Alles over Blariacumcollege

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Welkom op onze schoolwiki!

Welkom op onze Schoolwiki, onze digitale schoolgids! In deze Schoolwiki is alle belangrijke en praktische informatie te vinden over het Blariacumcollege. Alles is makkelijk te vinden met de zoekfunctie in de zoekbalk bovenaan de pagina's. Denk daarbij aan onze lesroosters, Magister, ziek- en betermelden, het afhandelen van klachten, de ouderbijdrage en allerlei andere praktische zaken. Naast deze schoolwiki gebruiken we ook andere digitale middelen om te communiceren, zoals onze website, onze nieuwsbrieven, Magister, Facebook en Instagram.

SCHOOLJAAR 2023-2024

Onze kernwaarden (dynamisch, kleinschalig en persoonlijk) staan voorop in onze omgang met leerlingen. Alle medewerkers zetten zich in om samen met de leerlingen hun doelstellingen in het leven te behalen. Ook richting ouder(s) en/of verzorger(s) vinden we persoonlijk contact belangrijk. We staan samen voor de uitdaging om onze leerlingen zo goed mogelijk en met vertrouwen een mooie groei in hun ontwikkeling te laten doormaken.

Het Blariacumcollege wil meer zijn dan een school. Het is een ontmoetingsplek voor leerlingen, ouders / verzorgers en medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar weten te vinden als er zaken zijn waarbij het voor leerlingen of ouders nodig is om de school op te zoeken.

Iedereen die zich in het schooljaar 2023-2024 bij onze school betrokken voelt, wensen we een inspirerend en betekenisvolle schooljaar toe!