Onderwijs

Start in de brugklas

Een leerling die de basisschool verlaat, start in de brugklas. Het Valuascollege heeft een tweejarige brugperiode, onderverdeeld in 8 periodes. Dit betekent dat de leerling in principe twee jaar in dezelfde klas zit. Gedurende de eerste 7 periodes bepalen we samen naar welke onderwijssoort de leerling in leerjaar 3 doorstroomt. Het doel van de tweejarige brugperiode is om de leerling ruimte te bieden voor zijn/haar ontwikkeling en zorgvuldig te bepalen, hoe hij/zij op juiste plek terecht komt. De tweejarige brugperiode kent verschillende instroomniveaus: basisberoepsgerichte leerweg (bb-klas), basis-kaderberoepsgerichte leerweg (bk-klas), kaderberoeps-theoretische leerweg (kt-klas), theoretisch-havo (th-klas), havo/vwo (hv-klas), gymnasium+ (g-klas) en TOPklassen.

Vanaf leerjaar 2 in het vmbo en leerjaar 3 in het havo/vwo begeleiden we de leerling in de profielkeuze die het best aansluit bij zijn/haar interesses en kwaliteiten.

Ook helpen we bij een goede voorbereiding op het succesvol afronden van de leerroute en een succesvolle overstap naar het vervolgonderwijs. 

Lessentabellen

Een lessentabel is een overzicht per opleiding en leerjaar waarin u kunt zien welke vakken uw kind krijgt en hoeveel uur hij/zij dat vak wekelijks volgt. De lessentabellen kunt u hier vinden.

Lesuitval

Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. We streven er naar om bij lesuitval de lessen zoveel mogelijk op te vangen.

Onderwijsvormen

Het Valuascollege biedt onderwijs van vmbo-basis tot en met gymnasium+, een zogenaamde ‘brede scholengemeenschap’. We willen maximaal recht wil doen aan het leerpotentieel en de ontwikkeling van talenten van onze leerlingen en medewerkers. Het Valuascollege ondersteunt leerlingen om succesvol te zijn in hun schoolloopbaan, carrière en leven. We bieden een gedegen basis en een programma rondom leren leren, leren leven en leren kiezen. Dit biedt ruimte voor excellentie en specifieke talentontwikkeling. De volgende onderwijsvormen zijn aanwezig:

 • vmbo (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde-theoretische leerweg)
 • leerroute THavo
 • havo
 • atheneum 
 • gymnasium+ (Sokrateion)
 • verrijkt vwo
 • TOPklas (Talent Ontwikkel Programma)
 • isk (Internationale Schakelklas)

Leerwegen op het vmbo 

Op het Valuascollege bieden we onze vmbo’ers ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen in een uitdagende en kleinschalige leeromgeving. Daarbij zijn onderwijs en zorg een ondeelbaar geheel. Wij stellen iedere leerling in staat om zijn passie te ontdekken en te ontwikkelen. Dit leidt tot actieve, autonome en initiatiefrijke leerlingen met een eigen identiteit. Elke leerling ervaart dat hij of zij ertoe doet.

Op onze school werken we op het vmbo met docententeams: een kleine groep docenten werkt dicht bij een groep leerlingen. De vakken die je volgt vallen binnen leergebieden. Binnen het leergebied Mens en Maatschappij vallen vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, economie en verzorging. Binnen Natuur en Techniek volg je techniek, natuur- en scheikunde. De vakken tekenen, handvaardigheid en muziek vallen binnen het leergebied Kunst en Cultuur. In de les is er veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden en presentatie- en onderzoeksvaardigheden. Je ontdekt en ontwikkelt je eigen talenten, je leraar is hierbij je coach.

Begeleiding 
Het Valuascollege begeleidt bij het kiezen. Tijdens de vmbo- opleiding – en daarna – maakt uw zoon/dochter vaak keuzes: welk profiel gaat hij/zij kiezen, welke beroepsgerichte keuzevakken, waar gaan ze stage lopen, welke mbo-opleiding gaan ze doen? Omdat kiezen niet altijd makkelijk is, begeleiden wij uw zoon/dochter bij het maken van keuzes.

Die begeleiding noemen wij LOB: Loopbaanoriëntatie en Begeleiding. Tijdens LOB leren de kinderen allerlei vaardigheden waarmee ze nu en later zelf loopbaankeuzes kunnen maken.

Extra aanbod binnen het vmbo

Binnen het vmbo stellen we de leerling in staat om een maatwerktraject te volgen. Onze maatwerktrajecten hebben als doel om ruimte te bieden voor de talenten van de leerlingen. Leerlingen worden middels onze maatwerktrajecten uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen op zowel cognitief gebied, vakmanschap en creativiteit.

Een leerling kan een maatwerktraject volgen door;

 • Het volgen van een extra vak (n.b.: leerlingen die het VMBO (G)T eindexamen met een extra vak afsluiten kunnen drempelloos doorstromen naar havo)
 • Het volgen van een of meerdere vakken op een hoger niveau
 • Vervroegd examen in een vak
 • Het volgen van onze TOP programma's
 • Het volgen van de doorlopende leerroutes vmbo-zorg (niv 2)
 • Leerwerktraject (lwt)
 • Examenvak Lichamelijke opvoeding (lo2)

Alle maatwerktrajecten worden begeleid door een maatwerkcoach. Deze maatwerkcoach ondersteunt de leerlingen en monitort de verschillende maatwerktrajecten.

Het Valuascollege biedt na de tweejarige brugperiode vier leerwegen op het vmbo:

  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

  Ben je graag bezig in de praktijk? Dan is deze leerweg iets voor jou. Je doet veel praktijk en ook de theorievakken worden met veel praktische opdrachten aangeboden. Je bereidt je voor op een niveau-2-opleiding van het mbo.

  Je kunt ook een leerwerktraject volgen, dan loop je stage bij een leerwerkbedrijf buiten school. Je doet examen in minimaal examen in het vak Nederlands en je beroepsgericht programma.

  De basisberoepsgerichte leerweg bieden we aan in de profielen:

  - Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
  - Zorg en Welzijn (Z&W)
  - Economie en Ondernemen (E&O)

  Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

  Deze leerweg bereidt je voor op de vakopleiding of de kaderopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 of 4. Als je het liefst leert door te doen…en toch een kaderfunctie ambieert, kies je hiervoor.

  Je krijgt aan de ene kant een goede basis in de theorie en aan de andere kant ook ruim voldoende praktijkervaring.

  De kaderberoepsgerichte leerweg bieden we aan in de profielen:

  - Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
  - Zorg en Welzijn (Z&W)
  - Economie en Ondernemen (E&O)

  Gemengde leerweg (GL)

  De gemengde leerweg is een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs. Binnen de gemengde leerweg volg je zes theoretische vakken en één beroepsgericht vak. Binnen het Valuascollege is dit D&P (Dienstverlening en Producten) of de pilot HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie).

  Met een diploma van de gemengde leerweg kun je doorstromen naar het MBO (niveau 3/4) of naar de havo. Sinds augustus 2020 geldt de drempelloze doorstroom vmbo (g)t voor leerlingen die slagen met een extra vak (7e vak). Alle vmbo (g)t leerlingen binnen het Valuascollege volgen standaard een extra vak.

  Vanaf 2024 gaat hier veel in veranderen met de landelijk invoering van de nieuwe leerweg, waarbij de gemengde en theoretische leerweg worden samengevoegd.

  Theoretische leerweg (TL)

  Op de theoretische leerweg volg je zeven algemene theoretische vakken die van hetzelfde niveau zijn als in de gemengde leerweg. Voor deze leerweg wordt ook nog wel de oudere naam 'mavo' gebruikt.

  Met een diploma van de theoretische leerweg kun je doorstromen naar het MBO (niveau 3/4) of naar de havo. Sinds augustus 2020 geldt de drempelloze doorstroom vmbo (g)t voor leerlingen die slagen met een extra vak (7e vak). Alle vmbo (g)t leerlingen binnen het Valuascollege volgen standaard een extra vak.

  De theoretische leerroute wordt alleen aangeboden voor THavo leerlingen en leerlingen waarbij maatwerk geleverd moet worden.

  Vanaf 2024 gaat hier veel in veranderen met de landelijk invoering van de nieuwe leerweg, waarbij de gemengde en theoretische leerweg worden samengevoegd.

  Vmbo bovenbouw

  Heeft uw dochter of zoon na het tweede jaar een vmbo basis- of vmbo kader advies? Dan kiest hij/zij in de bovenbouw voor een profiel. Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

  DE ALGEMEEN VORMENDE VAKKEN

  Welk profiel uw zoon/dochter ook kiest, hij/zij krijgt altijd Nederlands, Engels, maatschappijleer-1, lichamelijke opvoeding en kunstvakken-1. Daarbij doet hij/zij nog twee avo-vakken die samenhangen met het gekozen profiel. Bijvoorbeeld; bij Kaderberoeps-Economie en Ondernemen zijn dat de vakken economie en wiskunde of Duits.

  HET BEROEPSGERICHTE PROFIELVAK

  Het beroepsgerichte profielvak bestaat uit 8 onderdelen. Vier onderdelen binnen het gekozen profiel (modules) in leerjaar 3 en vier keuzevakken in leerjaar 4. De school bepaalt uit welke keuzevakken een leerling kan kiezen. Zo kan een leerling bijvoorbeeld straks kiezen voor een keuzevak binnen zijn eigen profiel, maar ook in een ander profiel.

  Business: Economie & ondernemen

  Ben jij ondernemend? Zit je boordevol goede ideeën? Ben je flexibel, sociaal en heb je een talent voor het werken met computers, rekenen, netjes werken en goed luisteren? Dan zit je goed bij het profiel economie en ondernemen!

  Food: Horeca, bakkerij & recreatie

  Ben jij gastvrij? Heb je een talent voor koken of bakken? Ben je creatief, stressbestendig, klant- en servicegericht en houd je van hard werken? Dan zit je goed bij het profiel horeca, bakkerij & recreatie.

  Lifestyle: Zorg & welzijn

  Ben jij zorgzaam? Heb je een talent voor het werken met mensen? Ben je behulpzaam, klantvriendelijk, beleefd en kom je graag verzorgd voor de dag? Dan zit je goed bij het profiel zorg & welzijn.

  Heeft uw zoon/dochter een vmbo gemengd theoretisch advies? Dan kiest hij/zij in de bovenbouw voor één van de volgende profielen:

  • Dienstverlening en Producten (D&P), of
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

  Met behulp van de LOB-lessen bereiden ze zich goed voor op een mbo-opleiding of een eventuele overstap naar havo. Ook de decaan kan goed ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.

  THavo

  THavo is een zesjarige leerroute die opleidt voor vmbo-t en havo. De zesjarige leerroute zorgt, naast het behalen van een vmbo-t- diploma, voor een succesvolle overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo. Daarna kan in 5 havo het havo-diploma worden behaald. Het programma bereidt de leerlingen ook voor op een goede overstap naar het vervolgonderwijs (hbo).

  Het Valuascollege wil leerlingen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt en talent telt. De school wil daarom het beste uit elke leerling halen. In de praktijk blijkt dat veel leerlingen wel havo-kwaliteiten hebben, maar deze via het reguliere havo- traject onvoldoende kunnen ontwikkelen. Daarom bieden we THavo aan.

  De leerroute THavo is speciaal bedoeld voor leerlingen die hun middelbare schoolcarrière starten met een advies vmbo-t of vmbo-t/havo. Deze leerlingen hebben vaak meer tijd nodig om eruit te halen wat erin zit. Het zijn leerlingen die aan het einde van de tweejarige brugklas net niet toegelaten kunnen worden tot het havo of leerlingen die daar jarenlang op hun tenen zouden moeten lopen.

  Met het de komst van de tweejarige brugklas, zal de THavo route pas in leerjaar 3 starten. Aan het einde van de tweejarige brugklas beslist het docententeam of een leerling mag starten in het THavo.

  De leerroute start in klas drie. Tevens krijgt een leerling op 3THavo aan het begin van leerjaar 3 een studievaardigheden test, deze test geeft de leerling een duidelijk beeld of zijn/haar ontwikkelmogelijkheden. Deze ontwikkelpunten worden besproken in de LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) lessen. De leerstof van het vmbo-t wordt uitgebreid met havo-leerstof. Er wordt aandacht besteed aan de havo-manier van denken, werken en toetsen. De leerlingen hebben specifieke havo uren voor Nederlands, Engels, Duits en wiskunde. Frans en aardrijkskunde worden niet aangeboden. Daarnaast krijgen de THavo-leerlingen extra lessen LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Tijdens de lessen LOB wordt de nadruk gelegd op de studie- en de beroepskeuze én aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dit alles zorgt voor een succesvolle overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo.

  Het Valuascollege realiseert deze zesjarige leerroute in samenwerking met externe partners uit o.a. het bedrijfsleven en het hbo. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn van brugklas, via het havo diploma naar een succesvolle hbo-carrière.

  Havo

  Havo, Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, telt na de tweejarige brugperiode nog drie leerjaren. Het havo biedt toegang tot hogere beroepsopleidingen (hbo). We dagen uw zoon/dochter uit om het beste uit zichzelf te halen, zijn/haar talenten te ontwikkelen en zijn/haar interesses te verbreden. Op het havo lerende leerlingen vragen te beantwoorden zoals Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Ook leren ze zelfstandig denken en werken en nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk krijgen ze hulp van de mentor of van de docenten uit het havo-team.

  Atheneum

  Op het atheneum dagen we de leerlingen uit om hun sociale vaardigheden, presentatie- en onderzoeksvaardigheden te verbeteren. Uw zoon/ dochter versterkt en verbetert ook zijn /haar analytische vaardigheden. Door het onderwijs op het atheneum komen de leerlingen op een academisch werk- en denkniveau. Dit hebben ze nodig om straks wetenschappelijk onderwijs op een universiteit te volgen. Ze doen niet alleen kennis op maar ontdekken strategieën en leren oplossingsgericht werken.

  Gymnasium+ (Sokrateion)

  Het programma is gebaseerd op twee pijlers:

  1. De Klassieke zuil

  Leerlingen maken kennis met Latijn, Grieks en de cultuur. Hiermee begrijpen ze de wereld om zich heen en wordt het zelfstandig denken gestimuleerd. Ook een sterk mentoraat waarin leren van en met elkaar centraal staat ondersteunt deze ontwikkeling. Het gymnasium-+ heeft een meerdaags

  studiereizenprogramma waarin leerlingen de verbinding tussen oud en nieuw ook echt ervaren. Leerlingen hebben daarbij een actieve rol: ze krijgen inbreng in de invulling en uitvoering van de reizen.

  2. Plusprogramma

  Gymnasium+  biedt op een aantal vlakken uitdaging voor de leerlingen, Hun taalvaardigheden worden ontwikkeld middels versterkt talenonderwijs voor Engels (Cambridge), Frans (Delf Scolaire) en Duits (Goethe). Daarnaast gaan leerlingen met onderzoeksprojecten aan de slag, zoals robotica, wetenschapsfilosofie, het ontwerpen van een bordspel en journalistiek. Bovendien is er ruimte om persoonlijke ontwikkeling vorm te geven, door onder andere het volgen van programma’s op de universiteit en mindfulness. Bovendien is er ruimte om persoonlijke ontwikkelingen vorm te geven, door onder andere het volgen van programma’s op de universiteit en mindfulness.

  Pilot Sokrateion: niet meer maar anders
  In september 2021 zijn we gestart in klas 1 en 2 met de vernieuwde gymnasiumafdeling van het Valuascollege. Ontdekking, eigenaarschap en betrokkenheid zijn drie kernwaarden die terugkomen in ons hele onderwijs. Het Sokrateion bereidt talentvolle leerlingen voor op de maatschappij van morgen, zonder het heden en verleden uit het oog te verliezen.

  Dit doen we in een speciaal ontworpen lesprogramma, bestaande uit korte reguliere lessen in de ochtend, gevolgd door themamiddagen in de middag.In dat programma is ruimte voor extra ondersteuning en vakverrijking. Een leerling kan deze tijd ook gebruiken om zelfstandig te werken. Leerlingen maken hieruit keuzes in overleg met de mentor. Het Sokrateion heeft een speciaal ontwikkelde dagstructuur: leerlingen hebben niet méér te doen, maar vullen hun tijd anders in.

  Verrijkt vwo

  Het Valuascollege biedt een ‘verrijkt vwo’ aan. Samen met 21 andere scholen hebben we daarvoor toestemming gekregen van de Minister van Onderwijs. Een Verrijkt vwo houdt in dat de leerling de mogelijkheid krijgt om gedurende zijn/ haar middelbare schooltijd meer te doen dan alleen maar een examen halen. De leerling krijgt de mogelijkheid om aan zichzelf te werken of om zich nog beter voor te bereiden op zijn/haar toekomst, bijvoorbeeld door in de vierde klas een stage in te plannen, een cursus te doen aan een universiteit, of door een tijdje naar het buitenland te gaan om daar een taal te leren. Het moet in elk geval iets extra’s zijn dat bij hem/haar past en dat hem/haar verrijkt.

  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en profielkeuze havo/atheneum/gymnasium+

  Bij alle vakken is er aandacht voor de persoonlijke kwaliteiten en interesses van leerlingen en wordt de relatie gelegd tussen het vak en de toekomstige studies en beroepen. In het derde leerjaar van havo, atheneum en gymnasium+ kiezen de leerlingen een profiel. Ze beginnen in het vierde leerjaar met het examentraject van de bovenbouw (Tweede Fase). De vakken worden binnen vier profielen aangeboden:

  • Cultuur en Maatschappij (cm)
  • Economie en Maatschappij (em)
  • Natuur en Gezondheid (ng)
  • Natuur en Techniek (nt)

  Extra aanbod havo/vwo-niveau

  Het Valuascollege biedt extra onderwijsaanbod op havo/ vwo-niveau aan.

  • Versterkt Duits (Goethe examens)
  • Cambridge Engels
  • Delf Scolaire (Frans)
  • Sportoriëntatie leerjaar 5 havo/6 vwo

  TOPklassen

  TOP staat voor Talent Ontwikkel Programma. In de TOPklas krijgt uw zoon/dochter de kans om zijn/haar diploma te halen en zijn/haar talent te ontwikkelen. De TOPklas is er voor vmbo- en havo-/vwo-leerlingen.

  Binnen de topklassen zijn er 4 talenten:

  • Dans

  Gedurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volgen de leerlingen naast reguliere schoolopleiding een intensieve dansopleiding (in samenwerking met ArtEz).

  • Musical

  Gedurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volgen de leerlingen naast reguliere schoolopleiding een intensieve musicalopleiding (in samenwerking met Fontys Tilburg).

  • Muziek (voco)

  Gedurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volgt uw zoon/dochter naast de reguliere schoolopleiding een muziek- opleiding (in samenwerking met conservatorium).

   • Kunst (beeldend)

   Gedurende de reguliere schoolopleiding is er relatief veel tijd en aandacht voor beeldende vakken.

    Voor meer informatie verwijzen we naar specifieke pagina’s van de talenten binnen de topklassen op onze website.

    Selectie op talent

    De topklassen worden gemengde brugklassen met daarin leerlingen met theoretisch-havo, havo, havo-vwo en vwo-niveau. Kinderen worden niet geselecteerd op niveau maar op talent. We laten uw zoon/dochter toe op basis van auditie en/of portfolio. Leerlingen met een basis, basis-kader, kader, kader-theoretisch en theoretisch advies worden in een vmbo-TOPklas geplaatst (mits voldoende aanmeldingen) en volgen binnen een maatwerktraject de talenturen.

    Individuele leerroute

    Uw zoon/dochter volgt een eigen, individuele leerroute, ontwikkelt zijn/haar talent en volgt de normale lessen in het eigen tempo en op het eigen niveau. Een speciaal team van docenten verzorgt de talenturen.

    Na de brugklas

    Aan het einde van het tweede jaar (periode zeven) krijgen de leerlingen een advies over het vervolg van de opleiding: vmbo- theoretisch, havo, atheneum of gymnasium. In de derde klassen en hoger gaat de talentontwikkeling verder. Uw zoon/dochter volgt dan lessen waarbij hij/zij ruimte krijgt om zijn/haar talent nog verder te ontwikkelen. Dit heet een maatwerktraject.

    Samenwerking

    Het Valuascollege verzorgt deze topklassen in intensieve samenwerking met onder andere het Kunstencentrum Venlo, Hogeschool Zuyd, ArtEz hogeschool voor de kunsten, Sint Lucas in Boxtel/Eindhoven, en Fontys Tilburg.

    damu-regeling (voor Dans, Musical of Muziek vooropleiding)

    Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten damu- regeling vrijgesteld worden van bepaalde reguliere lessen. Ouders van leerlingen die van ver moeten komen kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij de Stichting damu. Hiervoor gelden wel bepaalde criteria en meer informatie hierover is op te vragen bij de talent docent(en).

    TOPsport Talentontwikkeling

    Dé school voor (top)sport talenten

    Sport jij op een hoog niveau? En heb je een status van NOC*NSF* of kom je in aanmerking voor een Regio Status*? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Want op de scholen van OGVO – het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege – krijg je alle ruimte om bezig te zijn met je sport. Als je namelijk op een behoorlijk niveau sport en je moet dit combineren met een studie, dan stelt dat hoge eisen aan jezelf als sporter. Op alle scholen van OGVO houden we daar rekening mee en bieden we maatwerk. Zo helpen we je het beste uit jezelf te halen op het gebied van je (top)sport- en schoolcarrière. Welke faciliteiten en welke status je krijgt, hangt af van jouw talent en betreffende sportbond.

    Meer weten?

    Neem dan contact op met onze Topsport-coördinator:

    Ron Spruit
    E-mail: rspruit@ogvo.nl
    Telefoon: 06 – 46 64 67 84

    In de folder Topsport en onderwijs vind je meer informatie. Klik hier voor de folder.

    *NOC*NSF-status: speciale status die sporttalenten krijgen van NOC*NSF via sportbonden.

    *Regio Status (RS1/RS2): voor talentvolle leerlingen die (nog) niet in aanmerking komen voor een NOC*NSF-status maar wel als talent worden gezien, bestaat de topsportvriendelijke regeling. Deze status is aan te vragen bij Limburg Sport.

    Internationale Schakelklas (isk)

    Een onderdeel van het Valuascollege is de Internationale Schakelklas (isk). De isk verzorgt kleinschalig onderwijs (70-150 leerlingen) aan leerlingen van 12 jaar en ouder die sinds kort (max. 3 jaar) in Nederland wonen. Dit zijn leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om te kunnen deelnemen aan het reguliere voortgezet/middelbaar onderwijs.

    Goed burgerschap

    Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en hun bijdrage aan de samenleving. Het Valuascollege besteedt aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie uitgaande van onze leefregels, de Valuas Values en onze drie kernwaarden passie, ontmoeten en ertoe doen. Dit doen we onder andere door het inbedden van goed burgerschap in de lessen en door internationalisering. Zo wordt leerlingen kennis bijgebracht over verschillende culturen, religies en etniciteit en komen leerlingen in contact met leeftijdsgenoten die een andere achtergrond hebben dan zijzelf. Burgerschapsvorming kan in de les worden behandeld, geïntegreerd of in buitenschoolse projecten aan bod komen. Het Valuascollege staat open voor de maatschappij en de daarin aanwezige diversiteit, door leerlingen in contact te brengen met de lokale en regionale samenleving.

    Taal- en rekenbeleid

    Het taal- en rekenbeleid van het Valuascollege is erop gericht om de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen te verbeteren. De ambitie moet zijn om het maximale uit de leerlingen in het voortgezet onderwijs te halen, dus ook op het gebied van de taal- en rekenvaardigheid. Het Valuascollege biedt leerlingen zonder wiskunde in hun pakket, volgens de wetgeving een schoolexamen rekenen aan.

    NPO ouderinformatie

    De jongeren in ons land worden hard geraakt door corona. Het leren is vertraagd en het sociale leven heeft op bepaalde tijden stil gestaan door allerlei aanvullende maatregelen.

    De overheid trekt de komende tweeënhalf jaar in totaal €8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit bedrag investeren onderwijsinstellingen de komende twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en in het inhalen van corona vertragingen. Het NPO helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren.

    Het NPO ondersteunt:

    • Leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben.
    • Docenten en andere medewerkers in het onderwijs.

    Het NPO is gericht op:

    • De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen.
    • Het inhalen en goedmaken van vertragingen.

    Het Valuascollege heeft drie pijlers geformuleerd waarmee we de achterstanden willen wegwerken en een duurzame onderwijsontwikkeling op gang gaan brengen;

    1. Leren leren
    2. Leren leven
    3. Leren kiezen

    Alle informatie over NPO en het programma van het Valuascollege in de korte en lange termijn is verzameld op een informatieve site; NPO Valuascollege – ouder informatie. Deze site wordt steeds geactualiseerd en bijgesteld.

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de teamleider van uw zoon/dochter.