Praktische zaken

Lestijden

VMBO BBK/KT ONDERBOUW
VMBO BK BOVENBOUW
HAVO/VWO BOVENBOUW

LesuurTijd

1

8.30 - 9.20 
209.20 - 10.10
310.10 - 11.00
Pauze11.00 - 11.25
411.25 - 12.15
512.15 - 13.05
Pauze13.05 - 13.35
613.35 - 14.25
714.25 - 15.15
815.15 - 16.05
916.05 - 16.55

VMBO VT/GT bovenbouw 
Maasland
HAVO/VWO onderbouw

lesuurTijd

1

8.30 - 9.20

209.20 - 10.10

Pauze

10.10 - 10.35
310.35 - 11.25
411.25 - 12.15

Pauze

12.15 - 12.45

5

12.45 - 13.35
613.35 - 14.25
714.25 - 15.15
815.15 - 16.05
916.05 - 16.55

Jaaragenda

schooljaar 2022-2023

Laden...
 

Verkort lesrooster

DAGEN MET EEN VERKORT LESROOSTER


woe. 5 oktober 2022

di. 22 november 2022

woe. 7 december 2022

woe. 25 januari 2023

di. 31 januari 2023

woe. 15 februari 2023

vr. 17 februari 2023

di. 28 maart 2023

Vakantierooster en lesvrije dagen '22-'23

Vakantie(dag)data 
Maandag na zomervakantiema 05-09-2022
Vrijdag voor de herfstvakantievr 21-10-2022
Herfstvakantiema 24-10-22 t/m vr 28-10-22
Kerstvakantiema 26-12-22 t/m vr 06-01-23
Carnaval (voorjaarsvakantie)ma 20-02-23 t/m vr 24-02-23
Paasmaandagma 10-04-23
Meivakantie (inclusief Koningsdag & Bevrijdingsdag)ma 24-04-23 t/m vr 05-05-23
Hemelvaartdo 18-05-23 en vr 19-05-23
Pinksterenma 29-05-23
Zomervakantiema 17-07-23 t/m vr 25-08-23

Agenda toekomstige leerlingen

Activiteitdata
Proeflessen7 december 2022 en 25 januari 2023
Open huis15 februari 2023
Informatieavond extra opleidingen7 maart 2023
Aanmeldingen brugklassers13 en 14 maart 2023
Kennismakingsmiddag brugklassers21 juni 2023
Ga naar de website

Communicatie

WEBSITE

Op onze website staan allerlei gegevens die belangrijk zijn voor een goed functioneren op school. Kwaliteitsgegevens zoals examenresultaten en in-/door-/uitstroomgegevens zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

CONTACT

Schoolleiding, teamleiders en mentoren zijn onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer van het Blariacumcollege: 077-359 0200 en via e-mail: info-blc@ogvo.nl.

De actuele e-mailadressen van specifieke medewerkers zijn op te vragen via info-blc@ogvo.nl.

NIEUWSBRIEF

Bij Blariacumcollege vinden wij het heel belangrijk om leerlingen en ouders op transparante wijze op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op schoolgebied. In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u alle benodigde informatie en nieuwsitems van de betreffende week. De nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd. In de loop van het schooljaar 2022-2023 zal deze nieuwsbrief per e-mail komen te vervallen en zullen nieuwsberichten alleen nog via de OGVO app gecommuniceerd worden.

OGVO APP

Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app (iOS/Android), de OGVO app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en berichten van de school en klas van uw kind en kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor. Dit betekent dat de wekelijkse nieuwsbrief gaat verdwijnen. Handig dus om de app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl. In het Support Center van Hoy vindt u tutorials (instructies) en veelgestelde vragen via support.infowijs.nl.

Magister


INLOGGEGEVENS

Alle ouders/verzorgers en leerlingen kunnen inloggen met hun huidige inlog voor Magister via de link: ogvo.magister.net. Nieuwe ouders ontvangen de inloggegevens aan het begin van het schooljaar.
Ouders/verzorgers met meerdere kinderen op één of verschillende scholen, hebben één inlog waar alle accounts van hun kinderen aan zijn gekoppeld.

WAAR GEBRUIKEN WE MAGISTER VOOR?

Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers. Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

Agenda
Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer is mijn kind klaar? Zijn er tussenuren zodat ik even kan bellen? Klik op de ‘Agenda’ en dan op ‘Vandaag’. U ziet dan alle lessen en afspraken van uw kind. De huidige les is gearceerd weergegeven.

Huiswerk
Wilt u samen met uw kind het huiswerk bekijken om zo te kunnen helpen met plannen van het huiswerk? Klik op ‘Huiswerk’. U krijgt dan een overzicht van alle opdrachten die uw zoon of dochter in die week af moet hebben. U kunt ook terug naar vorige of vooruit naar de volgende weken. En u kunt ook direct zien of het om een toets gaat (en wat voor toets) en of die al afgerond is of niet.

Cijfers
Wilt u weten hoe uw kind ervoor staat? Klik op ‘Cijfers’ voor het volledige overzicht van de laatst behaalde cijfers van uw zoon of dochter. Daar staan de gemiddelden in de huidige periode per vak, gemiddelde in huidige periode, met laatst behaald cijfer voor dat vak. Als u alle cijfers van een specifiek vak wilt zien, klik dan binnen cijfers op het desbetreffende vak.

Ziekmelden via OGVO app

Ziekmelden gaat vanaf schooljaar '22-'23 via de OGVO-app. Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Ziekmelden <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd in Magister.

(Gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school.)

Verlof aanvragen

Het kan voorkomen dat u verlof moet aanvragen voor de leerling op onze school. Verlof moet u minimaal 24 uur van tevoren aanvragen. Ook hierbij maakt u handig gebruik van onze OGVO-app. Als ouder/verzorger doet u dit als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Verlofformulier: <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle meldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

Bijzonder verlof
Let op: Bijzonder verlof zoals een bruiloft of uitvaart, dient ter akkoord bij de teamleider te worden aangevraagd. Dat kan niet door bovenstaand formulier in te vullen, maar dat doet u per e-mail.

TIP: in het menu van Magister kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U ziet dan direct om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Betermelden

Nadat een leerling ziek is geweest, hoort deze zich beter te melden op school. Gebruik daarvoor in de OGVO-app het formulier ‘Beter melden <campusnaam>’.

Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Beter melden <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle beter meldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

E-mailadres

Uw zoon of dochter krijgt een e-mailadres van school. Dit adres wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie. Het door u bij aanmelding opgegeven e-mailadres wordt door school gebruikt voor het doorgeven van informatie aan ouders.

Liftsleutel

Leerlingen die in het Juniorcollege wegens een blessure niet in staat zijn de trap te gebruiken, kunnen een liftsleutel bij de frontoffice lenen tegen €10,– borg.

info-blc@ogvo.nl

Wijzigingen in uw gegevens

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk, via info-blc@ogvo.nl doorgegeven te worden.

Schoolpas (opwaarderen)

Voor gebruik van de open leercentra, kopiëren en printen, het lenen van materialen en entree bij feesten e.d. wordt aan elke leerling een schoolpas uitgereikt. Leerlingen kunnen de schoolpas gebruiken voor identificatie, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind(eren) gebruikt. Leerlingen krijgen elk leerjaar een nieuwe schoolpas. Is de schoolpas kwijt of kapot, dan kunt u in de OGVO-app op 'Meer' (drie puntjes) klikken en kiezen voor 'Schoolpas aanvragen'. U wordt dan doorverwezen naar de website van onze leverancier schoolpassen om een nieuwe te bestellen. Betaling gaat via iDeal.

Leerlingen kunnen hun schoolpasje opwaarderen bij een PinPoint op school of online. via http://opwaarderen.ogvo.nl. Let op: het is niet mogelijk om contant te betalen.