vindt u tutorials (instructies) en veelgestelde vragen via support.infowijs.nl.

Magister


INLOGGEGEVENS

Alle ouders/verzorgers en leerlingen kunnen inloggen met hun huidige inlog voor Magister via de link ogvo.magister.net. Nieuwe ouders ontvangen de inloggegevens aan het begin van het schooljaar.
Ouders/verzorgers met meerdere kinderen op één of verschillende scholen, hebben één inlog waar alle accounts van hun kinderen aan zijn gekoppeld.

Heeft u vragen over de inloggegevens? Mail dan met info-blc@ogvo.nl.

WAAR GEBRUIKEN WE MAGISTER VOOR?

Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers. Het is allemaal te zien in Magister op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

Agenda
Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer is mijn kind klaar? Zijn er tussenuren zodat ik even kan bellen? Klik op ‘Agenda’ en dan op ‘Vandaag’. U ziet dan alle lessen en afspraken van uw kind. De huidige les is gearceerd weergegeven.

Huiswerk
Wilt u samen met uw kind het huiswerk bekijken om zo te kunnen helpen met plannen van het huiswerk? Klik op ‘Huiswerk’. U krijgt dan een overzicht van alle opdrachten die uw zoon of dochter in die week af moet hebben. U kunt ook terug naar  'Vorige' of 'Vooruit' naar de volgende weken. En u kunt ook direct zien of het om een toets gaat (en wat voor toets) en of die al afgerond is of niet.

Cijfers
Wilt u weten hoe uw kind ervoor staat? Klik op ‘Cijfers’ voor het volledige overzicht van de laatst behaalde cijfers van uw zoon of dochter. Daar staan de gemiddelden van de huidige periode per vak, met het laatst behaald cijfer voor dat vak. Als u alle cijfers van een specifiek vak wilt zien, klik dan binnen 'Cijfers'op het desbetreffende vak.

Ziekmelden via OGVO app

Ziekmelden gaat via de OGVO app. Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Ziekmelden <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’

 5. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd in Magister.

(Gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school.)

Verlof aanvragen

Het kan voorkomen dat u verlof moet aanvragen voor de leerling op onze school. Verlof moet u minimaal 24 uur van tevoren aanvragen. Ook hierbij maakt u handig gebruik van onze OGVO-app. Als ouder/verzorger doet u dit als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Verlofformulier: <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’

 5. Alle meldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

Bijzonder verlof
Let op: Bijzonder verlof zoals een bruiloft of uitvaart, dient ter akkoord bij de teamleider te worden aangevraagd. Dat kan niet door bovenstaand formulier in te vullen, maar dat doet u per e-mail.

TIP: in het menu van Magister kunt u op ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U ziet dan direct om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Betermelden

Nadat een leerling ziek is geweest, hoort deze zich beter te melden op school. Gebruik daarvoor in de OGVO-app het formulier ‘Beter melden <campusnaam>’.

Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Beter melden <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’

 5. Alle beter meldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

E-mailadres

Uw zoon of dochter krijgt een e-mailadres van school. Dit adres wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie. Het door u bij aanmelding opgegeven e-mailadres wordt door school gebruikt voor het doorgeven van informatie aan ouders.

Liftsleutel

Leerlingen die in het Juniorcollege wegens een blessure niet in staat zijn de trap te gebruiken, kunnen een liftsleutel bij de receptie lenen.

info-blc@ogvo.nl

Wijzigingen in uw gegevens

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk, via 
info-blc@ogvo.nl doorgegeven te worden.

Schoolpas (opwaarderen)

Voor gebruik van de open leercentra, kopiëren en printen, het lenen van materialen en entree bij feesten e.d. wordt aan elke leerling een schoolpas uitgereikt. Leerlingen kunnen de schoolpas gebruiken voor identificatie, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind(eren) gebruikt. Leerlingen krijgen elk leerjaar een nieuwe schoolpas. Is de schoolpas kwijt of kapot, dan kunt u in de OGVO-app op 'Meer' (drie puntjes) klikken en kiezen voor 'Schoolpas aanvragen'. U wordt dan doorverwezen naar de website van onze leverancier schoolpassen om een nieuwe te bestellen. Betaling gaat via iDeal.

Leerlingen kunnen hun schoolpasje opwaarderen bij een PinPoint op school of online via http://opwaarderen.ogvo.nl. Let op: het is niet mogelijk om contant te betalen.

Gymkleding

Gymkleding kun je bestellen via bestel hier je gymkleding.