Belangrijke informatie schooljaar '24-'25

Om het nieuwe schooljaar na de zomervakantie goed te starten, staat op deze pagina alle praktische informatie handig gebundeld. 

Leerlingen kunnen met vragen terecht bij de receptie van het Juniorcollege, coach of teamleider. Onze medewerkers helpen de leerlingen dan graag verder. 
De receptie is telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 16:00 uur. Daarnaast zijn de teamleiders en coaches onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer of e-mailadres van de school. 

Introductieprogramma's

Wanneer, hoe laat en waar worden de leerlingen na de zomervakantie verwacht? En wat moeten zij meenemen?

KLIK HIER VOOR ALLE INFORMATIE OVER DE INTRODUCTIEWEEK SCHOOLJAAR 2023-2024

Leermiddelen schooljaar 2023-2024 bestellen

Juniorcollege
Zit jij in schooljaar 2023-2024 in leerjaar 1 of 2 van het Blariacumcollege? Dan mag je leermiddelen (boeken, licenties e.d.) bestellen bij Iddink. De brief over het bestellen van de leermiddelen kun je hier lezen.

Seniorcollege
Zit jij in schooljaar 2023-2024 in leerjaar 3 of hoger van het Blariacumcollege? Dan mag je leermiddelen (boeken, licenties e.d.) betsellen bij Iddink. De brief over het bestellen van de leermiddelen kun je hier lezen.

OGVO app

Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app (iOS/Android), de OGVO app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en berichten van de school en klas van uw kind en kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de coach. Handig dus om de app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben. Ook het ziek- en betermelden gaat via de app.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl. In het Support Center van Hoy vindt u tutorials (instructies) en veelgestelde vragen via support.infowijs.nl.

Ziekmelden via OGVO app

Ziekmelden gaat via de OGVO-app. Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Ziekmelden <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’

 5. Alle ziekmeldingen worden geregistreerd in Magister.

(Gebruikt u de app niet, dan meldt u uw kind ziek en beter via het algemene nummer van de school.)

Verlof aanvragen

Het kan voorkomen dat u verlof moet aanvragen voor de leerling op onze school. Verlof moet u minimaal 24 uur van tevoren aanvragen. Ook hierbij maakt u handig gebruik van onze OGVO-app. Als ouder/verzorger doet u dit als volgt:

 1. Open de OGVO-app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Verlofformulier: <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’.

 5. Alle meldingen zullen (handmatig) worden geregistreerd in Magister.

Bijzonder verlof
Let op: Bijzonder verlof zoals een bruiloft of uitvaart, dient ter akkoord bij de teamleider te worden aangevraagd. Dat kan niet door bovenstaand formulier in te vullen, maar dat doet u per e-mail.

TIP: in het menu van Magister kunt u op ‘Afwezigheid’ klikken om de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U ziet dan direct om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Betermelden

Nadat een leerling ziek is geweest, hoort deze zich beter te melden op school. Gebruik daarvoor in de OGVO-app het formulier ‘Beter melden <campusnaam>’.

Dit doet u als ouder/verzorger als volgt:

 1. Open de OGVO app

 2. Kies ‘Formulieren’

 3. Kies vervolgens ‘Betermelden' <campusnaam>’’

 4. Vul alle velden in en klik vervolgens op ‘Voltooien’

 5. Alle betermeldingen zullen (handmatig) worden geregistreerd in Magister.

Wijzigingen in gegevens

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden via:
Blariacumcollege: info-blc@ogvo.nl 
College Den Hulster: info-cdh@ogvo.nl
Valuascollege: administratievlc@ogvo.nl

Magister


Waar gebruiken we Magister voor?

Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers. Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

Agenda
Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer is mijn kind klaar? Zijn er tussenuren zodat ik even kan bellen? Klik op ‘Agenda’ en dan op ‘Vandaag’. U ziet dan alle lessen en afspraken van uw kind. De huidige les is gearceerd weergegeven.

Huiswerk
Wilt u samen met uw kind het huiswerk bekijken om zo te kunnen helpen met plannen van het huiswerk? Klik op ‘Huiswerk’. U krijgt dan een overzicht van alle opdrachten die uw zoon of dochter in die week af moet hebben. U kunt ook terug naar vorige of vooruit naar de volgende weken. En u kunt ook direct zien of het om een toets gaat (en wat voor toets) en of die al afgerond is of niet.

Cijfers
Wilt u weten hoe uw kind ervoor staat? Klik op ‘Cijfers’ voor het volledige overzicht van de laatst behaalde cijfers van uw zoon of dochter. Daar staan de gemiddelden van de huidige periode per vak, met het laatst behaald cijfer voor dat vak. Als u alle cijfers van een specifiek vak wilt zien, klik dan binnen cijfers op het desbetreffende vak. 

Leerlingen koppelen
Wilt u meerdere leerlingen aan het ouderaccount koppelen, klik dan hier voor de uitleg.

LET OP: vanaf schooljaar '21-'22 is het niet meer mogelijk om contant of met een pinpas op school te betalen.

Schoolpas en betalen op school

Alle leerlingen ontvangen na de zomervakantie een nieuwe schoolpas, die ze kunnen gebruiken voor identificatie, het openen van digitale lockers, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind gebruikt. Leerlingen krijgen elk leerjaar een nieuwe schoolpas. Is de schoolpas kwijt of kapot, dan kunt u in de OGVO-app op 'Meer' (drie puntjes) klikken en kiezen voor 'Schoolpas aanvragen'. U wordt dan doorverwezen naar de website van onze leverancier schoolpassen om een nieuwe te bestellen. Betaling gaat via iDeal.

OPWAARDEREN SCHOOLPAS

Leerlingen kunnen hun schoolpasje opwaarderen bij een PinPoint op school of online via deze website. Let op: het is niet mogelijk om contant op school te betalen.Lesrooster

Ouders en leerlingen kunnen de roosters raadplegen via Zermelo. Hier kunt u altijd het actuele rooster zien in het webportal of via de app. Roosters voor leerlingen zijn inclusief toetsen, mondelinge toetsen en activiteiten. Nieuwe leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar instructies over het inloggen bij Zermelo.  

Vakanties en vrije dagen 2023 - 2024

VAKANTIE(DAGDATA
Maandag na zomervakantiema 28-08-2023
Vrijdag voor herfstvakantievr 13-10-2023
Herfstvakantiema 16-10-2023 t/m vr 20-10-2023
Extra vrije dag

vrij 17-11-2023

Kerstvakantiema 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024
Carnavalsvakantie + extra vrije dagma 12-02-2024 t/m vr 16-02-2024 + ma 19-02-2024
Paasmaandagma 01-04-2024
Extra vrije dagdi 02-04-2024
Meivakantie (incl. Hemelvaart)

ma 29-04-2024 t/m vr 10-05-2024

Pinkstermaandagma 20-05-2024
Zomervakantiema 08-07-2024 t/m 16-08-2024

Boeken en digitaal lesmateriaal

Schoolboeken - bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal - zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken de drie campussen van OGVO samen met de firma Iddink Learning Materials BV. Informatie over bestelling en levering van de boekenpakketten wordt door de school verstrekt. De werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.

Bestellen

De schoolboeken worden door de leerling/ouders zelf besteld. De schoolboeken worden in de zomervakantie thuis afgeleverd. Aan het einde van het schooljaar leveren leerlingen de boeken weer in op school.
De digitale leermiddelen zullen bij de start van het nieuwe schooljaar via Cloudwise in het COOL-platform gekoppeld zijn. 

Ouderbijdrage

Naast het verzorgen van regulier onderwijs biedt de school ook extra diensten en activiteiten aan die als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Deze activiteiten en diensten worden niet door de overheid bekostigd. De school vraagt elk jaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te dekken. Deze ouderbijdrage is geheel vrijwillig.

Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage. 

Meer over de vrijwillige ouderbijdrage is ook te vinden op de site van de rijksoverheid. 

Chromebooks

Naast schoolboeken zoals studieboeken en werkboeken die we in het onderwijs gebruiken, werken we ook steeds meer met digitaal lesmateriaal.
Om dit digitale lesmateriaal te kunnen gebruiken, werken de scholen van OGVO met Chromebooks. Net zoals schoolboeken, is ook digitaal lesmateriaal gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen dit Chromebook daarom van de school te leen (bruikleen).

Bestellen
Ouders/verzorgers bestellen het Chromebook zelf via de website van The Rent Company. Voor de meivakantie hebben alle ouders/verzorgers van nieuwe brugklassers bericht hierover gehad.

Meer weten? Kijk dan hier voor de meest gestelde vragen.

Inloggen chromebooks

Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangen alle nieuwe leerlingen de inloggegevens van hun schoolaccount (@ogvo.nl), waarmee ze ook op hun chromebook kunnen inloggen. Daarnaast zal er tijdens de introductie meer verteld worden over het op de juiste manier gebruiken van de chromebook.

Tot die tijd kunnen nieuwe leerlingen hun chromebook gebruiken met een persoonlijk google-account (@gmail.com). Voer dan bij gebruikersnaam het gmail-adres in en vervolgens het bijbehorende wachtwoord.

Benodigdheden voor de brugklas

Ga je naar de brugklas? Leuk! Zorg ervoor dat je goed voorbereid aan je eerste schooldag verschijnt. Daarvoor kun je in ieder geval alvast de volgende dingen aanschaffen:

 • Een etui met daarin: pennen (blauw en minimaal nog een andere kleur), potlood, kleurpotloden, geodriehoek, gum, potloodslijper, schaar, markeerstift en plakstift;
 • minimaal 2 grote (A4) ruitjes schriften, ruitjes van 1 cm x 1 cm;
 • minimaal 10 grote (A4) lijntjes schriften (voor ieder vak dient een apart schrift te worden gebruikt);
 • passer;
 • kaftpapier om de boeken te kaften, zodat deze minder snel beschadigd raken;
 • gymschoenen met witte zolen;
 • gymkleding. Deze kun je bestellen via deze link: bestellen gymkleding

LET OP: Een rekenmachine hoeft nog niet aangeschaft te worden. De wiskundedocenten leggen in een van de eerste lessen uit welke rekenmachine gekocht moet worden.

Het is niet uitgesloten dat er in de loop van het jaar nog een kleinigheid aangeschaft moet worden. Ook is het vanzelfsprekend dat spullen die op of leeg zijn zoals schriften en pennen, vervangen of aangevuld moeten worden.