Onderwijs

Toelating tot de school

Een commissie beslist over de toelating tot de brugklas. Deze hanteert het advies van de basisschool in combinatie met eventuele andere documenten aangeleverd door de ouders / verzorgers of de school. Voor de toelating tot het vwo en de Da Vinci Class geldt een aparte toelatingsprocedure. Ook voor een Topsport talentstatus gelden strenge toelatingseisen. Dit klinkt allemaal erg streng, maar de school doet dit om er voor te zorgen dat jij op de plek komt waar jij het beste tot je recht komt.

Coach

Waar je ook terecht komt, jouw persoonlijke coach zal zeer regelmatig met jou samen zitten om te kijken hoe het met je gaat. Samen met je coach praat je dan over school, maar ook over thuis, wat je leuk vindt en wat juist niet. Wat is moeilijk en wat gaat jou eenvoudig af? Zo krijgt de coach samen met jou een prima beeld van mogelijkheden voor de komende jaren. Jij wordt op deze manier geholpen om steeds zelfstandige en verstandige keuzes te maken. Zoals we al zeiden, het is een echt spannend avontuur om brugklasser te zijn.

LOC

Jouw coach houdt ook een aantal keren per jaar samen met jou en je ouders/verzorgers een Loc-gesprek. LOC staat voor Leerling-Ouder-Coach en in deze gesprekken sta jij als leerling centraal. Gesprekken dus waarin jij je hebt voorbereid en met je ouders en met je coach praat over hoe het gaat op school. Daarbij wordt besproken welke doelen je hebt. Uiteraard kunnen je ouders vragen stellen. De gesprekken zijn duidelijk voor jou, voor je ouders en voor je coach. Het blijkt dat dit voor iedereen een verademing is als vervanging van de welbekende 10-minuten-gesprekken. Een loc-gesprek duurt meestal twintig minuten.

Onderbouw

College Den Hulster heeft brugklassen voor:

 • havo/vwo
 • Tweetalig vwo (inclusief de da Vinci Class voor hoog- en meerbegaafden)
 • Tweetalig havo/vwo
 • THavo+ (vmbo T / havo)
 • vmbo
 • vmbo design & technology

De eerste twee leerjaren van het vmbo en de eerste drie leerjaren van de havo en vwo-afdeling vormen samen de onderbouw. Hier wordt een solide basis gelegd voor een succesvol vervolg in de bovenbouw. Op College Den Hulster hebben we een eenjarige brugklas. Dit betekent dat we na leerjaar 1 jaar gaan kijken welk schooltype het beste bij je past. We kennen één uitzondering, namelijk de tweejarige opleiding D&T (Design & Technology) van het vmbo. Dit is een brede brugklas waar alle vmbo niveaus bij elkaar zitten. Elke leerling wordt op zijn/haar eigen niveau uitgedaagd en na twee jaar stroom je door naar 3 Basis, 3 Kader of 3 g/t. In alle onderbouwklassen word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Dit betekent dat je samen met je coach je leerroute bepaalt. De lessentabellen zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat het altijd mogelijk is voor leerlingen over te stappen naar een ander niveau. Lessentabellen zijn te vinden op de website. 

Vmbo

Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs is een voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs(mbo) en duurt vier jaar. Het vmbo heeft vier leerwegen:

 • theoretische leerweg (met zeven vakken is toegang tot havo mogelijk)
 • gemengde leerweg (met zeven vakken is toegang tot havo mogelijk)
 • kaderberoepsgerichte leerweg
 • basisberoepsgerichte leerweg

Naast individuele coaching is er ook de gezamenlijke klassikale dagstart en dagsluit in de onderbouw ingevoerd, zodat elke leerling goed voorbereid aan de dag kan beginnen. In het eerste en tweede leerjaar van het vmbo heeft de leerling een breed vakkenpakket. Gezien de groeiende vraag naar technisch goed geschoold personeel, willen wij onze leerlingen meer kansen bieden. Om tegemoet te komen aan deze vraag, is in nauwe samenwerking met Gilde Opleidingen (mbo) en het regionale bedrijfsleven, deze unieke leerroutes DLL (doorlopende leerlijn) tot stand gekomen. Lesprogramma’s worden samengesteld in samenwerking met het mbo en de leerlingen doen ervaring op tijdens hun stages. De leerlingen worden goed voorbereid op de overstap naar het mbo. Door een verdiepingsslag komen zij eventueel in aanmerking voor een verkort traject op het mbo.

Design & Technology

In de eerste twee leerjaren kunnen leerlingen binnen alle niveaus van het vmbo al kiezen voor de richting Design & Technology. Deze richting is algemeen en oriënterend van aard waarbij de nadruk niet zo zeer ligt op het onder de knie krijgen van technische vaardigheden, maar meer op het vermogen zelfstandig en oplossingsgericht kunnen denken en handelen in werksituaties (creatieve vaardigheden). Dit doen we door de vakken natuurkunde, techniek en beeldende vorming geïntegreerd aan te bieden. Uniek aan deze opleiding is de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven.

Profielen

College Den Hulster biedt in de bovenbouw (leerjaar 3/4) vijf beroepsprofielen aan:

Binnen Techniek gaat het om drie profielen:

 • Produceren, Installeren & Energie (PIE)

 • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

 • Mobiliteit & Transport (M&T)

Verder bieden we ook de onderstaande profielen aan:

 • Economie & Ondernemen (E&O)

 • Zorg & Welzijn (Z&W)

In leerjaar 3 sluiten we de profielmodules af met een Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE). 

De technische profielen worden in het Technodôme aangeboden. College Den Hulster en Gilde Opleidingen bieden in een professionele omgeving doorlopende leerroutes in de techniek.
Naast de gekozen profielen met de daarbij behorende verplichte profielmodules, worden in leerjaar 4 de keuzevakken aangeboden. Hierin heeft de leerling zelf de keuze. Daarbij worden maatwerktrajecten niet op voorhand uitgesloten. Voor de profielen Economie & Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn (ZW) zijn eveneens stappen genomen om de samenwerking met het mbo te intensiveren.

Gezien de groeiende vraag naar technisch goed geschoold personeel willen wij onze leerlingen meer kansen bieden. Om tegemoet te komen aan deze vraag, is in nauwe samenwerking met Gilde Opleidingen (mbo) en het regionale bedrijfsleven, deze unieke leerroutes DLL (doorlopende leerlijn) tot stand gekomen. Lesprogramma’s worden samengesteld in samenwerking met het mbo. De leerlingen van de technische profielen worden de gelegenheid geboden om in leerjaar 4 van het vmbo aan de slag te gaan met leerstof van het mbo. De leerlingen ontwikkelen zich in de breedte of zij maken een verdiepingsslag hetgeen kan resulteren in een versnelling op het mbo. Tijdens de stages doen de leerlingen (werk)ervaringen op. Zo zullen ook excursies bij bedrijven of bezoeken aan andere vervolgopleidingen de leerlingen helpen bij het maken van een juiste keuze van vervolgopleiding. 

Het Experiencenter

Techniek en technologie worden steeds belangrijker. Binnen College Den Hulster is daarom het Experiencenter ingericht. Dit is een vrije leeromgeving waar leerlingen kennis kunnen maken met de verschillende werelden van techniek. Leerlingen vanuit het basisonderwijs, het praktijkonderwijs, het vmbo en havo/vwo worden hier uitgedaagd en enthousiast gemaakt voor een mogelijke toekomst in de techniek en/of technologie. De 7 werelden van techniek staan centraal in het Experiencenter. Werelden die verschillende kanten van techniek en technologie laten zien. Denk bijvoorbeeld aan drones en robots die jouw klusjes doen, de wereld ontdekken met een VR bril, de mooiste dingen maken met een lasercutter of 3D printer, je eigen step of skelter bouwen…... en nog veel meer! Je zou het misschien niet verwachten, maar ook dát is techniek. Of je nu graag ongestoord aan een apparaat sleutelt of liever met mensen werkt, steeds meer heb je met techniek en technologie te maken. Binnen het Experiencenter krijgt elke leerling de kans om aan de slag te gaan met iets dat bij hem of haar past en kan zo zijn/haar interesses en talenten verder ontdekken.

Havo/vwo

Havo

Havo is een afkorting en staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Deze opleiding duurt vijf jaar en als je hier een diploma voor hebt behaald dan kun je verder gaan studeren in het Hoger Beroepsonderwijs (hbo). Leerlingen met een havo diploma kunnen ook doorstromen naar 5 vwo. Profielen havo en vwo. Je kunt kiezen uit vier profielen op havo en vwo:

 1. cultuur en maatschappij (cm)
 2. economie en maatschappij (em)
 3. natuur en gezondheid (ng)
 4. natuur en techniek (nt)

Thavo+

In de THavo+ brugklas komen leerlingen terecht met een Havo schooladvies of een Theoretisch-Havo plaatsingsadvies. In deze brugklas krijgen leerlingen les op havo niveau, waarbij de coach samen met leerling, ouders en vakdocent van dichtbij volgt hoe de leerling zich ontwikkelt. Gedurende het jaar is er de mogelijkheid om de havo stof te laten vallen en verder te gaan met de leerstof van de theoretische leerweg als blijkt dat deze route de beste zal zijn voor de leerling. Hierdoor voorkomen we dat kinderen overvraagd worden en ongemotiveerd raken.

HAVO pgp-m

Havo pgp-M is ontwikkeld voor alle leerlingen in 4 havo. Het richt zich op leerlingen die naast de theoretische vakken ook graag praktijkgericht aan de slag willen. Met havo praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M) ga je in groepsverband aan de slag met praktijkgerichte opdrachten die vanuit het bedrijfsleven en
overheidsinstellingen worden aangereikt. Hierbij word je ondersteund door eigen OGVO docenten en soms door docenten en/of studenten vanuit Fontys Hogescholen Venlo

Vwo

Vwo is de afkorting voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en deze opleiding duurt zes jaar. Met een vwo-diploma gaan de deuren open van de universiteit. Je kunt natuurlijk met een vwo-diploma ook kiezen voor een hbo-opleiding. In de derde klassen van havo en vwo kies jij straks voor een bepaald profielen in jouw profiel zitten vakken die jij gaat volgen in de tweede fase, dus in de klassen 4, 5 en 6. Dat zijn meestal vakken die jij leuk vindt en waar jij goed in bent.

Trouwens, leuk om te weten dat in 2020 de vwo-afdeling van jouw school een mooie prijs heeft gewonnen. Het Ministerie van Onderwijs heeft College Den Hulster het predicaat Excellent gegeven. Gewoon, omdat we het erg goed doen in Venlo en Limburg.

Technasium

Het Technasium is een moderne opleiding voor bètaonderwijs. Het hart van het Technasium is Onderzoeken en Ontwerpen oftewel O&O. Hier werk je vanaf de brugklas havo of vwo samen met andere leerlingen die hebben gekozen voor Technasium aan projectopdrachten. Daarbij zijn denken en doen nauw met elkaar verbonden. Deze opdrachten en projecten komen grotendeels van echte bedrijven en instellingen die tegen problemen aanlopen en hopen dat jij en andere Technasium-leerlingen het probleem kunnen oplossen. Volgens een voorgeschreven beroepsprofiel werken Technasium-leerlingen elk leerjaar aan vier grote projectopdrachten, waarbij ze op realistische wijze kennis maken met echte beroepen. Alle leerlingen in de brugklas (thavo+, havo-vwo en havo-vwo tweetalig) starten met opdrachten in het Technasium. In de bovenbouw kun je kiezen voor het examenvak Onderzoek & Ontwerpen. Je krijgt dan bij de diploma-uitreiking havo of vwo een officieel erkend Technasium Certificaat.

Voor het volgen van Technasium in leerjaar 2 en 3 wordt een vrijwillige ouderbijdrage van €50,– per jaar gevraagd. Dit bedrag wordt gebruikt om de kosten van uitstapjes naar bedrijven te kunnen betalen.  Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage. 

Tweetalig onderwijs (tto)

College Den Hulster is ontzettend trots op het tweetalige onderwijs Engels op havo en vwo (tto English). De beste manier om een taal goed te leren is door middel van ‘onderdompeling’. Dit betekent dat je vanaf de brugklas het grootste deel van de lessen in het Engels volgt.  Tweetalig onderwijs zorgt ervoor dat je de Engelse taal heel snel leert spreken en schrijven. In de brugklas wordt maar liefst 80% van je vakken in het Engels aangeboden. Het uiteindelijke niveau dat je bereikt met tweetalig Engels (tto) is ‘near native’ wat inhoudt dat je de taal bijna net zo goed beheerst als leeftijdsgenoten die Engels als moedertaal spreken. Het tweetalig onderwijs is dan ook een prima voorbereiding op het hoger en universitair vervolgonderwijs. 

Vanaf het vierde leerjaar zijn de lessen in het Engels beperkt zodat je goed voorbereid wordt op het eindexamen havo of vwo. Vanaf de vierde klas gaan de leerlingen die tto volgen, zich bekwamen in het IB (International Baccalaureate), waardoor zij de mogelijkheid krijgen om op een buitenlandse (Engelstalige) universiteit of hbo hun studie te vervolgen. 

Als je kiest voor het tweetalig onderwijs, dan krijg je veel extra’s en daar wordt een vrijwillige ouderbijdrage van €175,– per jaar voor gevraagd. Dit bedrag wordt gebruikt om de kosten van activiteiten te kunnen betalen zoals workshops en projecten. Voor de reizen/uitwisselingen wordt een aparte bijdrage gevraagd. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage. Er kunnen bij sommige activiteiten wel andere toelatingscriteria gelden. Voor meer informatie, neem contact op met Wieteke Laarakker of Rowie Venner - Vaessen: wlaarakker@ogvo.nl of rovaessen@ogvo.nl.

Wieteke Laarakker
Coördinator tweetalig havo/vwo
Rowie Venner - Vaessen
Coördinator tweetalig havo/vwo

DA VINCI CLASS

Voor hoog- en meerbegaafde leerlingen is er de DaVinci Class. Eigenlijk komt het erop neer dat leerlingen van DaVinci het tweetalig vwo in vier dagen in plaats van vijf volgen. (compacten) 

Op de vijfde dag is er de DaVinci Day, waarop leerlingen extra studie en uitdagende activiteiten doen. Denk aan Technasium, Big history, Japanese, filosofie, debatingclub, film analysis, performing music, sport, geocaching en projectwerk. Het zijn maar voorbeelden want ieder jaar zijn er andere vakken waarin je je kunt verdiepen. 

Onder begeleiding van je coach en de andere docenten leer je naast de extra verrijking ook samenwerken, leerstrategieën en structuren in planning en leren. 

De DaVinci Day is op vrijdag en is een mooie, leerzame afsluiting van de schoolweek. Als je kiest voor DaVinci onderwijs, dan wordt een aparte ouderbijdrage van €200,– per jaar gevraagd. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage. 

Mariëlle Wolters
Coördinator DaVinci

DA VINCI ONDERWIJS JUNIOR

Leerlingen die eigenlijk al klaar zijn met de leerstof op de basisschool, maar nog te jong zijn om met brugklassers DaVinci lessen te volgen, kunnen toch twee dagen per week op College Den Hulster naar school komen om te worden uitgedaagd. Op donderdag krijgen ze vakken op brugklas niveau maar niet de brugklasstof.  Op vrijdag lopen ze mee op DaVinci Day. De overige drie dagen volgen de leerlingen lessen bij Fortior op de Talentencampus Venlo. 

Extra lessen dus voor jonge en hoogbegaafde leerlingen die eigenlijk nog op de basisschool zitten. Wij noemen dat Da Vinci onderwijs Junior en dit is eigenlijk bedoeld om leerlingen op jonge leeftijd al een eigen plek te geven op de middelbare school. Uitdaging, verwondering en fascinatie zijn sleutelwoorden. 

Aanmelden voor DaVinci Junior gaat via een selectiecommissie van Stichting Fortior en niet via College Den Hulster. 

Cijfers

Op welke afdeling je op onze school ook zit, overal worden cijfers gegeven voor jouw prestaties. College Den Hulster werkt met een ‘doorlopend cijfergemiddelde’. Dat klinkt misschien moeilijk, maar het betekent gewoon dat alle cijfers die je haalt in een jaar het hele jaar meetellen. Alle nieuwe cijfers die je behaalt voor een bepaald vak, veranderen dus het gemiddelde van dat vak. Het is dus even belangrijk om goede cijfers te halen in het begin van het schooljaar dan aan het einde. In Magister zijn de cijfers altijd te zien en wordt het gemiddelde altijd duidelijk aangegeven. Deze cijfers bespreekt jouw coach met jou.

(Top)sport Talentontwikkeling

Dé school voor (top)sport talenten.

Sport jij op een hoog niveau? En heb je een status van NOC*NSF* of kom je in aanmerking voor een Regio Status*? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Want op de scholen van OGVO – het Blariacumcollege, College Den Hulster en het Valuascollege – krijg je alle ruimte om bezig te zijn met je sport. Als je namelijk op een behoorlijk niveau sport en je moet dit combineren met een studie, dan stelt dat hoge eisen aan jezelf als sporter. Op alle scholen van OGVO houden we daar rekening mee en bieden we maatwerk. Zo helpen we je het beste uit jezelf te halen op het gebied van je (top)sport- en schoolcarrière. Welke faciliteiten en welke status je krijgt, hangt af van jouw talent en betreffende sportbond.

Meer weten? Neem dan contact op met onze Topsport coördinator

Ron Spruit. E-mail: rspruit@ogvo.nl, telefoon: 06-46646784

Zie onze website voor de laatste folders.

Ron Spruit
Coördinator topsport (loot) vmbo en havo/vwo

Onderwijskwaliteit

De onderwijskundige resultaten en gegevens over leerling- en oudertevredenheid van College Den Hulster staat op de volgende website: www.scholenopdekaart.nl

Overgangsnormen en lessentabellen

Gebruik de onderstaande links om de overgangsnormen te bekijken van alle afdelingen.

Overgangsnormen en lessentabellen vmbo

Overgangsnormen en lessentabellen havo

Overgangsnormen en lessentabellen vwo

Overige onderwijsactiviteiten

De culturele, sportieve en sociale ontplooiing van de leerlingen krijgt op onze school veel aandacht. Daarom wordt er een groot aantal activiteiten georganiseerd. Soms zijn deze voor alle leerlingen, soms alleen voor het vmbo of het havo/vwo.

Overige activiteiten

 • Leerlingenfeesten
 • Evenementendagen/projectdagen
 • Introductiedagen
 • Afsluitende activiteiten
 • Diverse vak excursies
 • Theatervoorstellingen
 • Carnavalsbal voor klas 1 en 2
 • OGVO Sportdag
 • Limburgs Jeugdparlement
 • English Night
 • Goede doelen dagen

Excursies en studiereizen

In de loop van het schooljaar worden er verschillende studiereizen, excursies, vakexcursies en culturele reizen georganiseerd. Deze vinden voornamelijk plaats in de week voor de meivakantie. De bestemmingen zijn o.a. een survival in de Ardennen en culturele reizen naar Parijs, Berlijn, Londen en Rome.


SPORTKLAS

In de brugklas en klas twee kunnen alle leerlingen deelnemen aan de sportklas. Hiervoor is een aantrekkelijk programma opgesteld waarbij je met veel sporten in aanraking komt. Bij de sportklas wordt veel gebruik gemaakt van de sportvoorzieningen in de hele regio. Het programma valt buiten de lessentabel. De extra ouderbijdrage bedraagt € 110,- per jaar. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage. Er kunnen bij sommige activiteiten wel andere toelatingscriteria gelden.

Beamteam

Een groep leerlingen die helpt bij het organiseren van (culturele) activiteiten en op technisch vlak ondersteunen.

SCHOOL ON STAGE

Een show voor leerlingen en medewerkers van OGVO (onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken). Vanaf september starten de voorbereidingen van School On Stage; ‘totaaltheater’, muziek, dans, toneel, musical, modeshow, sport,  decors en projecties. Zie de jaaragenda voor de data.

Uitwisselingen

Regelmatig vinden er internationale uitwisselingen plaats tussen onze leerlingen en docenten en die van scholen in het buitenland. Buitenlandse scholen die contact zoeken met onze school voor uitwisselingsprogramma’s zullen steeds positief en gastvrij tegemoet worden getreden. Zo krijgen onze leerlingen en docenten de kans om zich internationaal te oriënteren.

FASHION

Een nieuw en uitdagend vak met onder andere aandacht voor kunst, duurzaamheid, economie en natuurlijk mode. Ideaal als opstart voor een verdere mbo- of hbo-studie. De extra ouderbijdrage bedraagt € 50,– per jaar. Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage. Er kunnen bij sommige activiteiten wel andere toelatingscriteria gelden.