Belangrijke informatie schooljaar '22-'23

Om het nieuwe schooljaar na de zomervakantie goed te starten, staat op deze pagina alle praktische informatie handig gebundeld. 

Leerlingen kunnen met vragen terecht bij de receptie, mentor of teamleider. Onze medewerkers helpen de leerlingen dan graag verder. De recepties zijn telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 16:00 uur. Daarnaast zijn schoolleiding, teamleiders en mentoren onder andere te bereiken via het centrale telefoonnummer of e-mailadres van de school. 

Blariacumcollege

t (077) 359 0200
e-mail: info-blc@ogvo.nl

Introductieprogramma's

Wanneer, hoe laat en waar worden de leerlingen na de zomervakantie verwacht? En wat moeten zij meenemen? Voor de zomervakantie is deze informatie per mail verstuurd naar alle ouders/verzorgers. Bij vragen kunnen leerlingen en ouders terecht bij de mentor of teamleider.

In de week van 6 september is Magister via ogvo.magister.net te raadplegen. Ouders en/of verzorgers ontvangen in die week een brief met nieuwe inloggegevens.

Magister


Waar gebruiken we Magister voor?

Met Magister heeft u altijd belangrijke informatie bij de hand! De agenda, het huiswerk, de afwezigheid en de cijfers. Het is allemaal te zien in Magister, op uw computer (web) of op uw telefoon (app). Om snel Magister te gebruiken, is het handig om de app te downloaden. Deze vindt u in de Google Playstore (voor Android) of Apple Playstore.

Agenda
Hoe laat beginnen de lessen? Wanneer is mijn kind klaar? Zijn er tussenuren zodat ik even kan bellen? Klik op de ‘Agenda’ en dan op ‘Vandaag’. U ziet dan alle lessen en afspraken van uw kind. De huidige les is gearceerd weergegeven.

Huiswerk
Wilt u samen met uw kind het huiswerk bekijken om zo te kunnen helpen met plannen van het huiswerk? Klik op ‘Huiswerk’. U krijgt dan een overzicht van alle opdrachten die uw zoon of dochter in die week af moet hebben. U kunt ook terug naar vorige of vooruit naar de volgende weken. En u kunt ook direct zien of het om een toets gaat (en wat voor toets) en of die al afgerond is of niet.

Cijfers
Wilt u weten hoe uw kind ervoor staat? Klik op ‘Cijfers’ voor het volledige overzicht van de laatst behaalde cijfers van uw zoon of dochter. Daar staan de gemiddelden in de huidige periode per vak, gemiddelde in huidige periode, met laatst behaald cijfer voor dat vak. Als u alle cijfers van een specifiek vak wilt zien, klik dan binnen cijfers op het desbetreffende vak.

Ziekmelden
Ziekmelden gaat vanaf schooljaar ‘21-’22 ook via Magister. Hoe u dit kunt doen, staat hieronder beschreven. 

Ziekmelden via Magister

Ziekmelden gaat vanaf schooljaar ‘21-’22 via Magister. Ga daarvoor via het menu naar ‘Afwezigheid’, klik op ‘Melden’ en geef de afwezigheid op. Lukt dit niet, laat dit dan weten door te bellen naar de receptie van school. Tip: In het menu kunt u via 'Afwezigheid' klikken op de lijst per maand met geregistreerde afwezigheid. U kunt dan direct zien om welke registratie het gaat en of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat.

Beter melden en verlof

Verlof aanvragen en beter melden gaat met de verlof- en betermeldkaart die uw kind meekrijgt tijdens de eerste weken op school. Ouders en/of verzorgers dienen deze kaart zelf in te vullen en te ondertekenen. Uw kind kan de kaart vervolgens bij de receptie inleveren en krijgt weer een nieuwe kaart.

Speciaal verlof moet eerst worden goedgekeurd door de betreffende teamleider.

Wijzigingen in gegevens

Adreswijzigingen, wijzigingen van e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden via:
Blariacumcollege: info-blc@ogvo.nl 
College Den Hulster: info-cdh@ogvo.nl
Valuascollege: administratievlc@ogvo.nl

LET OP: vanaf schooljaar '21-'22 is het niet meer mogelijk om contant of met een pinpas op school te betalen.

Schoolpas en betalen op school

Schoolpas en betalen op schoolAlle leerlingen ontvangen na de zomervakantie een nieuwe schoolpas, die ze kunnen gebruiken voor identificatie, het openen van digitale lockers, betalingen, printen, kopiëren en scannen. Voor deze leerlingenpas wordt de meest recente foto van uw kind(eren) gebruikt. Leerlingen krijgen vervolgens in het eerste, derde en vijfde leerjaar weer een nieuwe schoolpas. Is de schoolpas kwijt of kapot, dan kan uw kind bij de receptie een nieuwe schoolpas bestellen tegen betaling van €10.

OPWAARDEREN SCHOOLPAS

Leerlingen kunnen hun schoolpasje opwaarderen bij een PinPoint op school of online via deze website. Let op: het niet mogelijk is om contant of met een pinpas op school te betalen.Lesrooster

Ouders en leerlingen kunnen de roosters raadplegen via Zermelo. Hier kunt u altijd het actuele rooster zien in het webportal of via de app. Roosters voor leerlingen zijn inclusief toetsen, mondelinge toetsen en activiteiten. Nieuwe leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar instructies over het inloggen bij Zermelo.  

Vakanties en vrije dagen '22/'23

VAKANTIE(DAGDATA
Maandag na zomervakantiema 05-09-22
Vrijdag voor herfstvakantie vr 21-10-22
Herfstvakantie ma 24-10-22 t/m vr 28-10-22
Kerstvakantie ma 26-12-22 t/m vr 06-01-23
Carnavalsvakantie ma 20-02-23 t/m vr 24-02-23
Paasmaandag ma 10-04-23
Meivakantie ma 24-04-23 t/m vr 05-05-23
Hemelvaart do 18-05-23
Dag na Hemelvaart vr 19-05-23
Pinkstermaandag ma 29-05-23
Zomervakantie ma 17-07-23 t/m vr 25-08-23

Boeken en digitaal lesmateriaal

Schoolboeken, bestaande uit studieboeken, werkboeken en digitaal lesmateriaal, zijn gratis voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor de levering van de schoolboeken werken de drie campussen van OGVO samen met de firma Van Dijk Educatie. Leerlingen krijgen de boeken thuis gestuurd. Aan het einde van het schooljaar leveren leerlingen de boeken weer in op school. De werkboeken worden soms meerdere jaren gebruikt.

Leerlingen ontvangen per schooljaar eenmalig een boekenpakket. Wijzigingen in het vakkenpakket of verandering van school in de loop van het schooljaar kunnen dus financiële consequenties hebben. De leerling dient zorgvuldig met de boeken om te gaan en deze niet te beschrijven of te beschadigen. Schade aan of het kwijtraken van boeken brengt de firma Van Dijk u in rekening.

Thuis geleverd

De schoolboeken en digitale leermiddelen worden door school besteld. De schoolboeken worden in de zomervakantie thuis afgeleverd en de digitale leermiddelen zullen bij de start van het schooljaar via Cloudwise in het COOL-platform gekoppeld zijn. De bestelbevestiging ontvangt u per e-mail van de firma Van Dijk.

Ouderbijdrage

Naast het verzorgen van regulier onderwijs biedt de school ook extra diensten en activiteiten aan die als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen. Deze activiteiten en diensten worden niet door de overheid bekostigd. De school vraagt elk jaar aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage om deze kosten te dekken. Deze ouderbijdrage is geheel vrijwillig.

Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten op basis van het al dan niet betalen van een ouderbijdrage. Er kunnen bij sommige activiteiten wel andere toelatingscriteria gelden.

Chromebooks

Digitaal onderwijs speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs. De scholen blijven lesstof aanbieden door middel van boeken, maar maken ook steeds meer gebruik van aanvullend, digitaal lesmateriaal.

Leerlingen die de aanvullende lesstof willen gebruiken, kunnen dat doen door middel van een chromebook dat u zelf aanschaft en beheert. Het is belangrijk dat de Chromebook voldoet aan een aantal specificaties. Daarnaast zijn zaken als snelle reparatie en vervanging bij reparatie, verzekering, kopen of huren, de mogelijkheid om gespreid te betalen en natuurlijk de prijs belangrijke afwegingen. OGVO heeft afspraken gemaakt met The Rent Company over een vrijblijvend aanbod dat zij u mogen doen. Maar u kunt het apparaat natuurlijk ook elders aanschaffen. De specificaties waaraan het Chromebook dient te voldoen zijn, vindt u via The Rent Company.

Heeft u via The Rent Company een chromebook besteld, maar heeft uw kind nog geen chromebook ontvangen op de kennismakingsmiddag? Dan wordt de chromebook thuisgestuurd. Voor meer informatie verwijzen we u naar The Rent Company.

Kunt u de aanschaf van een Chromebook niet betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met school, in ieder geval voordat u een Chromebook bestelt. Samen kijken wij dan naar de mogelijkheden.

Inloggen chromebooks

Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangen alle nieuwe leerlingen ook de inloggegevens van hun schoolaccount (@ogvo.nl), waarmee ze ook op hun chromebook kunnen inloggen. Daarnaast zal er tijdens de introductie meer verteld worden over het op de juiste manier gebruiken van de chromebook.

Tot die tijd kunnen nieuwe leerlingen hun chromebook gebruiken met een persoonlijk google-account (@gmail.com). Voer dan bij gebruikersnaam het gmail-adres in en vervolgens het bijbehorende wachtwoord.

Benodigdheden voor de brugklas

Ga je naar de brugklas? Leuk! Zorg ervoor dat je goed voorbereid aan je eerste schooldag verschijnt. Daarvoor kun je in ieder geval alvast de volgende dingen aanschaffen:

  • Een etui met daarin: pennen (blauw en minimaal nog een andere kleur), potlood, kleurpotloden, geodriehoek, gum, potloodslijper, schaar, markeerstift en plakstift;
  • minimaal 2 grote (A4) ruitjes schriften;
  • minimaal 10 grote (A4) lijntjes schriften (voor ieder vak dient een apart schrift te worden gebruikt);
  • passer;
  • kaftpapier om de boeken te kaften, zodat deze minder snel beschadigd raken;
  • gymschoenen met witte zolen;
  • gymkleding.

LET OP: Een rekenmachine hoeft nog niet aangeschaft te worden. De wiskundedocenten leggen in een van de eerste lessen uit welke rekenmachine gekocht moet worden.

Het is niet uitgesloten dat er in de loop van het jaar nog een kleinigheid aangeschaft moet worden. Ook is het natuurlijk vanzelfsprekend dat spullen die op/leeg zijn, zoals schriften en pennen, vervangen of aangevuld moeten worden.