Alles over College Den Hulster

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Welkom op onze schoolwiki!

Welkom op onze nieuwe Schoolwiki, onze digitale schoolgids! Alle informatie die eerder in onze schoolgidsen te vinden was, staat nu op onze schoolwiki! In deze schoolwiki is alle belangrijke informatie en praktische informatie te vinden over College Den Hulster. Alles makkelijk te zoeken met de zoekbalk bovenaan de pagina's. Denk daarbij aan onze lesroosters, Magister, ziek- en betermelden, het afhandelen van klachten, de ouderbijdrage en allerlei andere praktische zaken. Naast deze schoolwiki gebruiken we ook andere digitale middelen om te communiceren, zoals onze website, onze nieuwsbrieven, Magister, Facebook en Instagram.