Onderwijs

Start in de brugklas

Een leerling die de basisschool verlaat, start in de brugklas. Het Valuascollege heeft een tweejarige brugperiode, onderverdeeld in 8 periodes. Dit betekent dat de leerling in principe twee jaar in dezelfde klas zit. Gedurende de eerste 7 periodes bepalen we samen naar welke onderwijssoort de leerling in leerjaar 3 doorstroomt. Het doel van de tweejarige brugperiode is om de leerling ruimte te bieden voor de ontwikkeling en zorgvuldig te bepalen, hoe de leerling op juiste plek terecht komt. De tweejarige brugperiode kent verschillende instroomniveaus: basisberoepsgerichte leerweg (bb-klas), basis-kaderberoepsgerichte leerweg (bk-klas), kaderberoeps-theoretische leerweg (kt-klas), theoretisch-havo (th-klas), havo/vwo (hv-klas), gymnasium+ (g-klas) en TOPklassen.

Vanaf leerjaar 2 in het vmbo en leerjaar 3 in het havo/vwo begeleiden we de leerling in de profielkeuze die het best aansluit bij zijn/haar interesses en kwaliteiten.

Ook helpen we bij een goede voorbereiding op het succesvol afronden van de leerroute en een succesvolle overstap naar het vervolgonderwijs. 

Lessentabellen

Een lessentabel is een overzicht per opleiding en leerjaar waarin u kunt zien welke vakken uw kind krijgt en hoeveel uur hij/zij dat vak wekelijks volgt. De lessentabellen staan per niveau op de Schoolwiki (Documenten).

Lesuitval

Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. We streven er naar om bij lesuitval de lessen zoveel mogelijk op te vangen.

Onderwijsvormen

Het Valuascollege biedt onderwijs van vmbo-basis tot en met gymnasium+, een zogenaamde ‘brede scholengemeenschap’. We willen maximaal recht wil doen aan het leerpotentieel en de ontwikkeling van talenten van onze leerlingen en medewerkers. Het Valuascollege ondersteunt leerlingen om succesvol te zijn in hun schoolloopbaan, carrière en leven. We bieden een gedegen basis en een programma rondom leren leren, leren leven en leren kiezen. Dit biedt ruimte voor excellentie en specifieke talentontwikkeling. De volgende onderwijsvormen zijn aanwezig:

 • vmbo (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde-theoretische leerweg)
 • leerroute THavo
 • havo
 • atheneum 
 • gymnasium+ (Sokrateion)
 • verrijkt vwo
 • TOPklas (Talent Ontwikkel Programma)
 • isk (Internationale Schakelklas)

Leerwegen op het vmbo 

Op het Valuascollege bieden wij onze vmbo leerlingen veel ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen in een uitdagende en kleinschalige leeromgeving. Met veel aandacht voor leren leren, leren leven en leren kiezen ontdekken leerlingen hun talenten en passies en worden ze zo optimaal mogelijk voorbereid op hun vervolgopleiding en de maatschappij.

Op onze school werken we in het vmbo met docententeams: een kleine groep docenten werkt dicht bij een groep leerlingen. In de les is er veel aandacht voor het ontwikkelen van executieve functies, samenwerken, communicatie, taal en burgerschap. Je ontdekt en ontwikkelt je eigen talenten.

Begeleiding 
Met het programma "leren kiezen" begeleidt het Valuascollege leerlingen bij het maken van keuzes. Tijdens de vmbo- opleiding – maar ook daarna – maakt een leerling veel keuzes: welk profiel ga ik kiezen, welke beroepsgerichte keuzevakken? , waar ga ik stage lopen? , welke mbo-opleiding ga ik doen? 

Deze begeleiding noemen wij LOB: Loopbaanoriëntatie en Begeleiding. De leerlingen ontwikkelen allerlei vaardigheden waarmee ze nu maar ook later zelf (loopbaan)keuzes kunnen maken; communiceren, netwerken, presenteren, samenwerken, plannen en organiseren.

Extra aanbod binnen het vmbo

Binnen het vmbo stellen we de leerling in staat om diverse maatwerktrajecten te volgen. Onze maatwerktrajecten hebben als doel ruimte te bieden voor de talenten van de leerlingen. Leerlingen worden middels onze maatwerktrajecten uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen op zowel cognitief gebied, vakmanschap en creativiteit.

Een leerling kan een maatwerktraject volgen door;

 • Het volgen van een extra vak (n.b.: leerlingen die het VMBO (G)T eindexamen met een extra vak afsluiten kunnen drempelloos doorstromen naar havo)
 • Het volgen van een of meerdere vakken op een hoger niveau
 • Het volgen van onze TOP programma's
 • Het volgen van de doorlopende leerroute vmbo ZW - Gilde Zorgcollege (niv. 2)
 • Het volgen van de doorlopende leerroute vmbo HBR - Gilde Food & Hospitality (niv. 2 - niv. 3)
 • Het volgen van een leerwerktraject (lwt)
 • Het volgen van het examenvak Lichamelijke opvoeding (lo2)

Alle maatwerktrajecten worden begeleid door een maatwerkcoach. Deze maatwerkcoach ondersteunt de leerlingen en monitort de verschillende maatwerktrajecten.

Het Valuascollege biedt na de tweejarige brugperiode vier leerwegen op het vmbo:

  Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

  Leer je makkelijker door te doen, dan uit boeken? Dan is deze leerweg iets voor jou. Je onderwijsprogramma bestaat uit ongeveer de helft aan praktijklessen. Daarnaast volg je ook nog theorievakken. Met deze leerweg word je voorbereidt op een niveau-2-opleiding in het mbo.

  Door binnen- en buitenschools leren, aan de slag te gaan met vaardigheden en veel aandacht voor jou, bereiden wij jou optimaal voor op het MBO, verschillende werkvelden en de maatschappij.

  Naast de reguliere basisberoepsgerichte leerweg, kun je ook een leerwerktraject volgen. Dan loop je veel stage bij een leerwerkbedrijf buiten school. Je doet examen in minimaal examen in het vak Nederlands en je beroepsgericht programma.

  De basisberoepsgerichte leerweg bieden we aan in de profielen:

  - Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
  - Zorg en Welzijn (Z&W)
  - Economie en Ondernemen (E&O)

  Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

  Deze leerweg bereid je voor op de vakopleiding of de kaderopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 óf 4. 

  Je krijgt een goede basis in de theorie én ruim voldoende praktijkervaring. Een mooie combinatie binnen je onderwijsprogramma, die jouw talenten laat groeien. Ongeveer de helft van je onderwijsprogramma bestaat uit praktijklessen. Door binnen- en buitenschools leren en de aandacht voor jou als persoon, bereiden wij jou zo optimaal mogelijk voor op het MBO, de verschillende werkvelden en de maatschappij.

  De kaderberoepsgerichte leerweg bieden we aan in de profielen:

  - Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
  - Zorg en Welzijn (Z&W)
  - Economie en Ondernemen (E&O)

  Gemengde leerweg (GL)

  De gemengde leerweg is een combinatie van theoretisch (algemeen) en praktisch (beroepsgericht) onderwijs. Binnen de gemengde leerweg volg je zes theoretische vakken en één beroepsgericht vak. Binnen het Valuascollege is dit D&P (Dienstverlening en Producten) of de pilot HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie).

  Met een diploma van de gemengde leerweg kun je doorstromen naar het MBO (niveau 3/4) of naar de havo. Sinds augustus 2020 geldt de drempelloze doorstroom vmbo (g)t voor leerlingen die slagen met een extra vak (7e vak). Alle vmbo (g)t leerlingen binnen het Valuascollege volgen standaard een extra vak.

  Vanaf 2024 gaat hier veel in veranderen met de landelijk invoering van de nieuwe leerweg, waarbij de gemengde en theoretische leerweg worden samengevoegd.

  Theoretische leerweg (TL)

  Op de theoretische leerweg volg je zeven algemene theoretische vakken die van hetzelfde niveau zijn als in de gemengde leerweg. Voor deze leerweg wordt ook nog wel de oudere naam 'mavo' gebruikt.

  Met een diploma van de theoretische leerweg kun je doorstromen naar het MBO (niveau 3/4) of naar de havo. Sinds augustus 2020 geldt de drempelloze doorstroom vmbo (g)t voor leerlingen die slagen met een extra vak (7e vak). Alle vmbo (g)t leerlingen binnen het Valuascollege volgen standaard een extra vak.

  De theoretische leerroute wordt alleen aangeboden voor THavo leerlingen en leerlingen waarbij maatwerk geleverd moet worden.

  Vanaf 2024 gaat hier veel in veranderen met de landelijk invoering van de nieuwe leerweg, waarbij de gemengde en theoretische leerweg worden samengevoegd.

  Vmbo bovenbouw

  Heeft een leerling na het tweede jaar een vmbo basis- of vmbo kader advies? Dan kiest de leerling in de bovenbouw voor een profiel. Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

  DE ALGEMEEN VORMENDE VAKKEN

  Ongeacht het gekozen profiel volgt de leerling lessen in Nederlands, Engels, maatschappijleer-1, lichamelijke opvoeding en kunstvakken-1. Daarbij volgt de leerling nog twee avo-vakken die samenhangen met het gekozen profiel. Bijvoorbeeld; bij Kaderberoeps - Economie en Ondernemen zijn dat de vakken economie en wiskunde óf Duits.

  HET BEROEPSGERICHTE PROFIELVAK

  Het beroepsgerichte profielvak (het praktijkvak) bestaat uit 8 onderdelen. Vier onderdelen (modules) binnen het gekozen profiel in leerjaar 3 en vier keuzevakken in leerjaar 4. De school heeft een keuzemenu vastgesteld, waaruit een leerling één keuzevak kan kiezen. In leerjaar 3 maakt de leerling een keuze voor het vrije keuzevak in leerjaar 4. De leerling kan kiezen voor een keuzevak binnen het eigen profiel, maar ook binnen een ander profiel. Op deze wijze kan een leerling zijn onderwijsprogramma zelf verbreden of verdiepen.

  Business: Economie & ondernemen

  Ben jij ondernemend? Zit je boordevol goede ideeën? Ben je flexibel, sociaal en heb je een talent voor het werken met computers, rekenen, netjes werken en goed luisteren? Dan zit je goed bij het profiel economie en ondernemen!

  Food: Horeca, bakkerij & recreatie

  Ben jij gastvrij? Heb je een talent voor koken of bakken? Ben je creatief, stressbestendig, klant- en servicegericht en houd je van hard werken? Dan zit je goed bij het profiel horeca, bakkerij & recreatie.

  Lifestyle: Zorg & welzijn

  Ga jij graag met mensen om? Heb je een talent voor het werken met mensen? Ben je behulpzaam, klantvriendelijk en kom je graag verzorgd voor de dag? Dan zit je goed bij het profiel zorg & welzijn.

  Met het profiel zorg & welzijn kun je alle kanten uit. Of je nu sociaal, sportief of creatief bent, met dit profiel heb je altijd een goede voorbereiding op het MBO en de verschillende werkvelden.  

  Jouw humor, nieuwsgierigheid én lef, dat is wat zorg en welzijn nodig heeft!

  Heeft uw zoon/dochter een vmbo gemengd theoretisch advies? Dan kiest hij/zij in de bovenbouw voor één van de volgende profielen:

  • Dienstverlening en Producten (D&P), of
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

  Het beroepsgericht profielvak (HBR of D&P) bestaat uit vier lesuren per week. De andere lessen zijn theorievakken die bestaan uit de gemeenschappelijke vakken:

  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer
  • CKV
  • LO

  de profielvakken:

  • economie
  • biologie
  • wiskunde
  • natuurkunde

  en de vakken in het vrije deel:

  • scheikunde
  • Duits
  • maatschappijkunde
  • muziek
  • LO2
  • geschiedenis
  • tekenen

  Afhankelijk van de keuze voor het profiel kiest de leerling twee profielvakken en twee vakken in het vrije deel.

  Met behulp van de LOB-lessen bereiden de leerlingen zich goed voor op de profielkeuze en vervolgens in het examenjaar op de keuze voor de vervolgopleiding (MBO of havo). Ook de decaan kan goed ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.

  THavo

  Het Valuascollege wil leerlingen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt en talent telt. De school wil daarom het beste uit elke leerling halen. In de praktijk blijkt dat veel leerlingen wel havo-kwaliteiten hebben, maar deze via het reguliere havo- traject onvoldoende kunnen ontwikkelen. Daarom bieden we THavo aan.

  THavo is een zesjarige leerroute die opleidt voor vmbo-t en havo. De zesjarige leerroute zorgt, naast het behalen van een vmbo-t- diploma, voor een succesvolle overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo. Daarna kan in 5 havo het havo-diploma worden behaald. 

  De leerroute start in klas drie. Tevens krijgt een leerling op 3THavo aan het begin van leerjaar 3 een studievaardighedentest, deze test geeft de leerling een duidelijk beeld of zijn/haar ontwikkelmogelijkheden. Deze ontwikkelpunten worden besproken in de LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding)-lessen. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan executive functies zoals planning/prioritering, taakinitiatie, organisatie etc. waardoor de overstap naar havo succesvoller verloopt. Ook hebben de leerlingen specifieke havo-uren voor Nederlands, Engels, Duits en wiskunde. 

  Havo

  Havo, Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, telt na de tweejarige brugperiode nog drie leerjaren. Het havo biedt toegang tot hogere beroepsopleidingen (hbo). Onze havo-afdeling telt ongeveer 400 leerlingen verdeeld over havo 3, 4 en 5 en kenmerkt zich door haar kleinschalige organisatie, met aandacht voor ieders talenten. Het havo-team ziet het als een uitdaging om recht te doen aan de onderlinge verschillen tussen leerlingen en stemt zijn onderwijs en begeleiding hier zo goed mogelijk op af. In de wekelijkse mentorles wordt onder andere aandacht besteed aan aspecten die een rol kunnen spelen bij een succesvol(ler) verloop van de studie en bij de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid (Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?). Aandacht voor motivatie, planning, concentratie, slimmer leren, samenwerken en doorzettingsvermogen zijn hier voorbeelden van. We werken binnen het havo met de EDI methode (expliciete directe instructie) waarin we leerlingen uitdagen om zelfstandig te denken en te werken. Een speerpunt hierin is het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de leerling. 

  Atheneum

  Op het atheneum dagen we de leerlingen uit om hun sociale vaardigheden, presentatie- en onderzoeksvaardigheden te verbeteren. Uw zoon/ dochter versterkt en verbetert ook zijn /haar analytische vaardigheden. Door het onderwijs op het atheneum komen de leerlingen op een academisch werk- en denkniveau. Dit hebben ze nodig om straks wetenschappelijk onderwijs op een universiteit te volgen. Ze doen niet alleen kennis op maar ontdekken strategieën en leren oplossingsgericht werken.

  Gymnasium+ (Sokrateion)

  Het programma is gebaseerd op twee pijlers:

  1. De Klassieke zuil

  Leerlingen maken kennis met Latijn, Grieks en de cultuur. Hiermee begrijpen ze de wereld om zich heen en wordt het zelfstandig denken gestimuleerd. Ook een sterk mentoraat waarin leren van en met elkaar centraal staat ondersteunt deze ontwikkeling. Het gymnasium-+ heeft een meerdaags

  studiereizenprogramma waarin leerlingen de verbinding tussen oud en nieuw ook echt ervaren. Leerlingen hebben daarbij een actieve rol: ze krijgen inbreng in de invulling en uitvoering van de reizen.

  2. Plusprogramma

  Gymnasium+  biedt op een aantal vlakken uitdaging voor de leerlingen, Hun taalvaardigheden worden ontwikkeld middels versterkt talenonderwijs voor Engels (Cambridge), Frans (Delf Scolaire) en Duits (Goethe). Daarnaast gaan leerlingen met onderzoeksprojecten aan de slag, zoals robotica, wetenschapsfilosofie, het ontwerpen van een bordspel en journalistiek. Bovendien is er ruimte om persoonlijke ontwikkeling vorm te geven, door onder andere het volgen van programma’s op de universiteit en mindfulness. Bovendien is er ruimte om persoonlijke ontwikkelingen vorm te geven, door onder andere het volgen van programma’s op de universiteit en mindfulness.

  Pilot Sokrateion: niet meer maar anders
  In september 2021 zijn we gestart in klas 1 en 2 met de vernieuwde gymnasiumafdeling van het Valuascollege. Ontdekking, eigenaarschap en betrokkenheid zijn drie kernwaarden die terugkomen in ons hele onderwijs. Het Sokrateion bereidt talentvolle leerlingen voor op de maatschappij van morgen, zonder het heden en verleden uit het oog te verliezen.

  Dit doen we in een speciaal ontworpen lesprogramma, bestaande uit korte reguliere lessen in de ochtend, gevolgd door themamiddagen in de middag. In dat programma is ruimte voor extra ondersteuning en vakverrijking. Een leerling kan deze tijd ook gebruiken om zelfstandig te werken. Leerlingen maken hieruit keuzes in overleg met de mentor. Het Sokrateion heeft een speciaal ontwikkelde dagstructuur: leerlingen hebben niet méér te doen, maar vullen hun tijd anders in.

  In schooljaar 2022-2023 is Sokrateion uitgebreid naar klas 3 waarbij de opzet gelijk is aan de opzet in klas 1 en 2, dat betekent dus dat de hele onderbouw van het gymnasium volgens de opzet van het Sokrateion werkt. Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen ook de leerlingen op 4 gymnasium een aantal onderdelen van het Sokrateion blijven ervaren.

  Verrijkt vwo

  Het Valuascollege biedt een ‘verrijkt vwo’ aan. Samen met 21 andere scholen hebben we daarvoor toestemming gekregen van de Minister van Onderwijs. Een Verrijkt vwo houdt in dat de leerling de mogelijkheid krijgt om gedurende zijn/ haar middelbare schooltijd meer te doen dan alleen maar een examen halen. De leerling krijgt de mogelijkheid om aan zichzelf te werken of om zich nog beter voor te bereiden op zijn/haar toekomst, bijvoorbeeld door in de vierde klas een stage in te plannen, een cursus te doen aan een universiteit, of door een tijdje naar het buitenland te gaan om daar een taal te leren. Het moet in elk geval iets extra’s zijn dat bij hem/haar past en dat hem/haar verrijkt.

  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding en profielkeuze havo/atheneum/gymnasium+

  Bij alle vakken is er aandacht voor de persoonlijke kwaliteiten en interesses van leerlingen en wordt de relatie gelegd tussen het vak en de toekomstige studies en beroepen. In het derde leerjaar van havo, atheneum en gymnasium+ kiezen de leerlingen een profiel. Ze beginnen in het vierde leerjaar met het examentraject van de bovenbouw (Tweede Fase). De vakken worden binnen vier profielen aangeboden:

  • Cultuur en Maatschappij (cm)
  • Economie en Maatschappij (em)
  • Natuur en Gezondheid (ng)
  • Natuur en Techniek (nt)

  In de bovenbouw bieden we een LOB programma aan die leerlingen op weg helpt bij het maken van een studiekeuze. Tijdens lessen met de mentor (LOB lessen) wordt hier aandacht aan besteed en gaan leerlingen aan de slag met verschillende testen en opdrachten. Ook nemen ze deel aan verschillende activiteiten. Denk hierbij aan een bezoek aan een hogeschool of een speeddate met beroepsbeoefenaars.

  Het programma is vormgegeven op basis van de volgende 5 loopbaancompetenties:

  1. Kwaliteitenreflectie: Het nadenken over wat de leerling kan en hoe hij of zij dit kan gebruiken in hun loopbaan. De leerling reflecteert het op eigen eigenschappen, competenties en vaardigheden. Feedback over hun eigen kwaliteiten kunnen ze dan vragen aan anderen.

  2. Motievenreflectie: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor de eigen loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat de leerling eigenlijk belangrijk vindt in zijn of haar eigen leven, wat de leerling voldoening geeft en wat hij of zij nodig heeft om prettig te kunnen werken.

  3. Studie-exploratie: Het bezoeken van verschillende studies om te kijken welke het beste bij de leerling past. De vorm van onderwijs kan bepalend zijn, maar ook de ligging of grootte van de instelling. Middels meeloopdagen gaan leerlingen een kijkje nemen om te proeven van de verschillende opleidingen

  4. Loopbaansturing: Elke leerling volgt zijn of haar eigen proces. Binnen dit proces heeft de leerling sturing nodig om tot bepaalde keuzes te komen. De mentor en de decaan hebben hier een grote rol in.

  5. Netwerken: Tijdens verschillende activiteiten die georganiseerd worden, komen leerlingen in contact met verschillende beroepsbeoefenaren of studenten. Het is handig om netwerkcontacten te hebben om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Denk aan toelatingseisen of inhoudelijke zaken van verschillende beroepen.

  Alle uitkomsten worden verzameld op een online platform genaamd beroepskeuzedagboek. In het examenjaar kunnen ze het LOB programma afsluiten middels een presentatie over hun studieloopbaanontwikkeling.

  Extra aanbod havo/vwo-niveau

  Het Valuascollege biedt extra onderwijsaanbod op havo/ vwo-niveau aan.

  • Versterkt Duits (Goethe examens)
  • Cambridge Engels
  • Delf Scolaire (Frans)
  • Sportoriëntatie leerjaar 5 havo/6 vwo

  TOPklassen

  TOP staat voor Talent Ontwikkel Programma. In de TOPklas krijgt uw zoon/dochter de kans om zijn/haar diploma te halen en zijn/haar talent te ontwikkelen. De TOPklas is er voor vmbo- en havo-/vwo-leerlingen.

  Binnen de topklassen zijn er 4 talenten:

  • Dans

  Gedurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volgen de leerlingen naast reguliere schoolopleiding een intensieve dansopleiding (in samenwerking met ArtEz).

  • Musical

  Gedurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volgen de leerlingen naast reguliere schoolopleiding een intensieve musicalopleiding (in samenwerking met Fontys Tilburg).

  • Muziek (voco)

  Gedurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volgt uw zoon/dochter naast de reguliere schoolopleiding een muziek- opleiding (in samenwerking met conservatorium).

   • Kunst (beeldend)

   Gedurende de reguliere schoolopleiding is er relatief veel tijd en aandacht voor beeldende vakken.

    Voor meer informatie verwijzen we naar specifieke pagina’s van de talenten binnen de topklassen op onze website.

    Selectie op talent

    De topklassen worden gemengde brugklassen met daarin leerlingen met theoretisch-havo, havo, havo-vwo en vwo-niveau. Kinderen worden niet geselecteerd op niveau maar op talent. We laten uw zoon/dochter toe op basis van auditie en/of portfolio. Leerlingen met een basis, basis-kader, kader, kader-theoretisch en theoretisch advies worden in een vmbo-TOPklas geplaatst (mits voldoende aanmeldingen) en volgen binnen een maatwerktraject de talenturen.

    Individuele leerroute

    Uw zoon/dochter volgt een eigen, individuele leerroute, ontwikkelt zijn/haar talent en volgt de normale lessen in het eigen tempo en op het eigen niveau. Een speciaal team van docenten verzorgt de talenturen.

    Na de brugklas

    Aan het einde van het tweede jaar (periode zeven) krijgen de leerlingen een advies over het vervolg van de opleiding: vmbo- theoretisch, havo, atheneum of gymnasium. In de derde klassen en hoger gaat de talentontwikkeling verder. Uw zoon/dochter volgt dan lessen waarbij hij/zij ruimte krijgt om zijn/haar talent nog verder te ontwikkelen. Dit heet een maatwerktraject.

    Samenwerking

    Het Valuascollege verzorgt deze topklassen in intensieve samenwerking met onder andere het Kunstencentrum Venlo, Hogeschool Zuyd, ArtEz hogeschool voor de kunsten, Sint Lucas in Boxtel/Eindhoven, en Fontys Tilburg.

    damu-regeling (voor Dans, Musical of Muziek vooropleiding)

    Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten damu- regeling vrijgesteld worden van bepaalde reguliere lessen. Ouders van leerlingen die van ver moeten komen kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij de Stichting damu. Hiervoor gelden wel bepaalde criteria en meer informatie hierover is op te vragen bij de talent docent(en).

    TOPsport Talentontwikkeling

    Dé school voor (top)sport talenten

    Sport jij op een hoog niveau? En heb je een status van NOC*NSF* of kom je in aanmerking voor een Regio Status*? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Want op de scholen van OGVO – het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege – krijg je alle ruimte om bezig te zijn met je sport. Als je namelijk op een behoorlijk niveau sport en je moet dit combineren met een studie, dan stelt dat hoge eisen aan jezelf als sporter. Op alle scholen van OGVO houden we daar rekening mee en bieden we maatwerk. Zo helpen we je het beste uit jezelf te halen op het gebied van je (top)sport- en schoolcarrière. Welke faciliteiten en welke status je krijgt, hangt af van jouw talent en betreffende sportbond.

    Meer weten?

    Neem dan contact op met onze Topsport-coördinator:

    Ron Spruit
    E-mail: rspruit@ogvo.nl
    Telefoon: 06 – 46 64 67 84

    In de folder Topsport en onderwijs vind je meer informatie. Klik hier voor de folder.

    *NOC*NSF-status: speciale status die sporttalenten krijgen van NOC*NSF via sportbonden.

    *Regio Status (RS1/RS2): voor talentvolle leerlingen die (nog) niet in aanmerking komen voor een NOC*NSF-status maar wel als talent worden gezien, bestaat de topsportvriendelijke regeling. Deze status is aan te vragen bij Limburg Sport.

    Internationale Schakelklas (isk)

    Een onderdeel van het Valuascollege is de Internationale Schakelklas (isk). De isk verzorgt kleinschalig onderwijs (70-150 leerlingen) aan leerlingen van 12 jaar en ouder die sinds kort (max. 3 jaar) in Nederland wonen. Dit zijn leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om te kunnen deelnemen aan het reguliere voortgezet/middelbaar onderwijs.

    Goed burgerschap

    Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en hun bijdrage aan de samenleving. Het Valuascollege besteedt aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie uitgaande van onze leefregels, de Valuas Values en onze drie kernwaarden passie, ontmoeten en ertoe doen. Dit doen we onder andere door het inbedden van goed burgerschap in de lessen en door internationalisering. Zo wordt leerlingen kennis bijgebracht over verschillende culturen, religies en etniciteit en komen leerlingen in contact met leeftijdsgenoten die een andere achtergrond hebben dan zijzelf. Burgerschapsvorming kan in de les worden behandeld, geïntegreerd of in buitenschoolse projecten aan bod komen. Het Valuascollege staat open voor de maatschappij en de daarin aanwezige diversiteit, door leerlingen in contact te brengen met de lokale en regionale samenleving.

    Taal- en rekenbeleid

    Het Valuascollege heeft een taal- en rekenbeleid opgesteld met als doel om de taal- en rekenvaardigheden van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan te ontwikkelen tot het gewenst niveau (vmbo 2F niveau en havo/vwo 3F niveau)

    Het beheersen van de basisvaardigheden zorgt ervoor dat leerlingen gemotiveerd worden om te leren en heeft een positief effect op de leerprestaties. De basisvaardigheden zijn vakoverstijgend en komen in alle vakken terug. Daarnaast blijven de leerlingen zich ontwikkelen en kunnen meedoen in de maatschappij.

    Voor het schooljaar 2022/2023 en 2023/2024 heeft het Valuascollege de subsidie basisvaardigheden toegekend gekregen. Deze subsidie zorgt voor een enorme impuls in het vergroten van de basisvaardigheden van onze leerlingen. Zo zullen er extra steunlessen taal en rekenen worden gegeven, wordt de samenwerking met de bibliotheek vergroot, worden er extra leesboeken aangeschaft en wordt er gekeken naar een duurzame ontwikkeling in het aanbod van de basisvaardigheden taal en rekenen.

    NPO ouderinformatie

    Elke school ontvangt van de overheid geld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit extra geld investeren wij de komende schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en in het inhalen van leervertragingen. 

    Het NPO ondersteunt:

    • Leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben.
    • Docenten en andere medewerkers in het onderwijs.

    Het NPO is gericht op:

    • De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen.
    • Het inhalen en goedmaken van vertragingen.

    Het Valuascollege heeft drie pijlers geformuleerd waarmee we de vertragingen willen wegwerken en een duurzame onderwijsontwikkeling op gang gaan brengen;

    1. Leren leren
    2. Leren leven
    3. Leren kiezen

    Alle informatie over NPO en het programma van het Valuascollege is verzameld op een informatieve site; NPO Valuascollege – ouder informatie. Deze site wordt steeds geactualiseerd en bijgesteld.

    Voor al uw vragen kunt u terecht bij de teamleider van uw zoon/dochter.