Alles over College Den Hulster

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Welkom op onze schoolwiki!

Welkom op onze nieuwe Schoolwiki, onze digitale schoolgids! Alle informatie die eerder in onze schoolgidsen te vinden was, staat nu op onze schoolwiki! In deze schoolwiki is alle belangrijke informatie en praktische informatie te vinden over College Den Hulster. Alles makkelijk te zoeken met de zoekbalk bovenaan de pagina's. Denk daarbij aan onze lesroosters, Magister, ziek- en betermelden, het afhandelen van klachten, de ouderbijdrage en allerlei andere praktische zaken. Naast deze schoolwiki gebruiken we ook andere digitale middelen om te communiceren, zoals onze website, onze nieuwsbrieven, Magister, Facebook en Instagram.

SCHOOLJAAR 2021-2022

College Den Hulster is volop in beweging. We zijn een school met uitstekende resultaten. De leerlingen voelen zich bij ons thuis omdat we voortdurend aandacht voor ze hebben en omdat ze door hun docenten uitgedaagd worden altijd net een stapje extra te zetten. We zien de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen, maar we zien ook hun kwetsbaarheden en ondersteuningsbehoefte. College Den Hulster is een school die aandacht heeft voor de veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen en te presteren door ons kwalitatief goed en innovatief onderwijs. En elke leerling krijgt op zijn eigen niveau alle mogelijkheden aangeboden. De leerlingen leren bij ons verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leer- en ontwikkelproces.

College Den Hulster maakt onderwijs persoonlijk
Een goede relatie met de ouder(s)/verzorger(s) vinden wij erg belangrijk. Samen kunnen we, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, de ontwikkeling en groei van onze leerlingen in goede banen leiden. Openheid, vertrouwen en werken vanuit deze relatie zijn daarbij belangrijk.

Het is voor onze medewerkers een mooie opdracht en uitdaging om hier in de praktijk van de dagelijkse schooldag aan te werken. En het resultaat is een prachtige ervaring wanneer onze leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. We hopen dat het mondige jongvolwassenen worden die hun weg weten te vinden in de multimedia-maatschappij en die weten hoe ze samen met anderen mooie resultaten kunnen boeken. Omdat ze hun talenten, hun vaardigheden en hun creativiteit hebben ontwikkeld, is het gemakkelijker om mee te bewegen met alle ontwikkelingen in de samenleving. Het is voor ons elk jaar een feest wanneer de leerlingen zelfbewust en competent hun diploma in ontvangst nemen.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar komt er heel wat op de leerlingen af. Met deze schoolgids helpen we de leerlingen op weg. Voor vragen kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ook terecht bij de coach. 

Namens al onze medewerkers wensen we jullie een plezierig, gezond en succesvol schooljaar toe. Onze nieuwe brugklasleerlingen wensen wij een fijne schooltijd toe op College Den Hulster. Wij hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op onze school!