Alles over Valuascollege

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Welkom op onze schoolwiki!

Welkom op onze nieuwe Schoolwiki, onze digitale schoolgids! Alle informatie die eerder in onze schoolgidsen te vinden was, staat nu op onze schoolwiki! In deze schoolwiki is alle belangrijke informatie en praktische informatie te vinden over het Valuascollege. Alles makkelijk te zoeken met de zoekbalk bovenaan de pagina's. Denk daarbij aan onze lesroosters, Magister, ziek- en betermelden, het afhandelen van klachten, de ouderbijdrage en allerlei andere praktische zaken. Naast deze schoolwiki gebruiken we ook andere digitale middelen om te communiceren, zoals onze website, onze nieuwsbrieven, Magister, Facebook en Instagram.

Schooljaar 2021-2022

We zijn een lerende en betrokken gemeenschap, gericht op onze omgeving. Leerlingen en ouders zijn hier van harte welkom als zij onze visie en waarden onderschrijven. Onze drie kernwaarden (passie, ontmoeten en ertoe doen) zijn daarbij leidend en we geven dit vorm in een plezierige en veilige leer- en werkomgeving.

Wij werken aan de toekomst van onze leerlingen met een ambitieus onderwijsprogramma. We gaan daarbij uit van een positieve benadering van onze leerlingen en van elkaar. Wij hebben hoge verwachtingen van ieders mogelijkheden, talenten en inzet.

Wij wensen iedereen die zich in het schooljaar 2021 - 2022 bij onze school betrokken voelt een heel prettig, inspirerend en succesvol jaar toe. Mochten er nog vragen zijn of heeft u suggesties voor verbeteringen, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Aarzel niet en loop binnen!