Praktische zaken

Lestijden

vmbo/thavo+

uurtijdstip

1e uur

08.15 – 09.05

Brugklas dagstart08.40– 09.05
2e09.05 – 09.55
Pauze
3e 10.15 – 11.05
4e11.05 – 11.55
Pauze
5e12.30 – 13.20
6e13.20 – 14.10
Pauze
7e14.30 – 15.20
8e15.20 – 16.10
9e16.10 – 17.00

havo/(t)vwo

uurtijdstip

1e uur

08.15 – 09.05

2e09.05 – 09.55
3e09.55 – 10.45
Pauze
4e11.05 – 11.55
5e11.55 – 12.45
Pauze
6e13.20 – 14.10
7e14.10 – 15.00
Pauze
8e15.20 – 16.10
9e16.10 – 17.00

Vakantierooster en lesvrije dagen '21-'22

vakantie(dag)data 
Maandag na zomervakantie

ma 06-09-2021

Onderwijsdag voor personeeldi 05-10-2021
Vrijdag voor de herfstvakantievr 22-10-2021
Herfstvakantie

ma 25-10-21 t/m vr 29-10-21

Kerstvakantiema 27-12-21 t/m vr 07-01-22

Carnaval (voorjaarsvakantie)ma 28-02-22 t/m vr 04-03-22
Paasmaandagma 18-04-22
Meivakantie (inclusief Koningsdag & Bevrijdingsdag)ma 25-04-22 t/m vr 06-05-22
Hemelvaartdo 26-05-22 en vr 27-05-22
Pinksterenma 06-06-22
Uitzwaaidag voor personeelvr 22-07-22
Zomervakantiema 25-07-22 t/m vr 02-09-22

Verkorte lesdagen '21-'22

Dagen met verkorte lesdagen
wo 08 december 2021
vr 24 december 2021
wo 26 januari 2022
wo 23 februari 2022
vr 22 april 2022
do 16 juni 2022

Jaaragenda

In onze jaaragenda staan alle belangrijke data, zoals ouderavonden, informatieavonden en vrije dagen.

Laden...
 

Agenda toekomstige leerlingen

Activiteitdata
Proeflessen8 december 2021 en 26 januari 2022
Open huis23 februari 2022
Informatie-avond extra opleidingen10 maart 2022
Aanmeldingen brugklassers14 en 15 maart 2022
Kennismakingsmiddag22 juni 2022

Contact

Website

Op de website staan allerlei gegevens die belangrijk zijn voor een goed functioneren op school. Kwaliteitsgegevens zoals examenresultaten en in-/door-/uitstroomgegevens zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl

algemene Contactgegevens

Schoolleiding, teamleiders en mentoren zijn onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer van College Den Hulster: 077-359 0300 en via e-mail: info-cdh@ogvo.nl.

De actuele e-mailadressen van specifieke medewerkers zijn op te vragen via info-cdh@ogvo.nl

nieuwsbrief

Bij College Den Hulster vinden wij het heel belangrijk om leerlingen en ouders op transparante wijze op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op schoolgebied. In de nieuwsbrief vindt u nieuwsitems over zaken die in de voorafgaande periode hebben plaatsgevonden in en rond onze school en een vooruitblik op de komende periode. De nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd.

Receptie

De receptie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur via nummer (077)3590300 of per mail info-cdh@ogvo.nl. Via administratiecdh@ogvo.nl kunnen leerlingen en ouders/ verzorgers terecht voor de volgende zaken:

  • Het aanvragen, aanreiken van formulieren, verklaringen e.d. waarvoor de handtekening van de campusdirecteur en/of een stempel van de school nodig is.
  • Het schriftelijk doorgeven van wijzigingen bijvoorbeeld van adresgegevens, telefoonnummer et cetera.
  • Het schriftelijk uitschrijven van leerlingen. Als een schriftelijk bericht ontbreekt, blijft de leerling ingeschreven met alle (financiële) gevolgen van dien.

E-mailadres

Uw zoon of dochter krijgt een e-mailadres van school. Dit adres wordt gebruikt voor het verstrekken van informatie. Het door u bij aanmelding opgegeven e-mailadres wordt door school gebruikt voor het doorgeven van informatie aan ouders.


Wijzigingen in uw gegevens

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk, via administratiecdh@ogvo.nl doorgegeven te worden.


Magister


WAAR GEBRUIKEN WE MAGISTER VOOR?

Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers. Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

Agenda
Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer is mijn kind klaar? Zijn er tussenuren zodat ik even kan bellen? Klik op de ‘Agenda’ en dan op ‘Vandaag’. U ziet dan alle lessen en afspraken van uw kind. De huidige les is gearceerd weergegeven.

Huiswerk
Wilt u samen met uw kind het huiswerk bekijken om zo te kunnen helpen met plannen van het huiswerk? Klik op ‘Huiswerk’. U krijgt dan een overzicht van alle opdrachten die uw zoon of dochter in die week af moet hebben. U kunt ook terug naar vorige of vooruit naar de volgende weken. En u kunt ook direct zien of het om een toets gaat (en wat voor toets) en of die al afgerond is of niet.

Cijfers
Wilt u weten hoe uw kind ervoor staat? Klik op ‘Cijfers’ voor het volledige overzicht van de laatst behaalde cijfers van uw zoon of dochter. Daar staan de gemiddelden in de huidige periode per vak, gemiddelde in huidige periode, met laatst behaald cijfer voor dat vak. Als u alle cijfers van een specifiek vak wilt zien, klik dan binnen cijfers op het desbetreffende vak.

Ziekmelden
Ziekmelden gaat via Magister.

NIEUWE INLOGGEGEVENS

In de eerste week na de zomervakantie ontvangen ouders/verzorgers een brief met nieuwe inloggegevens voor Magister. Voor ouders/verzorgers met meerdere kinderen (op verschillende scholen) wordt het ook makkelijker: zij ontvangen maar één inlog, waar alle accounts van hun kinderen aan zijn gekoppeld. Leerlingen kunnen vanaf 1 september in Magister inloggen met hun huidige inloggegevens via een nieuwe link: ogvo.magister.net. De oude link zal dan niet meer werken.

Ziekmelden

Ziekmelden gaat via Magister. Ga daarvoor via het menu naar ‘Afwezigheid’, klik op ‘Melden’ en geef de afwezigheid op. Lukt dit niet, laat dit dan weten door te bellen naar de receptie van school. Tip: In het menu kunt u via 'Afwezigheid' klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U kunt dan direct zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Let op: Dit geldt alleen voor ziekmelden. Verlof aanvragen (o.a. doktersafspraak of bijzonder verlof) en beter melden gaat met de verlof- en betermeldkaart die uw kind meekrijgt tijdens de eerste weken op school. Ouders en/of verzorgers dienen deze kaart zelf in te vullen en te ondertekenen. Uw kind kan de kaart vervolgens bij de receptie inleveren en krijgt weer een nieuwe kaart.

Beter melden en verlof

Verlof aanvragen (zoals een dokters- of tandartsafspraak) en beter melden gaat met de verlof- en betermeldkaart die uw kind meekrijgt tijdens de eerste weken op school. Ouders en/of verzorgers dienen deze kaart zelf in te vullen en te ondertekenen. Uw kind kan de kaart vervolgens bij de receptie inleveren en krijgt weer een nieuwe kaart.

Speciaal verlof moet eerst worden goedgekeurd door de betreffende teamleider.

Verzuimbeleid en meldprotocol

Melding bij Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord

Indien uw zoon/dochter langdurig, frequent of steeds bij eenzelfde gebeurtenis verzuimt wegens ziekte, dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, melden wij dit verzuim bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord. Uiteraard stellen wij u hiervan op de hoogte. De arts of verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg nodigt u dan samen met uw zoon/dochter uit voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is samen te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim en welke mogelijkheden er zijn om het tegen te gaan. Uiteraard hebben de arts en de verpleegkundige van de GGD in deze een vertrouwenspositie naar u én uw zoon/dochter toe. Alles wat in het gesprek wordt besproken is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming geeft de GGD geen inhoudelijke informatie door aan de school. Bekijk hier de informatie betreffende het verzuimbeleid en verzuim- en meldprotocol

Inschakelen van de leerplichtambtenaar

Indien u niet op de uitnodiging van de GGD ingaat, dan zullen wij als school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze bespreekt samen met u de situatie. Wij hopen met deze gang van zaken een positieve bijdrage te leveren aan het gezond functioneren van leerlingen op onze school en het vroegtijdig verlaten van de school (zonder diploma) te voorkomen.

Financiële zaken

De school is niet aansprakelijk voor schade aan, diefstal of zoekraken van kleding, (brom)fietsen, tassen, boeken, leermiddelen  enzovoort. Alle schade door leerlingen aan of in de school veroorzaakt, wordt op hun kosten of die van de wettelijke vertegenwoordigers hersteld. Alle betalingen in school kunnen alleen met de pinpas verricht worden. Bij de cateraar kan zowel met de bankpas, contactloos als met contant geld betaald worden.

Schoolpas (opwaarderen)

Voor gebruik van de open leercentra, kopiëren en printen, het lenen van materialen en entree bij feesten e.d. wordt aan elke leerling een schoolpas uitgereikt. Alle leerlingen ontvangen in schooljaar '21-'22 een nieuwe schoolpas, die ze kunnen gebruiken voor identificatie, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind(eren) gebruikt. Leerlingen krijgen vervolgens in het eerste, derde en vijfde leerjaar weer een nieuwe schoolpas. Is de schoolpas kwijt of kapot, dan kan uw kind bij de receptie een nieuwe schoolpas bestellen tegen betaling van €10.

Leerlingen kunnen hun schoolpasje online opwaarderen via http://opwaarderen.ogvo.nl.

Overige praktische zaken


(School)Boeken, digitale leermiddelen en media

Schoolboeken, bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken de drie campussen van OGVO samen met de firma Van Dijk Educatie. Meer informatie over de levering van de leermiddelen vindt u hier

College Den Hulster werkt samen met de openbare bibliotheek. Naast zelf de boeken uitzoeken bij de bibliotheek is het voor leerlingen ook mogelijk om boeken en andere media online te bestellen waarna deze op school worden afgeleverd. Daarnaast biedt de bibliotheek allerlei workshops en ondersteuning bij diverse projecten.

Afwezigheid docenten

Als een docent wegens ziekte of om een andere reden afwezig is, worden de lessen zoveel mogelijk vervangen. Alleen het eerste en het laatste uur kan er voor gekozen worden dat de leerlingen naar huis mogen. Tijdens alle andere uren blijven de leerlingen op school. Bij langere afwezigheid vindt een roosteraanpassing plaats. Roosterwijzigingen worden vermeld via Magister en Zermelo.

Openbaar vervoer

College Den Hulster is per openbaar vervoer goed bereikbaar. Informatie is te vinden op: www.9292ov.nl.

Pauzes

Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de aula of op het schoolterrein. Leerlingen dienen zich te houden aan de richtlijnen van de toezichthouders. Tijdens de pauzes is er een aanbod van smakelijke, verse en gezonde warme en koude gerechtjes. De leerling werkt zelf mee aan een schoon schoolgebouw door de verblijfsruimten ordelijk achter te laten en kopjes, bekers, boterhamzakjes, schillen e.d. meteen zelf op te ruimen.

Kluisje

De mentor/coach deelt de leerlingen mee waar zij jassen en tassen kunnen plaatsen in het gebouw. Alle eigendommen van een leerling moeten van diens naam voorzien zijn. Het is aan te bevelen geld en waardevolle dingen niet onbeheerd achter te laten. De leerlingen moeten er zelf voor zorg dragen dat niets verloren gaat. Voor elke leerling is er een kluisje beschikbaar. Het huurbedrag wordt via de schoolrekening geïnd. Gevonden voorwerpen dienen bij de receptie te worden ingeleverd. De school is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of gestolen eigendommen.

Fietsenstalling

Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gestald. Op de hele campus is camerabewaking aanwezig. De opgenomen beelden zullen aan de politie ter beschikking worden gesteld als daar aanleiding toe is.