Belangrijke informatie schooljaar '24-'25

Om het nieuwe schooljaar na de zomervakantie goed te starten, staat op deze pagina alle praktische informatie handig gebundeld. 

Leerlingen kunnen met vragen terecht bij de receptie, mentor of teamleider. Onze medewerkers helpen de leerlingen dan graag verder. De recepties zijn telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur. Daarnaast zijn schoolleiding, teamleiders en mentoren onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer of e-mailadres van de school. 

Introductieprogramma's

Wanneer, hoe laat en waar worden de leerlingen na de zomervakantie verwacht? En wat moeten zij meenemen?
Kijk hier voor het introductieprogramma.

Contactgegevens

Valuascollege

t: (077) 359 0400
e: info-vlc@ogvo.nl

Schoolboeken en digitale leermiddelen

Schoolboeken, bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken de drie campussen van OGVO samen met de firma Iddink Learning Materials BV.  

Zelf bestellen
De boeken moet je zelf bestellen via Iddink. Lees hier de informatie van Iddink.

Lesrooster

Ouders en leerlingen kunnen de roosters raadplegen via Zermelo. Hier kunt u altijd via het OGVO-account van uw zoon of dochter het actuele rooster zien (webportal of app). Roosters voor leerlingen zijn inclusief toetsen, mondelinge toetsen en activiteiten. 

Nieuwe leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar instructies over het inloggen bij Zermelo.

Benodigdheden voor de brugklas

Ga je naar de brugklas? Leuk! Zorg ervoor dat je goed voorbereid aan je eerste schooldag verschijnt. Daarvoor kun je in ieder geval alvast de volgende dingen aanschaffen:

 • Een etui met daarin: pennen (blauw en minimaal nog een andere kleur), potlood, kleurpotloden, geodriehoek, gum, potloodslijper, schaar, markeerstift en plakstift;
 • minimaal 2 grote (A4) ruitjes schriften;
 • minimaal 10 grote (A4) lijntjes schriften (voor ieder vak dient een apart schrift te worden gebruikt);
 • passer;
 • kaftpapier om de boeken te kaften, zodat deze minder snel beschadigd raken;
 • gymschoenen die geschikt zijn voor 'indoor' gebruik (de zool dient 'non marking' te zijn);
 • gymkleding kan aangeschaft worden via deze website. Dit is overgens niet verplicht!

LET OP: Een rekenmachine hoeft nog niet aangeschaft te worden. De wiskundedocenten leggen in een van de eerste lessen uit welke rekenmachine gekocht moet worden.

Het is niet uitgesloten dat er in de loop van het jaar nog een kleinigheid aangeschaft moet worden. Ook is het natuurlijk vanzelfsprekend dat spullen die op/leeg zijn, zoals schriften en pennen, vervangen of aangevuld moeten worden.

Vakanties en vrije dagen '24 - '25

Vakantie(dag)

Data

Maandag na zomervakantie

ma 19-08-24

Herfstvakantiema 21-10-24 t/m vr 25-10-24
Kerstvakantiema 23-12-24 t/m vr 03-01-25
Carnavalsvakantiema 03-03-25 t/m vr 07-03-25

Paasmaandag (start meivakantie)

ma 21-04-25

Meivakantiema 21-04-25 t/m ma 05-05-25

Bevrijdingsdag (einde meivakantie)

ma 05-05-25

Hemelvaart

do 29-05-25 en vr 30-05-25

Pinkstermaandagma 09-06-25
Zomervakantiema 07-07-25 t/m vr 15-08-25

OGVO-app

Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app (iOS/Android), de OGVO app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en berichten van de school en klas van uw kind en kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de coach. Handig dus om de app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben. Ook het ziek- en betermelden gaat via de app.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij graag door naar hoyapp.nl, de bouwer van de app.

  Magister

  Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers van uw kind(eren). Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore. Meer informatie over Magister vindt u hier.

  Ziekmelden

  Ziekmelden gaat via de OGVO-app. Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

  1. Open de OGVO-app.

  2. Kies ‘Formulieren’.

  3. Kies vervolgens ‘Ziekmelden Valuascollege’.

  4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

  5. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd in Magister.

  (Gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school.)

  Verlof aanvragen

  Het kan voorkomen dat u verlof moet aanvragen voor de leerling op onze school. Verlof moet u minimaal één schooldag van tevoren aanvragen. Ook hierbij maakt u handig gebruik van onze OGVO-app. Als ouder/verzorger doet u dit als volgt:

  1. Open de OGVO-app

  2. Kies ‘Formulieren’

  3. Kies vervolgens ‘Verlofformulier: Valuascollege’

  4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

  5. Alle meldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

  Let op: Bijzonder verlof zoals een bruiloft of uitvaart, dient ter akkoord bij de teamleider te worden aangevraagd. Dat kan niet door bovenstaand formulier in te vullen, maar dat doet u per e-mail.

  TIP: in het menu van Magister kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U ziet dan direct om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

  (Gebruikt u de app niet, dan meld bijzonder verlof via het algemene nummer van de school.)

  Betermelden 

  Nadat een leerling ziek is geweest, hoort de leerling zich beter te melden op school. Gebruik daarvoor de OGVO-app het formulier ‘Beter melden Valuascollege'.

  Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

  1. Open de OGVO-app.

  2. Kies ‘Formulieren’.

  3. Kies vervolgens ‘Betermelden Valuascollege’.

  4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

  5. Alle betermeldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

  (Gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school.)

  Wijzigingen in gegevens

  Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden via:
  administratievlc@ogvo.nl

  Schoolpas en betalen op school

  Alle leerlingen ontvangen een schoolpas, die ze kunnen gebruiken voor identificatie, het openen van digitale lockers, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind(eren) gebruikt. Leerlingen krijgen elk jaar een nieuwe schoolpas. Is de schoolpas kwijt of kapot, dan kan uw kind bij de receptie een nieuwe schoolpas bestellen tegen betaling van €10. Voor het niet bij zich hebben van hun schoolpas volgt een sanctie. Zij moeten zich melden bij de verzuimbeheerder die vervolgens de ouders informeert dat de leerling de schoolpas thuis op komt halen.

  OPWAARDEREN SCHOOLPAS

  Leerlingen kunnen hun schoolpasje opwaarderen bij een PinPoint op school of online via deze website. Let op: het is niet mogelijk om contant of met een pinpas op school te betalen.

  Chromebooks

  Naast schoolboeken zoals studieboeken en werkboeken die we in het onderwijs gebruiken, werken we ook steeds meer met digitaal lesmateriaal.
  Om dit digitale lesmateriaal te kunnen gebruiken, werken de scholen van OGVO met Chromebooks. Net zoals schoolboeken, is ook digitaal lesmateriaal gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen dit Chromebook daarom van de school te leen (bruikleen).

  Ouders/verzorgers bestellen het Chromebook zelf via de website van The Rent Company. Voor de meivakantie hebben alle ouders/verzorgers van nieuwe brugklassers bericht hierover gehad.

  Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater of een andere sportieve of creatieve les. Voor meer informatie neem gerust contact op met:

  - Joreno van de Ven (jovdven@ogvo.nl)

   Inloggen Chromebooks

   Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangen alle nieuwe leerlingen de inloggegevens van hun schoolaccount (@ogvo.nl), waarmee ze ook op hun Chromebook kunnen inloggen. Daarnaast zal er tijdens de introductie meer verteld worden over het op de juiste manier gebruiken van de Chromebook.

   Tot die tijd kunnen nieuwe leerlingen hun Chromebook gebruiken met een persoonlijk Google-account (@gmail.com). Voer dan bij gebruikersnaam het gmail-adres in en vervolgens het bijbehorende wachtwoord.

   Ouderbijdrage

   Naast het verzorgen van regulier onderwijs biedt de school ook extra diensten en activiteiten aan die als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Deze activiteiten en diensten worden niet door de overheid bekostigd. De school vraagt elk jaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te dekken. 

   Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage. 

   Meer over de vrijwillige ouderbijdrage is ook te vinden op de site van de rijksoverheid.

   Stichting leergeld en Kinderhulp

   Op school meedoen is noodzakelijk voor kinderen, maar kan ook kostbaar zijn. Ouders met een krappe portemonnee kunnen hun kinderen vaak niet aan sociale activiteiten laten meedoen. Stichting Leergeld springt bij om dat te voorkomen. Meer informatie vindt u op www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld en kinderhulp.nl.