Huisregels

Valuas values

Leerlingen en personeel hebben samen tien Valuas Values geformuleerd die aangeven hoe wij met elkaar en met onze school omgaan.

 1. Wij vinden iedereen waardevol.
 2. Wij tonen respect en accepteren elkaar zoals we zijn.
 3. Wij stimuleren en helpen elkaar.
 4. Wij gunnen elkaar een prettige en succesvolle schooltijd.
 5. Wij werken samen aan geborgenheid en veiligheid.
 6. Wij hebben respect voor elkaar en elkaars spullen.
 7. Wij houden ons aan onze afspraken.
 8. Wij nemen de tijd voor elkaar.
 9. Wij houden onze school schoon.
 10. Wij hebben op onze school geen plaats voor alcohol en drugs.

Leefregels Valuascollege

Het Valuascollege wil een school zijn waar jij je thuis voelt. We werken en leren met elkaar op een respectvolle wijze. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan en in ons taalgebruik binnen en buiten de school. Om een prettige werksfeer in onze school te bevorderen hebben we een aantal leefregels opgesteld.

 1. Onze Valuas Values zijn leidend voor ons gedrag. Dat betekent dat iedereen zich op een normale en respectvolle manier gedraagt in school en daarbuiten.
 2. De enige leerlingeningang is via het schoolplein aan de Craneveldstraat.
 3. Je volgt altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 4. Heb je leerlingenpas altijd bij je en laat deze zien op verzoek.
 5. Zet fietsen en scooters op de daarvoor bestemde plaatsen op het schoolterrein.
 6. Het gebruik van digitale media is alleen toegestaan buiten de klaslokalen en de stilteruimte of binnen de lessituatie, mits de docent toestemming heeft gegeven. Beeld- en geluidsopnames mogen vanwege privacy alleen worden gemaakt met expliciete toestemming van de schoolleiding of van een medewerker.
 7. Tijdens de pauzes en tijdens tussentijds lesuitval worden de leerlingen geacht op het schoolterrein te blijven. Zij blijven in de kantine/leercentra/balkons of op het schoolplein. Dit op aanwijzing van het dagrooster/de docent.
 8. Eten en drinken mag in de grote aula, de kleine kantines, op de balkons en buiten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Het nuttigen van water is op de gehele campus toegestaan, mits toestemming gegeven is door de desbetreffende docent.
 9. Wil je naar het toilet? Dat kan tijdens de pauzes en leswisselingen.
 10. Jassen, mutsen, petten en dergelijke blijven buiten de lokalen (in kluis of op kapstok). 
 11. Roken is op het gehele terrein van het Valuascollege niet toegestaan. Dit verbod geldt ook voor de directe omgeving van de poort aan de Craneveldstraat en bij de personeelsingang aan de Hogeweg.
 12. Het gebruik van alcoholische dranken en/of verdovende middelen is niet toegestaan.