Gemakkelijk zoeken

De schoolwiki is zo gemaakt dat alles snel te vinden is. Zoek daarom ook vooral op woorden die relevant voor u zijn.

Welkom op onze schoolwiki!

In deze schoolwiki, onze online schoolgids, is alle belangrijke informatie en praktische informatie te vinden over OGVO en onze drie scholen. Alles makkelijk te zoeken met de zoekbalk bovenaan de pagina's. 

We leggen in onze Schoolwiki uit waar we voor staan (missie, visie en identiteit) en vertellen over de algemene gang van zaken op onze scholen. Denk daarbij aan onze lesroosters, Magister, ziek- en betermelden, het afhandelen van klachten, de ouderbijdrage en allerlei andere praktische zaken. Naast deze schoolwiki gebruiken we ook andere digitale middelen om te communiceren, zoals onze website, onze nieuwsbrieven, Magister, Facebook en Instagram.

 
Onze scholen

Valuascollege

In deze schoolgids vindt u beknopte informatie over het

Bezoek de schoolwiki van Valuascollege