Praktische zaken

Lestijden

Normaal lesrooster

LesuurTijdstip

1

08.30 - 09.20

2 09.20 - 10.10
3 10.10 - 11.00
Pauze
411.20 - 12.10
512.10 - 13.00
Pauze
613.30 - 14.20
714.20 - 15.10
815.10 - 16.00
916.00 - 16.50

Verkort lesrooster

LesuurTijdstip

1

08.30 - 09.10

209.10 - 09.50
309.50 - 10.30
Pauze
410.50 - 11.30
511.30 - 12.10

6

12.10 - 12.50

Pauze

713.20 - 14.00
814.00 - 14.40

Vakantierooster en lesvrije dagen schooljaar '21-'22

Vakantie(dag)Data
Maandag na zomervakantie

ma 06-09-2021

Onderwijsdag voor personeeldi 05-10-2021
Vrijdag voor de herfstvakantievr 22-10-2021
Herfstvakantiema 25-10-21 t/m vr 29-10-21
Kerstvakantiema 27-12-21 t/m vr 07-01-22
Carnaval (voorjaarsvakantie)ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22
Paasmaandagma 18-04-22
Meivakantie (inclusief Koningsdag & Bevrijdingsdag)ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22
Hemelvaartdo 26-05-22 en vr 27-05-22
Pinksterenma 06-06-22
Uitzwaaidag voor personeeldo 21-07-22
Zomervakantiema 25-07-22 t/m vr 02-09-22

Verkort lesrooster schooljaar '21-'22

dagen met verkorte lestijden
wo 01 december 2021
vr 24 december 2021

wo 16 februari 2022

vr 22 april 2022
do 16 juni 2022

Jaaragenda

In onze jaaragenda staan alle belangrijke data, zoals ouderavonden, informatieavonden en vrije dagen.

Laden...
 

Agenda toekomstige leerlingen

Activiteitdata
Proeflessen1 december 2021 en 19 januari 2022
Open huis

woensdag 16 februari 2022

Valuas plusavond/musical experiencemaandag 08 maart 2022
Auditiedata TOPklassen

De auditiedata van overige TOPklassen staan nog niet vast en worden t.z.t. gepubliceerd

Aanmelden brugklassers14 en 15 maart 2022
Kennismakingsmiddag 22 juni 2022

Communicatie en contact


Website

Op onze website staan allerlei gegevens die belangrijk zijn voor een goed functioneren op school. Kwaliteitsgegevens zoals examenresultaten en in-/door-/uitstroomgegevens zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Contactgegevens

Schoolleiding, teamleiders en mentoren zijn onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer van het Valuascollege: 077-359 0400, via het algemene e-mailadres: info-vlc@ogvo.nl of kijk bij een selectie van onze contactpersonen.

De nieuwsbrief

Bij het Valuascollege vinden wij het belangrijk om leerlingen en ouders op de hoogte te houden van wat er op school gebeurt. In de wekelijkse nieuwsbrief vindt u algemeen nieuws, nieuws per jaarlaag (o.a. brieven naar ouders) en wat leuke nieuwtjes over wat er op school is geweest en gaat komen. De nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd. Mocht u geen nieuwsbrief hebben ontvangen of wilt u reageren op de nieuwsbrief, dan kunt u een bericht sturen naar nieuwsbrief-vlc@ogvo.nl.

receptie

De receptie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur via nummer (077)3590400 of per mail info-vlc@ogvo.nl. Via administratievlc@ogvo.nl kunnen leerlingen en ouders/ verzorgers terecht voor de volgende zaken:

  • Het aanvragen, aanreiken van formulieren, verklaringen e.d. waarvoor de handtekening van de campusdirecteur en/of een stempel van de school nodig is.
  • Het schriftelijk doorgeven van wijzigingen bijvoorbeeld van adresgegevens, telefoonnummer et cetera.
  • Het schriftelijk uitschrijven van leerlingen. Als een schriftelijk bericht ontbreekt, blijft de leerling ingeschreven met alle (financiële) gevolgen van dien.

uw gegevens

Uw zoon of dochter krijgt een e-mailadres van school. Dit adres wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie. Het door u bij aanmelding opgegeven e-mailadres wordt door school gebruikt voor het doorgeven van informatie aan ouders.

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk, via administratievlc@ogvo.nl doorgegeven te worden.

Magister


WAAR GEBRUIKEN WE MAGISTER VOOR?

Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers. Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

Agenda
Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer is mijn kind klaar? Zijn er tussenuren zodat ik even kan bellen? Klik op de ‘Agenda’ en dan op ‘Vandaag’. U ziet dan alle lessen en afspraken van uw kind. De huidige les is gearceerd weergegeven.

Huiswerk
Wilt u samen met uw kind het huiswerk bekijken om zo te kunnen helpen met plannen van het huiswerk? Klik op ‘Huiswerk’. U krijgt dan een overzicht van alle opdrachten die uw zoon of dochter in die week af moet hebben. U kunt ook terug naar vorige of vooruit naar de volgende weken. En u kunt ook direct zien of het om een toets gaat (en wat voor toets) en of die al afgerond is of niet.

Cijfers
Wilt u weten hoe uw kind ervoor staat? Klik op ‘Cijfers’ voor het volledige overzicht van de laatst behaalde cijfers van uw zoon of dochter. Daar staan de gemiddelden in de huidige periode per vak, gemiddelde in huidige periode, met laatst behaald cijfer voor dat vak. Als u alle cijfers van een specifiek vak wilt zien, klik dan binnen cijfers op het desbetreffende vak.

Ziekmelden
Ziekmelden gaat vanaf schooljaar ‘21-’22 ook via Magister. Hoe u dit kunt doen, staat hieronder beschreven.

Ziekmelden via Magister

Ziekmelden gaat via Magister. Ga daarvoor via het menu naar ‘Afwezigheid’, klik op ‘Melden’ en geef de afwezigheid op. Lukt dit niet, laat dit dan weten door te bellen naar de receptie van school.

Graag willen wij u vragen om de app van Magister alléén te gebruiken voor ziekmeldingen indien uw zoon en/of dochter niet in staat is fysiek les te volgen. Alle andere afwezigheid (afspraken) middels het inleveren van een verlofkaart (minimaal 1 dag van te voren).

Tip: In het menu kunt u via 'Afwezigheid' klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U kunt dan direct zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Betermelden en verlof

Verlof aanvragen en betermelden gaat met de verlof- en betermeldkaart die uw kind meekrijgt tijdens de eerste weken op school. Ouders en/of verzorgers dienen deze kaart zelf in te vullen en te ondertekenen. Uw kind kan de kaart vervolgens bij het verzuimloket (40.01) inleveren en krijgt weer een nieuwe kaart. Speciaal verlof moet eerst worden goedgekeurd door de betreffende teamleider.

De leerling dient er rekening mee te houden dat betermelden gebeurt vóór aanvang van zijn/haar eerste les.

Voor het verlof geldt dat het verlof minimaal 1 dag van te voren dient te worden ingeleverd.


Larissa Kerver
Verzuimbeheerder vmbo bovenbouw B/K
Stefan Hoeboer
Verzuimbeheerder havo/vwo
Pierre Janssen
Verzuimbeheerder vmbo bovenbouw GT/TH
Marc van den Hoogen
Verzuimbeheerder vmbo onderbouw

Verzuimbeleid en meldprotocol


Melding bij Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord 

Indien uw zoon/dochter langdurig, frequent of steeds bij eenzelfde gebeurtenis verzuimt wegens ziekte, dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, melden wij dit verzuim bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord. Uiteraard stellen wij u hiervan op de hoogte. De arts of verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg nodigt u dan samen met uw zoon/dochter uit voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is samen te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim en welke mogelijkheden er zijn om het tegen te gaan. Uiteraard hebben de arts en de verpleegkundige van de GGD in deze een vertrouwenspositie naar u én uw zoon/dochter toe. Alles wat in het gesprek wordt besproken is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming geeft de GGD geen inhoudelijke informatie door aan de school.

Bekijk hier de informatie betreffende het verzuimbeleid en verzuim- en meldprotocol.

Inschakelen van de leerplichtambtenaar

Indien u niet op de uitnodiging van de GGD ingaat, dan zullen wij als school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze bespreekt samen met u de situatie. Wij hopen met deze gang van zaken een positieve bijdrage te leveren aan het gezond functioneren van leerlingen op onze school en het vroegtijdig verlaten van de school (zonder diploma) te voorkomen.

Campusleerlingenstatuut

Het Valuascollege heeft een Campusleerlingenstatuut dat elke twee jaar door de leerlingenraad wordt herzien. Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen.

In het campusleerlingenstatuut is alle informatie te vinden met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op onze school zoals het gebruik van mobiele telefoons, toetsing en beoordeling of het klachtenreglement.

Schoolpas en betalen op school

Alle leerlingen ontvangen een schoolpas, die ze kunnen gebruiken voor identificatie, het openen van digitale lockers, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind(eren) gebruikt. Leerlingen krijgen vervolgens in het eerste, derde en vijfde leerjaar weer een nieuwe schoolpas. Is de schoolpas kwijt of kapot, dan kan uw kind bij de receptie een nieuwe schoolpas bestellen tegen betaling van €10. Voor het niet bij zich hebben van hun schoolpas volgt een sanctie. Zij moeten zich melden bij de verzuimbeheerder die vervolgens de ouders informeert dat de leerling de schoolpas thuis op komt halen.

Opwaarderen schoolpas

Leerlingen kunnen hun schoolpasje opwaarderen bij een PinPoint op school of online via deze website. Let op: het is niet mogelijk om contant of met een pinpas op school te betalen.

Lockers

Leerlingen kunnen hun locker openen met de schoolpas. Lockers van leerlingen kunnen periodiek en onaangekondigd (in aanwezigheid van een getuige) gecontroleerd worden op inhoud zoals drugs, wapens en dergelijke.

Overige praktische zaken


(SCHOOL)BOEKEN, DIGITALE LEERMIDDELEN EN MEDIA

Schoolboeken, bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken de drie campussen van OGVO samen met de firma Van Dijk Educatie. Meer informatie over de levering van de leermiddelen vindt u hier.

Valuascollege werkt samen met de openbare bibliotheek. Naast zelf de boeken uitzoeken bij de bibliotheek is het voor leerlingen ook mogelijk om boeken en andere media online te bestellen waarna deze op school worden afgeleverd. Daarnaast biedt de bibliotheek allerlei workshops en ondersteuning bij diverse projecten.

AFWEZIGHEID DOCENTEN

Als een docent wegens ziekte of om een andere reden afwezig is, worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. Alleen het eerste en het laatste uur kan er voor gekozen worden dat de leerlingen naar huis mogen. Tijdens alle andere uren blijven de leerlingen op school. Bij langere afwezigheid vindt een roosteraanpassing plaats. Roosterwijzigingen worden vermeld via Magister en Zermelo.

OPENBAAR VERVOER

Het Valuascollege is per openbaar vervoer goed bereikbaar. Informatie is te vinden op: www.9292ov.nl.

PAUZES

Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de aula of op het schoolterrein. Leerlingen dienen zich te houden aan de richtlijnen van de conciërges. Tijdens de pauzes is er een aanbod van smakelijke, verse en gezonde warme en koude gerechtjes. De leerling werkt zelf mee aan een schoon schoolgebouw door de verblijfsruimten ordelijk achter te laten en kopjes, bekers, boterhamzakjes, schillen e.d. meteen zelf op te ruimen.