Start schooljaar '23-'24

Belangrijke informatie voor schooljaar '23-'24


Om het nieuwe schooljaar na de zomervakantie goed te starten, staat op deze pagina alle praktische informatie handig gebundeld. De informatie wordt de komende weken aangepast.

Leerlingen kunnen met vragen terecht bij de receptie van de school. Onze medewerkers helpen de leerlingen dan graag verder. De recepties zijn telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 16:00 uur. Daarnaast zijn schoolleiding, teamleiders en mentoren onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer of e-mailadres van de school. 

Blariacumcollege


t (077) 359 0200
e-mail: info-blc@ogvo.nl

College Den

Hulster

t (077) 359 0300
e-mail: info-cdh@ogvo.nl

Valuascollege

t (077) 359 0400
e-mail: info-vlc@ogvo.nl

Introductieprogramma's

Wanneer, hoe laat en waar worden de leerlingen na de zomervakantie verwacht? En wat moeten zij meenemen? Voor de zomervakantie wordt deze informatie verstuurd naar alle ouders/verzorgers. Bij vragen kunnen leerlingen en ouders terecht bij de mentor / coach.

OGVO app

Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app (iOS/Android), de OGVO-app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en berichten van de school en klas van uw kind en kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor / coach. Handig dus om de app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben. Ook het ziek- en betermelden gaat via de app.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl. In het Support Center van Hoy vindt u tutorials (instructies) en veelgestelde vragen via support.infowijs.nl.

Magister


INLOGGEGEVENS

Alle ouders/verzorgers en leerlingen kunnen inloggen met hun huidige inlog voor Magister via de link: ogvo.magister.net. Nieuwe ouders ontvangen de inloggegevens aan het begin van het schooljaar.
Ouders/verzorgers met meerdere kinderen op één of verschillende scholen, hebben één inlog waar alle accounts van hun kinderen aan zijn gekoppeld. Hoe je deze koppelt, lees je hier.

Waar gebruiken we Magister voor?

Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand. De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers. Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

Agenda
Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer is mijn kind klaar? Zijn er tussenuren zodat ik even kan bellen? Klik op de ‘Agenda’ en dan op ‘Vandaag’. U ziet dan alle lessen en afspraken van uw kind. De huidige les is gearceerd weergegeven.

Huiswerk
Wilt u samen met uw kind het huiswerk bekijken om zo te kunnen helpen met plannen van het huiswerk? Klik op ‘Huiswerk’. U krijgt dan een overzicht van alle opdrachten die uw zoon of dochter in die week af moet hebben. U kunt ook terug naar vorige of vooruit naar de volgende weken. En u kunt ook direct zien of het om een toets gaat (en wat voor toets) en of die al afgerond is of niet.

Cijfers
Wilt u weten hoe uw kind ervoor staat? Klik op ‘Cijfers’ voor het volledige overzicht van de laatst behaalde cijfers van uw zoon of dochter. Daar staan de gemiddelden in de huidige periode per vak, gemiddelde in huidige periode, met laatst behaald cijfer voor dat vak. Als u alle cijfers van een specifiek vak wilt zien, klik dan binnen cijfers op het desbetreffende vak.

Ziekmelden via OGVO app

Ziekmelden gaat vanaf schooljaar '22-'23 via de OGVO-app. Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Ziekmelden <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd in Magister.

(gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school)

Verlof aanvragen

Het kan voorkomen dat u verlof moet aanvragen voor de leerling op onze school. Verlof moet u minimaal 24 uur van tevoren aanvragen. Ook hierbij maakt u handig gebruik van onze OGVO-app. Als ouder/verzorger doet u dit als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Verlofformulier: <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle meldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

Bijzonder verlof
Let op: Bijzonder verlof zoals een bruiloft of uitvaart, dient ter akkoord bij de teamleider te worden aangevraagd. Dat kan niet door bovenstaand formulier in te vullen, maar dat doet u per e-mail.

TIP: in het menu van Magister kunt u via ‘Afwezigheid’ klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U ziet dan direct om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Betermelden

Nadat een leerling ziek is geweest, hoort deze zich beter te melden op school. Gebruik daarvoor in de OGVO-app het formulier ‘Beter melden <campusnaam>’.

Dit doet u als ouder/verzorger als volgt: 

 1. Open de OGVO app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Betermelden <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle betermeldingen zullen worden geregistreerd in Magister.

Wijzigingen in gegevens

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden via:

Blariacumcollege: info-blc@ogvo.nl 
College Den Hulster: info-cdh@ogvo.nl
Valuascollege: administratievlc@ogvo.nl

Schoolpas en betalen op school

Alle leerlingen ontvangen na de zomervakantie een nieuwe schoolpas, die ze kunnen gebruiken voor identificatie, het openen van digitale lockers, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind(eren) gebruikt. Leerlingen krijgen elk jaar een nieuwe schoolpas. Is de schoolpas kwijt of stuk, dan kunt u in de OGVO-app op 'Meer' (drie puntjes) klikken en kiezen voor 'Schoolpas aanvragen'. U wordt dan doorverwezen naar de website van onze leverancier van de schoolpassen om een nieuwe te bestellen. Betaling gaat via iDeal.

Opwaarderen schoolpas

Leerlingen kunnen hun schoolpasje opwaarderen bij een PinPoint op school of online via http://opwaarderen.ogvo.nl. Let op: het is niet mogelijk om contant op school te betalen.Lesrooster, vakanties en vrije dagen

Ouders en leerlingen kunnen de roosters raadplegen via Zermelo. Hier kunt u altijd het actuele rooster zien in het webportal of via de app (WebApp). Roosters voor leerlingen zijn inclusief toetsen, mondelinge toetsen en activiteiten. Nieuwe leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar instructies over het inloggen bij Zermelo.  

De vakanties en vrije dagen van schooljaar '23-'24 staan in de Schoolwiki's van de scholen onder het kopje 'praktische informatie'. Of klik op een van onderstaande buttons.

Boeken en digitaal lesmateriaal

Schoolboeken, bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken de drie campussen van OGVO samen met de firma Iddink Learning Materials BV. Informatie over de bestelling en levering van de boekenpakketten wordt door de school verstrekt. De werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.

De leerling dient zorgvuldig met de boeken om te gaan en deze niet te beschrijven of te beschadigen. Schade aan of het kwijtraken van boeken kan de firma Iddink in rekening brengen. 

Bestellen

De schoolboeken worden door de leerling/ouders zelf besteld. Leerlingen krijgen de boeken thuis gestuurd. Aan het einde van het schooljaar leveren leerlingen de boeken weer in op school.
De digitale leermiddelen zullen bij de start van het nieuwe schooljaar via Cloudwise in het COOL-platform gekoppeld zijn.

Chromebooks

Naast schoolboeken zoals studieboeken en werkboeken die we in het onderwijs gebruiken, werken we ook steeds meer met digitaal lesmateriaal. 
Om dit digitale lesmateriaal te kunnen gebruiken, werken de scholen van OGVO met Chromebooks. Net zoals schoolboeken, is ook digitaal lesmateriaal gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Nieuwe leerlingen krijgen dit Chromebook daarom van de school te leen (bruikleen).

Bestellen
Ouders/verzorgers bestellen het Chromebook zelf via de website van The Rent Company. Voor de meivakantie hebben alle ouders/verzorgers van nieuwe brugklassers bericht hierover gehad.

Meer weten? Kijk dan hier voor de meest gestelde vragen.

Inloggen chromebooks

Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangen alle nieuwe leerlingen de inloggegevens van hun schoolaccount (@ogvo.nl), waarmee ze ook op hun chromebook kunnen inloggen. Daarnaast zal er tijdens de introductie meer verteld worden over het op de juiste manier gebruiken van de chromebook.

Tot die tijd kunnen nieuwe leerlingen hun chromebook gebruiken met een persoonlijk google-account (@gmail.com). Voer dan bij gebruikersnaam het gmail-adres in en vervolgens het bijbehorende wachtwoord.

Ouderbijdrage

Naast het verzorgen van regulier onderwijs, bieden we ook extra diensten en activiteiten aan. Hiermee willen we de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevorderen. Voor deze extra’s krijgen wij geen geld van de overheid. Daarom vragen wij elk jaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te kunnen betalen. Deze bijdrage is dus echt vrijwillig.
Alle leerlingen kunnen meedoen aan de activiteiten van de school, ook als je de ouderbijdrage niet betaalt.