Belangrijke informatie schooljaar '24-'25

Om het nieuwe schooljaar na de zomervakantie goed te starten, staat op deze pagina alle praktische informatie handig gebundeld.

Leerlingen kunnen met vragen terecht bij het Servicepunt van het Juniorcollege, coach of teamleider. Onze medewerkers helpen de leerlingen dan graag verder. 
Onze school is telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 16:00 uur. Daarnaast zijn de teamleiders en coaches onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer of e-mailadres van de school. 

Introductieprogramma's

Wanneer, hoe laat en waar worden de leerlingen na de zomervakantie verwacht? En wat moeten zij meenemen?

Kijk hier voor het introductieprogramma  

Schoolboeken en digitale leermiddelen

Schoolboeken - bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal - zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken we samen met de firma Iddink Learning Materials BV. De boeken moet je zelf bestellen.

Juniorcollege / leerjaar 1 en 2
Zit je in leerjaar 1 of 2? Lees dan hier de informatie van Iddink.

Seniorcollege / leerjaar 3 t/m 6
Zit je in leerjaar 3 t/m 6? Lees dan hier de informatie van Iddink.

Chromebooks

Naast schoolboeken zoals studieboeken en werkboeken die we in het onderwijs gebruiken, werken we ook met digitaal lesmateriaal.

Om dit digitale lesmateriaal te kunnen gebruiken, werken de scholen van OGVO met Chromebooks. Net zoals schoolboeken, is ook digitaal lesmateriaal gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen dit Chromebook daarom van de school te leen (bruikleen).

Bestellen
Ouders/verzorgers bestellen het Chromebook zelf via de website van The Rent Company. Voor de meivakantie hebben alle ouders/verzorgers van nieuwe brugklassers hierover bericht gehad.

Benodigdheden voor de brugklas

Ga je naar de brugklas? Leuk! Zorg ervoor dat je goed voorbereid aan je eerste schooldag verschijnt. Daarvoor kun je in ieder geval alvast de volgende dingen aanschaffen:

 • Een etui met daarin: pennen (blauw en minimaal nog een andere kleur), potlood, kleurpotloden, geodriehoek, gum, potloodslijper, schaar, markeerstift en plakstift.
 • Minimaal 2 grote (A4) ruitjes schriften, ruitjes van 1 cm x 1 cm.
 • Minimaal 10 grote (A4) lijntjes schriften (voor ieder vak dient een apart schrift te worden gebruikt).
 • Passer.
 • Kaftpapier om de boeken te kaften, zodat deze minder snel beschadigd raken.
 • Gymschoenen met witte zolen.
 • Gymkleding. Deze kun je bestellen via deze link: BESTELLEN GYMKLEDING Bestel je voor 4 augustus dan wordt de gymkleding op school uitgereikt. Bestel je daarna, dan krijg je de kleding op het thuisadres en je betaalt verzendkosten. Het is overigens niet verplicht om hier te bestellen.

LET OP: Een rekenmachine hoeft nog niet aangeschaft te worden. De wiskundedocenten leggen in een van de eerste lessen uit welke rekenmachine gekocht moet worden.

Het kan dat er in de loop van het jaar nog een kleinigheid aangeschaft moet worden. Ook is het vanzelfsprekend dat spullen die op of leeg zijn zoals schriften en pennen, vervangen of aangevuld moeten worden.

OGVO app

Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app (iOS/Android), de OGVO app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en berichten van de school en klas van uw kind en kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de coach. Handig dus om de app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben. Ook het ziek- en betermelden gaat via de app.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij graag door naar hoyapp.nl, de bouwer van de app.

Ziekmelden via OGVO app

Ziekmelden gaat via de OGVO-app. Hoe dit gaat, leest u als ouder/verzorger bij Praktische zaken. 

  (Gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school.)

  Verlof aanvragen

  Het kan voorkomen dat u verlof moet aanvragen voor de leerling op onze school. Verlof moet u minimaal 24 uur van tevoren aanvragen. Ook hierbij maakt u handig gebruik van onze OGVO-app. 

  Bijzonder verlof

  Let op: Bijzonder verlof zoals een bruiloft of uitvaart, dient ter akkoord bij de teamleider te worden aangevraagd. Dat kan alleen per e-mail.

  Betermelden

  Nadat een leerling ziek is geweest, hoort deze zich beter te melden op school. Ook dat gaat via de OGVO app. Dat leest u bij Praktische zaken

   Wijzigingen in gegevens

   Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden via:
   Blariacumcollege: info-blc@ogvo.nl

   Magister


   Waar gebruiken we Magister voor?

   Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers. Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

   Meer informatie over Magister vindt u hier.

   Schoolpas en betalen op school

   Alle leerlingen ontvangen na de zomervakantie een nieuwe schoolpas die ze kunnen gebruiken voor identificatie, het openen van digitale lockers, betalingen, printen, kopiĆ«ren en scannen. Voor deze leerlingenpas gebruiken we de meest recente foto van uw kind. Leerlingen krijgen elk leerjaar een nieuwe schoolpas. 

   Leerlingen kunnen hun schoolpasje opwaarderen bij een PinPoint op school of online via deze website. Let op: het is niet mogelijk om contant op school te betalen.   Lesrooster

   Ouders en leerlingen kunnen de roosters raadplegen via Zermelo. Hier kunt u altijd het actuele rooster zien in het webportal of via de app. Roosters voor leerlingen zijn inclusief toetsen, mondelinge toetsen en activiteiten. Nieuwe leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar instructies over het inloggen bij Zermelo.  

   Vakanties en vrije dagen 2024 - 2025

   VAKANTIE(DAGDATA
   Maandag na zomervakantiema 19-08-2024
   Herfstvakantiema 21-10-2024 t/m vr 25-10-2024
   Kerstvakantiema 23-12-2024 t/m vr 05-01-2025
   Carnavalsvakantie (voorjaarsvakantie)ma 03-03-2025 t/m vr 07-0-2025
   Paasmaandag (start meivakantie)ma 21-04-2025
   Meivakantie (incl. Hemelvaart)

   ma 21-04-2025 t/m vr 02-05-2025

   Bevrijdingsdag (einde meivakantie)ma. 05-05-2025
   Pinkstermaandagma 09-06-2025

   Zomervakantie

   ma 07-07-2025 t/m vr 15-08-2025

   Ouderbijdrage

   Naast het verzorgen van regulier onderwijs biedt de school ook extra diensten en activiteiten aan die als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Deze activiteiten en diensten worden niet door de overheid bekostigd. De school vraagt elk jaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te dekken. Deze ouderbijdrage is geheel vrijwillig.
   Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage.

   Meer over de vrijwillige ouderbijdrage is ook te vinden op de site van de rijksoverheid.

   Jeugdfonds Sport & Cultuur

   Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater of een andere sportieve of creatieve les. Voor meer informatie neem gerust contact op met:

   Stichting leergeld en Kinderhulp

   Op school meedoen is noodzakelijk voor kinderen, maar kan ook kostbaar zijn. Ouders met een krappe portemonnee kunnen hun kinderen vaak niet aan sociale activiteiten laten meedoen. Stichting Leergeld springt bij om dat te voorkomen. Meer informatie vindt u op www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld en kinderhulp.nl.