Praktische zaken

Lestijden

vmbo/thavo+

uurtijdstip

1e 

08.30 – 09.20

2e09.20 – 10.10
Pauze

3e

10:30 – 11:20
4e11:20 – 12:10
Pauze
5e12:40 – 13:30

6e

13.30 – 14.20
Pauze
7e14.30 – 15.20
8e15.20 – 16.10
9e16.10 – 17.00

havo/(t)vwo

uurtijdstip

1e 

08.30 – 09.20

2e09.20 – 10.10
3e10.10 – 11.00
Pauze
4e11.20 – 12.10
5e12.10 – 13.00
Pauze
6e13.30 – 14.20
7e14.20 – 15.10
8e15.10 – 16.00
9e16.00 – 16.50

Vakantierooster en lesvrije dagen '23-'24

vakantie(dag)data 
Start schooljaar

ma 28-08-2023 (voor leerlingen di 29-08-2023)

Herfstvakantie (incl. jubilarissendag)vr 13-10-2023 t/m vr 20-10-2023
Extra vrije dagvr 17-11-2023 
Kerstvakantie

ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024

Carnaval (voorjaarsvakantie)ma 12-02-2024 t/m vr 16-02-2024

Onderwijsdag voor personeel

ma 19-02-2024
Paasmaandag + dinsdagma 01-04-2024 en di 02-04-2024
Meivakantiema 29-04-2024 t/m vr 10-05-2024

Hemelvaart (in meivakantie)

do 09-05-2024 en vr 10-05-2024
Pinksterenma 20-05-2024
Afscheid pensionado'sdo 04-07-2024
Zomervakantie ma 08-07-2024 t/m 16-08-2024

Verkorte lesdagen '23-'24

DataTitel
07-11-2023 en 09-11-2023leerlingbesprekingen
13-11-2023 t/m 16-11-2023LOC week 1
29-11-2023 en 24-01-2024 proeflessen CDH
05-02, 06-02 en 08-02-2024leerlingbesprekingen
09-02-2024verkort lesrooster i.v.m. carnaval
21-02-2024Open Huis
26-02-2024 t/m 01-03-2024LOC week 2
leerlingbesprekingen (ovb) leerlingbesprekingen (ovb)

Jaaragenda '23-'24

In onze jaaragenda staan alle belangrijke data, zoals ouderavonden, informatieavonden en vrije dagen.

Laden...
 

Belangrijke data toekomstige leerlingen '23-'24

Activiteitdata
OGVO infoavond maandag 25 september 2023
Proeflessenwoensdag 29 november 2023 en 24 januari 2024
Open huiswoensdag 21 februari 2024
Aanmeldingen brugklassersmaandag 25 maart en dinsdag 26 maart 2024
Kennismakingsmiddagwoensdag 19 juni 2024

Contact

Website

Op de website staan allerlei gegevens die belangrijk zijn voor een goed functioneren op school. Kwaliteitsgegevens zoals examenresultaten en in-/door-/uitstroomgegevens zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl

algemene Contactgegevens

Schoolleiding, teamleiders en mentoren zijn onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer van College Den Hulster: 077-359 0300 en via e-mail: info-cdh@ogvo.nl.

De actuele e-mailadressen van specifieke medewerkers zijn op te vragen via info-cdh@ogvo.nl

Receptie

 • De receptie is op werkdagen telefonisch bereikbaar via nummer (077)3590300 of per mail info-cdh@ogvo.nl. Wij zijn bereikbaar op de volgende tijdstippen:
  Maandag: 8:00 - 16:00
  Dinsdag: 8:00 - 15:30
  Woensdag: 8:00 - 15:30
  Donderdag: 8:00 - 15:30
  Vrijdag: 8:00 - 16:00

Via leerlingenadministratie-cdh@ogvo.nl kunnen leerlingen en ouders/ verzorgers terecht voor de volgende zaken:

 • Het aanvragen, aanreiken van formulieren, verklaringen e.d. waarvoor de handtekening van de campusdirecteur en/of een stempel van de school nodig is.
 • Het schriftelijk doorgeven van wijzigingen van bijvoorbeeld adresgegevens, telefoonnummer et cetera.
 • Het schriftelijk uitschrijven van leerlingen. Als een schriftelijk bericht ontbreekt, blijft de leerling ingeschreven met alle (financiële) gevolgen van dien.

E-mailadres

Uw zoon of dochter krijgt een e-mailadres van school. Dit adres wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie. Het door u bij aanmelding opgegeven e-mailadres wordt door school gebruikt voor het doorgeven van informatie aan ouders.


Wijzigingen in uw gegevens

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk, via administratiecdh@ogvo.nl doorgegeven te worden.


Magister


WAAR GEBRUIKEN WE MAGISTER VOOR?

Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers van uw kind(eren). Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

Agenda
Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer is mijn kind klaar? Zijn er tussenuren zodat ik even kan bellen? Klik op de ‘Agenda’ en dan op ‘Vandaag’. U ziet dan alle lessen en afspraken van uw kind. De huidige les is gearceerd weergegeven.

Huiswerk
Wilt u samen met uw kind het huiswerk bekijken om zo te kunnen helpen met plannen van het huiswerk? Klik op ‘Huiswerk’. U krijgt dan een overzicht van alle opdrachten die uw zoon of dochter in die week af moet hebben. U kunt ook terug naar vorige of vooruit naar de volgende weken. En u kunt ook direct zien of het om een toets gaat (en wat voor toets) en of die al afgerond is of niet.

Cijfers
Wilt u weten hoe uw kind ervoor staat? Klik op ‘Cijfers’ voor het volledige overzicht van de laatst behaalde cijfers van uw zoon of dochter. Daar staan de gemiddelden in de huidige periode per vak, gemiddelde in huidige periode, met laatst behaald cijfer voor dat vak. Als u alle cijfers van een specifiek vak wilt zien, klik dan binnen cijfers op het desbetreffende vak.

Nieuwe inloggegevens

Alle ouders/verzorgers en leerlingen kunnen inloggen met hun huidige inlog voor Magister via de link: ogvo.magister.net. Nieuwe ouders ontvangen de inloggegevens aan het begin van het schooljaar.

Ouders/verzorgers met meerdere kinderen op één of verschillende scholen, hebben één inlog waar alle accounts van hun kinderen aan zijn gekoppeld. Hoe je deze koppelt, lees je hier.

Heeft u vragen over de inloggegevens? Mail dan met leerlingenadministratie-cdh@ogvo.nl.

OGVO-app

OGVO, de stichting waaronder het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege vallen, gebruikt een app voor de communicatie met ouders/verzorgers en leerlingen: de OGVO-app.

Daarmee krijgen we één centraal communicatiekanaal voor ouders in de vorm van een mobiele app (iOS/Android). Met deze mobiele app wordt de communicatie overzichtelijker en kan de berichtgeving sneller, gerichter en actueler. Met het gebruik van de OGVO app willen we het contact tussen school en ouder versterken, door makkelijker en effectiever met u te communiceren.

In de app:

 • Bekijkt u al het nieuws van de school van uw kind.
 • Ontvangt u formulieren, zoals vragenlijsten en afspraakplanners die u in de app kunt invullen.
 • Kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor, en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of het leerjaar van uw kind(eren).Bekijkt u de jaarkalender.
 • Geeft u aan binnen welke tijdstippen u deze notificaties wel/niet wil ontvangen.

U ontvangt per mail een uitnodiging waarmee u op de app kunt inloggen. Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van alle berichten en formulieren zodat u geen informatie mist. Leerlingen ontvangen de uitnodiging in hun schoolmail. 

 • Voor meer informatie over de app, verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl
 • In het Support Center van Hoy vindt u tutorials en veelgestelde vragen: support.infowijs.nl
 • Heeft u de uitnodiging niet ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid ook in uw spambox.
 • Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de marketing- en communicatiemedewerker op de campus via communicatie-cdh@ogvo.nl

Ziekmelden

Ziekmelden gaat via de OGVO-app. Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Ziekmelden <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd in Magister.

(Gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school.)

Verlof aanvragen

Het kan voorkomen dat u verlof moet aanvragen voor de leerling op onze school. Verlof moet u minimaal 24 uur van tevoren aanvragen. Ook hierbij maakt u handig gebruik van onze OGVO-app. Als ouder/verzorger doet u dit als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Verlofformulier: <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle meldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof zoals een bruiloft of uitvaart, dient ter akkoord bij de teamleider te worden aangevraagd. Dat kan niet door bovenstaand formulier in te vullen, maar dat doet u per e-mail.

TIP: in het menu van Magister kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U ziet dan direct om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Betermelden 

Nadat een leerling ziek is geweest, hoort deze zich beter te melden op school. Gebruik daarvoor de OGVO-app het formulier ‘Beter melden <campusnaam>’.

Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Betermelden <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle betermeldingen zullen worden geregistreerd in Magister.


Verzuimbeleid en meldprotocol

Melding bij Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord

Indien uw zoon/dochter langdurig, frequent of steeds bij eenzelfde gebeurtenis verzuimt wegens ziekte, dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, melden wij dit verzuim bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord. Uiteraard stellen wij u hiervan op de hoogte. De arts of verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg nodigt u dan samen met uw zoon/dochter uit voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is samen te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim en welke mogelijkheden er zijn om het tegen te gaan. Uiteraard hebben de arts en de verpleegkundige van de GGD in deze een vertrouwenspositie naar u én uw zoon/dochter toe. Alles wat in het gesprek wordt besproken is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming geeft de GGD geen inhoudelijke informatie door aan de school. Bekijk hier de informatie betreffende het verzuimbeleid en verzuim- en meldprotocol

Inschakelen van de leerplichtconsulent

Indien u niet op de uitnodiging van de GGD ingaat, dan zullen wij als school de leerplichtconsulent inschakelen. Deze bespreekt samen met u de situatie. Wij hopen met deze gang van zaken een positieve bijdrage te leveren aan het gezond functioneren van leerlingen op onze school en het vroegtijdig verlaten van de school (zonder diploma) te voorkomen.

Financiële zaken

De school is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal of zoekraken van kleding, (brom)fietsen, tassen, boeken, leermiddelen  enzovoort. Alle schade door leerlingen aan of in de school veroorzaakt, wordt op hun kosten of die van de wettelijke vertegenwoordigers hersteld. Alle betalingen in school kunnen alleen met de pinpas verricht worden. Bij de cateraar kan zowel met de bankpas, contactloos of met een schoolpas betaald worden.

Schoolpas (opwaarderen) en betalen op school

Voor gebruik van de open leercentra, kopiëren en printen, het lenen van materialen en entree bij feesten e.d. wordt aan elke leerling een schoolpas uitgereikt. Alle leerlingen ontvangen een schoolpas, die ze kunnen gebruiken voor identificatie, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind(eren) gebruikt. Leerlingen krijgen elk jaar een nieuwe schoolpas.

Is de schoolpas kwijt of kapot, dan kunt u in de OGVO-app op 'Meer' (drie puntjes) klikken en kiezen voor 'Schoolpas aanvragen'. U wordt dan doorverwezen naar de website van onze leverancier schoolpassen om een nieuwe te bestellen. Betaling gaat via iDeal.

Leerlingen kunnen hun schoolpasje online opwaarderen via http://opwaarderen.ogvo.nl. Let op: het is niet mogelijk om contant te betalen.

Overige praktische zaken


(School)Boeken, digitale leermiddelen en media

 Schoolboeken, bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken
de drie campussen van OGVO samen met de firma Iddink Learning Materials BV. Informatie
over bestelling en levering van de boekenpakketten wordt door de school verstrekt. De
werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.

College Den Hulster werkt samen met de openbare bibliotheek. Naast zelf de boeken uitzoeken bij de bibliotheek is het voor leerlingen ook mogelijk om boeken en andere media online te bestellen waarna deze op school worden afgeleverd. Daarnaast biedt de bibliotheek allerlei workshops en ondersteuning bij diverse projecten.

Afwezigheid docenten

Als een docent wegens ziekte of om een andere reden afwezig is, worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. Alleen het eerste en het laatste uur kan er voor gekozen worden dat de leerlingen naar huis mogen. Tijdens alle andere uren blijven de leerlingen op school. Bij langere afwezigheid vindt een roosteraanpassing plaats. Roosterwijzigingen worden vermeld via Magister en Zermelo.

Openbaar vervoer

College Den Hulster is per openbaar vervoer goed bereikbaar. Informatie is te vinden op: www.9292ov.nl.

Pauzes

Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de aula of op het schoolterrein. Leerlingen dienen zich te houden aan de richtlijnen van de toezichthouders. Tijdens de pauzes is er een aanbod van smakelijke, verse en gezonde warme en koude gerechtjes. De leerling werkt zelf mee aan een schoon schoolgebouw door de verblijfsruimten ordelijk achter te laten en kopjes, bekers, boterhamzakjes, schillen e.d. meteen zelf op te ruimen.

Kluisje

De mentor/coach deelt de leerlingen mee waar zij jassen en tassen kunnen plaatsen in het gebouw. Alle eigendommen van een leerling moeten van diens naam voorzien zijn. Het is aan te bevelen geld en waardevolle dingen niet onbeheerd achter te laten. De leerlingen moeten er zelf voor zorg dragen dat niets verloren gaat. Voor elke leerling is er een kluisje beschikbaar. Het huurbedrag wordt via de schoolrekening geïnd. Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden ingeleverd. De school is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of gestolen eigendommen.

Fietsenstalling

Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gestald. Op de hele campus is camerabewaking aanwezig. De opgenomen beelden zullen aan de politie ter beschikking worden gesteld als daar aanleiding toe is.