Begeleiding en support

Valuas Support is de overkoepelende naam voor alle ondersteunde activiteiten die het Valuascollege biedt aan leerlingen. Valuas Support loopt naast de reguliere onderwijsprogramma’s van alle leerlagen. Leerlingen kunnen in- en uitstromen bij Valuas Support wanneer in overleg met de ondersteuningsdocent of ondersteuningscoördinator wordt besloten dat er extra begeleiding nodig is. Denk hierbij aan support bij manieren van studeren of support wanneer er sprake is van mentale of fysieke klachten. De duur en de inhoud van het begeleidingstraject zijn voor elke leerling persoonlijk en dus verschillend. Binnen Valuas Support werken experts op het gebied van ondersteuning die, als het nodig is, samenwerken met externe professionals als coaches, trainers en instanties zoals GGD, GGZ en Bureau Jeugdzorg.

Missie van Valuas Support

Valuas Support gelooft dat elke leerling de kans moet krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen gedurende zijn of haar tijd op het Valuascollege. Elke leerling is uniek dus voor elke leerling verloopt de weg naar optimale ontwikkeling anders. Valuas Support biedt daarom professionele en passende begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben als aanvulling op hun reguliere onderwijsprogramma.

Visie van Valuas Support

Valuas Support bekijkt per leerling welke vorm van support het beste past bij zijn of haar situatie. Binnen de mogelijkheden die Valuas Support in huis heeft, én binnen ons netwerk van professionele partners, zoeken we in elke situatie naar de beste vorm van ondersteuning. Dit alles op een manier die transparant is voor betrokken medewerkers, professionals en ouders, en vertrouwd en veilig voor de leerling.

Twee niveaus van Support

Valuas Support ondersteunt leerlingen die problemen ervaren bij het volgen van het reguliere onderwijsprogramma. De ondersteuning vindt plaats op twee verschillende niveaus: Basis Support en Extra Support.

Ervaart een leerling lichte problematiek? Dan kan het Basis Support aanbod vaak een oplossing bieden. Ervaart een leerling zware problematiek? Dan kan een vorm van Extra Support helpen de problematiek aan te pakken. Voordat een leerling gebruik kan maken van Extra Support, wordt de leerling besproken in het ondersteuningsteam. Dit team van experts bespreekt welke mogelijke vormen van Extra Support een oplossing zouden kunnen bieden.

De uitkomsten worden besproken met de ouders of verzorgers en de leerling. Het traject wordt begeleid door de ondersteuningscoördinator en wordt regelmatig geëvalueerd door alle betrokken partijen.

Basis Support:

 • Studievaardigheidstraining
 • Faciliteitencoördinatie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Faalangst training
 • Remedial teaching
 • Begeleiding bij meer- of hoogbegaafdheid
 • Tegengaan van pesten
 • Hulp bij rouw en verlies

Extra Support:

 • Leerlingencoaching
 • Intensieve leerlingencoaching
 • Observatie en advies van gedragswetenschappers
 • Coördinatie hulp externe zorginstanties
 • Coördinatie hulp externe overheidsinstanties

Dyslexie-begeleiding

Voor leerlingen met een dyslexieverklaring leggen faciliteitencoach mevrouw Duijkers H/V en remedial teacher H/V mevrouw Hoek in een aantal minuten uit hoe we op het Valuascollege omgaan met de begeleiding van leerlingen met dyslexie. In het filmpje wordt onder andere aandacht besteed aan:
- De faciliteiten (kaart)
- Begeleidingsgesprekken
- Ondersteuning waar nodig

Zijn na het kijken van het filmpje niet al uw vragen beantwoord? Onze contactpersonen staan u graag te woord.

- Mevrouw Hoek: thoek@ogvo.nl (havo/vwo)
- Mevrouw Jacobs: djacobs@ogvo.nl (vmbo)

Anti-pestprotocol

Onze school zorgt voor een sociaal veilig schoolklimaat en spant zich in om(cyber)pesten tegen te gaan. Alle scholen van OGVO hebben een anti-pestcoördinator. De mentor / coach is aanspreekpunt. Als een situatie niet opgelost wordt in de eerste lijn, is de anti-pestcoördinator aanspreekpunt voor de mentor / coach. Bekijk hier het anti-pestprotocol van OGVO.

Bovenschoolse Ondersteuningsstructuur OGVO

De campussen van OGVO hebben ieder hun eigen ondersteuningsstructuur, waarbinnen zij de basisondersteuning (fase 1), de uitgebreide basisondersteuning (fase 2) en extra ondersteuning thuisnabij (fase 3) aanbieden. Wanneer een leerling de verschillende fases doorlopen heeft en de ondersteuningsstructuur van de campus niet toereikend is, kan de leerling aangemeld worden voor de bovenschoolse ondersteuningsstructuur (fase 4). De leerling wordt dan besproken in het bovenschools loket. Hier wordt bekeken, samen met leerling, ouder(s)/verzorger(s), school van herkomst en betrokken (hulpverlenings)instanties, welk traject en advies passend kan zijn voor de leerling. Vanuit het Bovenschools loket kan een traject PitStop worden geadviseerd.

PITSTOP

De PitStop is een bovenschoolse voorziening/maatwerkklas van OGVO voor alle drie de campussen.
De leerlingen die in aanmerking komen voor een PitStop-traject hebben ondersteuningstrajecten binnen de eigen school doorlopen, maar hebben meer nodig dan de ondersteuningsstructuur kan bieden. Binnen de PitStop kunnen de leerlingen een ‘nieuwe start’ maken middels een maatwerktraject en zich weer richten op onderwijs.

Het doel van de PitStop is leerlingen begeleiden naar een passende onderwijsplek door te werken aan persoonlijke doelen. Deze doelen worden opgesteld samen met de leerling, ouder(s)/ verzorger(s), de school en eventuele betrokken instanties/hulpverlening. Een doel kan terugkeer binnen de eigen school zijn of uitstromen richting een andere school voor (speciaal) voortgezet onderwijs of mbo. Momenteel bestaan er twee stromingen:

 • Leerlingen worden (tijdelijk) uit de situatie gehaald met als doel te bekijken of terugkeer naar de eigen klas mogelijk is of dat een andere vorm van onderwijs passender is.

 • Leerlingen die geen vmbo-diploma gaan halen binnen de VO-school en intern worden toegeleid naar de overstap mbo. Incidenteel is het mogelijk om intern, binnen deze klas, een mbo niveau 1 diploma te behalen in de BBL variant, in samenwerking met Gilde Entree Opleidingen. Na het behalen van hun niveau 1 diploma, kunnen leerlingen de overstap maken naar mbo niveau 2 of leren om te gaan werken.

De PitStop is gehuisvest binnen het gebouw van College Den Hulster. Een vaste docent/ trajectbegeleider is elke dag aanwezig. De leerlingen die in de PitStop zitten, zijn afkomstig van alle drie de scholen van OGVO.