Over OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

OGVO is een onderwijsstichting waar het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege intensief samenwerken aan het ontwikkelen en het geven van het beste onderwijs voor leerlingen uit Venlo en omgeving.

Ons onderwijs sluit aan bij de interesse en capaciteiten van leerlingen, houdt rekening met de individuele mogelijkheden en bereidt de leerlingen voor op de maatschappij van morgen. Wij bieden onze leerlingen méér dan alleen een opleiding tot een diploma. Wij leren hen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen in actieve verbinding met elkaar en in samenwerking met de omgeving.

Het onderwijsaanbod op de locaties van OGVO is volledig op elkaar afgestemd en sluit aan op het primair onderwijs en het vervolgonderwijs. Door de diversiteit kan iedere leerling uit het onderwijsaanbod van OGVO kiezen voor de opleiding waar zijn/haar talenten het best tot hun recht komen en worden ontwikkeld. Kortom, ruimte voor talent.

bezoekadres 

Hogeweg 26a 
5911 EB Venlo

postadres 

Postbus 270 
5900 AG Venlo

Contactgegevens

t (077) 359 0500
e info@ogvo.nl