Huisregels

College Den Hulster kent een leerlingenreglement waarin gedragsregels en procedures zijn opgenomen. Het leerlingenreglement wordt gepubliceerd op de website van College Den Hulster.

Veilige school

De school heeft een Convenant Veilige School gesloten met de gemeente en de politie. Dit houdt onder andere in dat alle wetsovertredingen en misdrijven door de school worden gemeld bij de politie. Slachtoffers wordt altijd geadviseerd aangifte te doen. De school heeft ten alle tijde het recht om zonder voorafgaande aankondiging kluisjes te controleren. In en rond het gebouw vindt camerabewaking plaats. De bewaarde beelden kunnen worden gebruikt door een aangewezen medewerker van school en door de politie als daartoe aanleiding is volgens de vastgestelde procedure.

Informatieverschaffing

Derden die beroepshalve informatie over een kind hebben, zoals leerkrachten, (school)artsen e.d. zijn verplicht om informatie over het kind te verschaffen aan de niet met gezag belaste ouder op gelijke basis, tenzij zij deze informatie ook niet aan de gezag dragende ouder zouden verschaffen of wanneer deze verschaffing tegen het belang van het kind ingaat (artikel 1:377c bw). Wel is het noodzakelijk dat deze vraag uitdrukkelijk aan de school kenbaar gemaakt wordt. Gescheiden ouders kunnen aangeven welke informatie zij wensen.

Vrijheid van uiterlijk

Een leerling heeft recht op vrijheid van uiterlijk, zolang het niet aanstootgevend is. Kleding met aanstootgevende teksten is ook niet toegestaan.

Cameratoezicht

In en rond het gebouw vindt camerabewaking plaats. De bewaarde beelden kunnen worden gebruikt door een aangewezen medewerker van school en door de politie als daartoe aanleiding is volgens een vastgestelde procedure vastgestelde procedure vastgestelde procedure.

Meldpunt datalek

Binnen College Den Hulster verwerken we de persoonsgegevens van al onze leerlingen en collega’s. Wij zijn verantwoordelijk om dit zorgvuldig en veilig te doen. Helaas kan het voorkomen dat deze persoonsgegevens onbedoeld in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. We spreken dan van een datalek. Signaleer je een datalek, of heb je mogelijke veiligheidsrisico's gesignaleerd? Meld dit dan via privacy@ogvo.nl.

Social media en ICT

Internet, social media en ICT-middelen hebben veel voordelen voor leerlingen en medewerkers, maar er kleven ook risico’s aan het gebruik ervan. Wij vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen en medewerkers verantwoord ermee omgaan. In onze gedragscodes voor social media en ICT hebben we afspraken en regels vastgelegd.