Praktische zaken

Lestijden

Normaal lesrooster

LesuurTijdstip

1

08.30 - 09.20

2 09.20 - 10.10
3 10.10 - 11.00
Pauze
411.20 - 12.10
512.10 - 13.00
Pauze
613.30 - 14.20
714.20 - 15.10
815.10 - 16.00
916.00 - 16.50

Verkort lesrooster

LesuurTijdstip

1

08.30 - 09.00

209.00 - 09.30
309.30 - 10.00

4

10.00 - 10.30

Pauze

5

11.00 - 11.30

6

11.30 - 12.00

7

12.00 - 12.30

8 12.30 - 13.00

Vakantierooster en lesvrije dagen schooljaar '23-'24

Vakantie(dag)Data
Maandag na zomervakantie

ma 28-08-23

Vrijdag voor herfstvakantievr 13-10-2023
Herfstvakantiema 16-10-23 t/m vr 20-10-23
Extra vrije dagvr 17-11-23
Kerstvakantiema 25-12-23 t/m vr 05-01-24
Carnavalsvakantiema 12-02-24 t/m vr 16-02-24
Onderwijsdag voor personeelma 19-02-24

Paasmaandag

ma 01-04-24
Extra vrije dagdi 02-04-24
Meivakantiema 29-04-24 t/m vr 10-05-24
Pinkstermaandagma 20-05-24
Zomervakantiema 08-07-24 t/m vr 16-08-24

Jaaragenda

In onze jaaragenda staan alle belangrijke data, zoals ouderavonden, informatieavonden en vrije dagen.

Laden...
 

Agenda toekomstige leerlingen

ActiviteitData
OGVO Plusavondmaandag 13 november 2023
Proeflessenwoensdag 22 november 2023
woensdag 17 januari 2024
Open huiswoensdag 7 februari 2024
Auditiedata TOPklassenTOPklas Dans 
TOPklas Kunst 
TOPklas Musical 
TOPklas Muziek 
Aanmelden brugklassersmaandag 25 maart 2024
dinsdag 26 maart 2024
Kennismakingsmiddag

woensdag 19 juni 2024

Communicatie en contact


Website

Op onze website staan allerlei gegevens die belangrijk zijn voor een goed functioneren op school. Kwaliteitsgegevens zoals examenresultaten en in-/door-/uitstroomgegevens zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Contactgegevens

Schoolleiding, teamleiders en mentoren zijn onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer van het Valuascollege: 077-359 0400, via het algemene e-mailadres: info-vlc@ogvo.nl of kijk bij een selectie van onze contactpersonen.

OGVO-APP

OGVO, de stichting waaronder het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege vallen, gebruikt een app voor de communicatie met ouders/verzorgers en leerlingen: de OGVO-app.
Daarmee krijgen we één centraal communicatiekanaal voor ouders in de vorm van een mobiele app (iOS/Android). Met deze mobiele app wordt de communicatie overzichtelijker en kan de berichtgeving sneller, gerichter en actueler. Met het gebruik van de OGVO app willen we het contact tussen school en ouder versterken, door makkelijker en effectiever met u te communiceren.

In de app:

 • Bekijkt u al het nieuws van de school van uw kind.
 • Ontvangt u formulieren, zoals vragenlijsten en afspraakplanners die u in de app kunt invullen.
 • Kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor, en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of het leerjaar van uw kind(eren).
 • Bekijkt u de jaarkalender.
 • Geeft u aan binnen welke tijdstippen u deze notificaties wel/niet wil ontvangen.

U ontvangt per mail een uitnodiging waarmee u op de app kunt inloggen. Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van alle berichten en formulieren zodat u geen informatie mist. Leerlingen ontvangen de uitnodiging in hun schoolmail.

 • Voor meer informatie over de app, verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl
 • In het Support Center van Hoy vindt u tutorials en veelgestelde vragen: support.infowijs.nl
 • Heeft u de uitnodiging niet ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid ook in uw spambox.
 • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de marketing- en communicatiemedewerker op de campus via communicatie-vlc@ogvo.nl

receptie

De receptie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur via nummer (077) 3590400 of per mail info-vlc@ogvo.nl. Via administratievlc@ogvo.nl kunnen leerlingen en ouders/ verzorgers terecht voor de volgende zaken:

 • Het aanvragen, aanreiken van formulieren, verklaringen e.d. waarvoor de handtekening van de campusdirecteur en/of een stempel van de school nodig is.
 • Het schriftelijk doorgeven van wijzigingen bijvoorbeeld van adresgegevens, telefoonnummer et cetera.
 • Het schriftelijk uitschrijven van leerlingen. Als een schriftelijk bericht ontbreekt, blijft de leerling ingeschreven met alle (financiële) gevolgen van dien.

uw gegevens

Uw zoon of dochter krijgt een e-mailadres van school. Dit adres wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie. Het door u bij aanmelding opgegeven e-mailadres wordt door school gebruikt voor het doorgeven van informatie aan ouders.

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk, via administratievlc@ogvo.nl doorgegeven te worden.

Magister


INLOGGEGEVENS

Alle ouders/verzorgers en leerlingen kunnen inloggen met hun huidige inlog voor Magister via de link: ogvo.magister.net. Ouders/verzorgers met meerdere kinderen op één of verschillende scholen, hebben één inlog waar alle accounts van hun kinderen aan zijn gekoppeld. Hoe je deze koppelt, lees je hier.

Heeft u vragen over de inloggegevens? Mail dan met administratievlc@ogvo.nl.

WAAR GEBRUIKEN WE MAGISTER VOOR?

Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! Het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers. Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

Huiswerk
Wilt u samen met uw kind het huiswerk bekijken om zo te kunnen helpen met plannen van het huiswerk? Klik op ‘Huiswerk’. U krijgt dan een overzicht van alle opdrachten die uw zoon of dochter in die week af moet hebben. U kunt ook terug naar vorige of vooruit naar de volgende weken. En u kunt ook direct zien of het om een toets gaat (en wat voor toets) en of die al afgerond is of niet.

Cijfers
Wilt u weten hoe uw kind ervoor staat? Klik op ‘Cijfers’ voor het volledige overzicht van de laatst behaalde cijfers van uw zoon of dochter. Daar staan de gemiddelden in de huidige periode per vak, gemiddelde in huidige periode, met laatst behaald cijfer voor dat vak. Als u alle cijfers van een specifiek vak wilt zien, klik dan binnen cijfers op het desbetreffende vak.

Ziekmelden 

Ziekmelden gaat via de OGVO-app. Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO-app.

 2. Kies ‘Formulieren’.

 3. Kies vervolgens ‘Ziekmelden Valuascollege’.

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd in Magister.

(Gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school.)

Verlof aanvragen

Het kan voorkomen dat u verlof moet aanvragen voor de leerling op onze school. Verlof moet u minimaal één schooldag van tevoren aanvragen. Ook hierbij maakt u handig gebruik van onze OGVO-app. Als ouder/verzorger doet u dit als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Verlofformulier: Valuascollege’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle meldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

Let op: Bijzonder verlof zoals een bruiloft of uitvaart, dient ter akkoord bij de teamleider te worden aangevraagd. Dat kan niet door bovenstaand formulier in te vullen, maar dat doet u per e-mail.

TIP: in het menu van Magister kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U ziet dan direct om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

(Gebruikt u de app niet, meld dan bijzonder verlof via het algemene nummer van de school.)

Betermelden 

Nadat een leerling ziek is geweest, hoort deze zich beter te melden op school. Gebruik daarvoor de OGVO-app het formulier ‘Beter melden Valuascollege'.

Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO-app.

 2. Kies ‘Formulieren’.

 3. Kies vervolgens ‘Beter melden Valuascollege’.

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle beter meldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

(Gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school.)

Verzuimbeheerders

Larissa Kerver
Verzuimbeheerder vmbo onder- en bovenbouw B/K
Pierre Janssen
Verzuimbeheerder vmbo onder- en bovenbouw GT/TH
Julia Fassotte
Verzuimbeheerder havo/vwo

Verzuimbeleid en meldprotocol


Melding bij Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord 

Indien uw zoon/dochter langdurig, frequent of steeds bij eenzelfde gebeurtenis verzuimt wegens ziekte, dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, melden wij dit verzuim bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord. Uiteraard stellen wij u hiervan op de hoogte. De arts of verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg nodigt u dan samen met uw zoon/dochter uit voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is samen te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim en welke mogelijkheden er zijn om het tegen te gaan. Uiteraard hebben de arts en de verpleegkundige van de GGD in deze een vertrouwenspositie naar u én uw zoon/dochter toe. Alles wat in het gesprek wordt besproken is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming geeft de GGD geen inhoudelijke informatie door aan de school.

Bekijk hier de informatie betreffende het verzuimbeleid en verzuim- en meldprotocol.

Inschakelen van de leerplichtambtenaar

Indien u niet op de uitnodiging van de GGD ingaat, dan zullen wij als school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze bespreekt samen met u de situatie. Wij hopen met deze gang van zaken een positieve bijdrage te leveren aan het gezond functioneren van leerlingen op onze school en het vroegtijdig verlaten van de school (zonder diploma) te voorkomen.

Campusleerlingenstatuut

Het Valuascollege heeft een Campusleerlingenstatuut dat elke twee jaar door de leerlingenraad wordt herzien. Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen.

In het campusleerlingenstatuut is alle informatie te vinden met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken op onze school zoals het gebruik van mobiele telefoons, toetsing en beoordeling of het klachtenreglement.

Schoolpas en betalen op school

Alle leerlingen ontvangen een schoolpas, die ze kunnen gebruiken voor identificatie, het openen van digitale lockers, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind(eren) gebruikt. Leerlingen krijgen elk jaar een nieuwe schoolpas. Is de schoolpas kwijt of kapot, dan kunt u in de OGVO app op 'Meer' (drie puntjes) klikken en kiezen voor 'Schoolpas aanvragen'. U wordt dan doorverwezen naar de website van onze leverancier schoolpassen om een nieuwe te bestellen. Betaling gaat via iDeal. Voor het niet bij zich hebben van hun schoolpas volgt een sanctie. Zij moeten zich melden bij de verzuimbeheerder die vervolgens de ouders informeert dat de leerling de schoolpas thuis op komt halen.

Opwaarderen schoolpas

Leerlingen kunnen hun schoolpasje opwaarderen bij een PinPoint op school of online via deze website. Let op: het is niet mogelijk om contant op school te betalen.

Lockers

Leerlingen kunnen hun locker openen met de schoolpas. Lockers van leerlingen kunnen periodiek en onaangekondigd (in aanwezigheid van een getuige) gecontroleerd worden op inhoud zoals drugs, wapens en dergelijke.

Overige praktische zaken


(SCHOOL)BOEKEN, DIGITALE LEERMIDDELEN EN MEDIA

Schoolboeken, bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken de drie campussen van OGVO samen met de firma Iddink Learning Materials BV. Informatie over bestelling en levering van de boekenpakketten wordt door de school verstrekt. De werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.

Valuascollege werkt samen met de openbare bibliotheek. Naast zelf de boeken uitzoeken bij de bibliotheek is het voor leerlingen ook mogelijk om boeken en andere media online te bestellen waarna deze op school worden afgeleverd. Daarnaast biedt de bibliotheek allerlei workshops en ondersteuning bij diverse projecten.

AFWEZIGHEID DOCENTEN

Als een docent wegens ziekte of om een andere reden afwezig is, worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. Alleen het eerste en het laatste uur kan er voor gekozen worden dat de leerlingen naar huis mogen. Tijdens alle andere uren blijven de leerlingen op school. Bij langere afwezigheid vindt een roosteraanpassing plaats. Roosterwijzigingen worden vermeld via Magister en Zermelo.

OPENBAAR VERVOER

Het Valuascollege is per openbaar vervoer goed bereikbaar. Informatie is te vinden op: www.9292ov.nl.

PAUZES

Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de aula of op het schoolterrein. Leerlingen dienen zich te houden aan de richtlijnen van de conciërges. Tijdens de pauzes is er een aanbod van smakelijke, verse en gezonde warme en koude gerechtjes. De leerling werkt zelf mee aan een schoon schoolgebouw door de verblijfsruimten ordelijk achter te laten en kopjes, bekers, boterhamzakjes, schillen e.d. meteen zelf op te ruimen.